Publicznemu gimnazjum w drawsku imienia ziemi nadnoteckiej
Download
1 / 28

Publicznemu Gimnazjum w Drawsku imienia Ziemi Nadnoteckiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Projekt nadania. Publicznemu Gimnazjum w Drawsku imienia Ziemi Nadnoteckiej. ZIEMIA NADNOTECKA TO MY NASZA MAŁA OJCZYZNA. żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, jak wielką wartością dla człowieka jest Ziemia,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Publicznemu Gimnazjum w Drawsku imienia Ziemi Nadnoteckiej' - meagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Publicznemu gimnazjum w drawsku imienia ziemi nadnoteckiej

Projekt nadania

Publicznemu Gimnazjum w Drawskuimienia

Ziemi Nadnoteckiej


Ziemia nadnotecka to my nasza ma a ojczyzna
ZIEMIA NADNOTECKATO MY NASZA MAŁA OJCZYZNA

 • żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, jak wielką wartością dla człowieka jest Ziemia,

 • Człowiek, jego życie i dobra doczesne przeminą, a ona będzie tu trwać wiecznie, zapisując w swej historii dzieje wielu pokoleń,

 • miarą człowieczeństwa jest jego stosunek do zwierząt i przyrody. Oddajemy więc hołd, temu co przez całe stulecia swego istnienia, walczyło i odradzało się dla nas, abyśmy mogli dziś cieszyć się spokojem i pięknem krajobrazu Ziemi Nadnoteckiej.


Cele og lne
CELE OGÓLNE

 • Poznanie historii Ziemi Nadnoteckiej.

 • Pogłębienie wiedzy na temat zwyczajów i obrzędów, które przetrwały do dziś.

 • Wzbogacanie słownictwa o dialekty gwarowe popularne w mowie potocznej regionu.

 • Poznanie etymologii nazw okolicznych miejscowości.

 • Zapoznanie się z historią powstania i rozwoju szkoły w Drawsku.

 • Przybliżenie współczesnych i zanikających zawodów, charakterystycznych dla regionu nadnoteckiego.

 • Kształtowanie poczucia wartości dla tradycji narodowej.

 • Pobudzanie własnej inwencji twórczej – literackiej i plastycznej.


Cele og lne1
CELE OGÓLNE

 • Poznanie piękna i bogactwa Z. Nadnoteckiej.

 • Opanowanie umiejętności komunikowania się.

 • Integracja społeczności uczniowskiej

 • Nawiązywanie współpracy z różnymi organizacjami lokalnymi.

 • Usystematyzowanie poznanej i zgromadzonej wiedzy

 • Zorganizowanie cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi naszego regionu.

 • Poznanie okolicznych szlaków turystycznych

 • Propagowanie miejsc i form ochrony przyrody obszaru nadnoteckiego


Cele szczeg owe
CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Wzbogacanie wiedzy historycznej i współczesnej na temat Ziemi Nadnoteckiej.

 • Wdrażanie szacunku dla tradycji i obrzędowości.

 • Gromadzenie i bogacenie słownika językowego.

 • Rozwijanie własnej osobowości.

 • Wdrażanie umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich w grupie rówieśniczej i osób dorosłych.

 • Poznanie bogactw naturalnych naszego regionu i sposobów ich wykorzystywania.

 • Poszerzanie wiedzy botanicznej i zoologicznej.

 • Poznanie pomników przyrody, okazów fauny i flory podlegającej ochronie gatunkowej.

 • Rozwijanie inwencji w różnych dziedzinach twórczości artystycznej.


Cele szczeg owe1
CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Doskonalenie umiejętności fotograficznych, stosowanie wybiórczości i atrakcyjności obrazu.

 • Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych rowerowych i autokarowych do pobliskich muzeów etnograficznych, archeologicznych Ziemi Nadnoteckiej (Osiek, Drezdenko, Czarnków, Piła)

 • Poznanie strojów i tańców regionalnych.

 • Współpraca z IZBĄ PAMIĘCI NARODOWEJ.

 • Organizacja konkursów opiewających piękno regionu nadnoteckiego.

 • Współudział w wyborze i całokształcie prac przygotowujących rzeszę młodzieży szkolnej, do nadania Publicznemu Gimnazjum w Drawsku imienia Ziemi Nadnoteckiej.

 • Rozwijanie umiejętności prezentowania i dzielenia się przygotowanym materiałem


Przydzia zada do realizacji na poszczeg lnych przedmiotach
PRZYDZIAŁ ZADAŃ DO REALIZACJI NA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH


J zyk polski

JĘZYK POLSKI

Dialektyzacja i gwara-konkurs scenki artystycznej, słowniczek gwarowy.

Mity i legendy regionu.

Zwyczaje i obrzędy.

Konkurs literacko-poetycki twórczości własnej.

Etymologia nazw własnych.

Opis stroju regionalnego.


J zyk niemiecki

JĘZYK NIEMIECKI

Nazewnictwo pochodzenia niemieckiego w gwarze regionu nadnoteckiego.


Historia

HISTORIA

Gromadzenie staroci - przedmiotów użytecznych z dawnych lat.

Wystawa staroci.

Historia regionu nadnoteckiego na przestrzeni dziejów.

Zanikające i współczesne zawody rzemieślnicze:

-praca piekarza

-praca kowala

-praca szewca

-praca drwala

-praca bednarza

-praca rymarza

-praca młynarza

-praca bartnika

-hodowca koni


Biologia chemia

BIOLOGIA / CHEMIA

Konkurs ekologiczny pod hasłem : Z. Nadnotecka.

Konkurs fotograficzny : Tajniki piękna Ziemi Nadnoteckiej, Fauna i Flora.

Formy ochrony przyrody regionu nadnoteckiego.

Atrakcje Ziemi Nadnoteckiej – folder.

Puszcza Notecka w krajobrazie Z. Nadnoteckiej - plakat.

Rzeka Noteć w krajobrazie i nazwie – plakat.


Informatyka

INFORMATYKA

Piękno Ziemi Nadnoteckiej – prezentacja na stronie internetowej.


Geografia

GEOGRAFIA

Makieta ziemi drawskiej – gm. Drawsko.

Bogactwa naturalne i ich wykorzystanie.

Makieta Z. Nadnoteckiej.


Plastyka

PLASTYKA

Pory roku w krajobrazie Z. Nadnoteckiej – praca malarska.

Rzeźba w drewnie.

Gmina w starej fotografii.

Strój regionalny – praca malarska.


Technika biologia

TECHNIKA / BIOLOGIA

Tradycyjne potrawy regionalne.

Hafty i koronki – wystawa prac dziecięcych i staroci.


Muzyka

MUZYKA

Przyśpiewki i pieśni regionalne w twórczości dziecięcej.

Nauka tańców regionalnych.


Wychowanie fizyczne

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Pokaz tradycyjnych gier i zabaw regionalnych.

Gry i zabawy drawskie – broszurka zasad i regulaminów.


Zaj cia wietlicowe

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Opracowanie monografii szkoły w Drawsku – gazetka.


Lekcje do dyspozycji

LEKCJE DO DYSPOZYCJI

Cykl spotkań z przedstawicielami dawnych zawodów rzemieślniczych.

Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi, np. z przedstawicielami władz lokalnych .

Wycieczki turystyczno – krajoznawcze po okolicy.

Wycieczka do Muzeum Z. Nadnoteckiej w Pile i Drezdenku.

Wycieczka do Muzeum Etnograficzno – Archeologicznego w Osieku.

Zapoznanie się z historią regionu nadnoteckiego.Konkursy

KONKURSY

Malarski:Pory roku w krajobrazie Z. Nadnoteckiej

Fotograficzny: Fauna i floraTajniki piękna Z. Nadnoteckiej

Literacko-poetycki twórczości własnej

Rzeźby w drewnie

Ekologiczny

Scenki artystyczne krzewiące gwarę regionu


Referaty i prace pisemne

REFERATY I PRACE PISEMNE

Mity i legendy regionu

Etymologia nazw własnych

Zwyczaje i obrzędy

Bogactwa naturalne i ich wykorzystanie

Przyśpiewki i pieśni regionalne

Gry i zabawy drawskie

Historia regionu na przestrzeni dziejów

Opis stroju regionalnego

Nazewnictwo pochodzenia niemieckiego w gwarze językowej

Piękno Ziemi Nadnoteckiej-prezentacja internetowa

Puszcza Notecka w krajobrazie Z. Nadnoteckiej


Wystawa prac artystycznych i eksponat w

WYSTAWA PRAC ARTYSTYCZNYCH I EKSPONATÓW

Makieta Ziemi Nadnoteckiej

Fotografika współczesnych zawodów regionu nadnoteckiego

Makieta ziemi drawskiej

Gmina w starej fotografii

Monografia szkoły w Drawsku

Prezentacja staroci, haftów i koronek

Strój regionalny

Atrakcje turystyczno-krajoznawcze Z. Nadnoteckiej

Formy ochrony przyrody regionu nadnoteckiego

Rzeka Noteć w krajobrazie i nazwie

Tradycyjne potrawy regionalne


Wycieczki

WYCIECZKI

Muzea:Ziemi Nadnoteckiej – Piła, Drezdenko, Czarnków

Turystyczno-krajoznawcze po regionie i okolicy

Etnograficzno-Archeologiczne - Osiek


Realizacja

REALIZACJA

Zebranie eksponatów do 15.04.2003r.

Złożenie prac konkursowych do 31.04.2003r.

Konkursy – 31. 04.2003r.

Uroczysta akademia – 31.05.2003r. :

Apel

Nadanie Publicznemu Gimnazjum w Drawsku imienia Ziemi Nadnoteckiej

Sesja prezentacji prac artystycznych


Program prezentacji dorobku i nadania szkole imienia 31 05 2003r

PROGRAM PREZENTACJI DOROBKUI NADANIA SZKOLE IMIENIA31.05.2003r.


Publicznemu gimnazjum w drawsku imienia ziemi nadnoteckiej

Otwarcie uroczystości

Uroczysty apel

Nadanie Szkole imienia

Prezentacja dorobku

Wręczenie nagród zwycięzcom

konkursu literackiego

konkursu plastycznego

konkursu fotograficznego

konkursu ekologicznego

Zakończenie apelu

Wystawa prac i eksponatów


Autorzy projektu

Autorzy projektu:

mgr C. Jagiełka

mgr E. Kielczyk

mgr J. Szmuga

mgr I. Nowak

mgr K. Mumot

prezentację przygotowała mgr Julita Szmuga