Gimnazjum nr 1 w Złocieńcu imienia Bohaterów Monte Casino - PowerPoint PPT Presentation

norm
gimnazjum nr 1 w z ocie cu imienia bohater w monte casino n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gimnazjum nr 1 w Złocieńcu imienia Bohaterów Monte Casino PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gimnazjum nr 1 w Złocieńcu imienia Bohaterów Monte Casino

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
Gimnazjum nr 1 w Złocieńcu imienia Bohaterów Monte Casino
100 Views
Download Presentation

Gimnazjum nr 1 w Złocieńcu imienia Bohaterów Monte Casino

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gimnazjum nr 1 w Złocieńcu imienia Bohaterów Monte Casino

  2. Coś o Patronie Szkoły W 1943r. walki przeniosły się na teren Włoch. Alianci (Amerykanie, Brytyjczycy) lądując na Sycylii rozpoczęli marsz na północ ku Rzymowi. Król włoski dość szybko podjął decyzję o kapitulacji, ale na terenie Włoch pozostały silne ugrupowania wojsk niemieckich broniących się na Linii Gustawa, która zagradzała aliantom drogę na Rzym. Linia Gustawa to system umocnień rozciągających się w górach Apeninach. Przedrzeć się przez te umocnienia można było drogą nr 6 wiodącą do Rzymu. Tej drogi jednak broniło wzgórze Monte Cassino. Na jej szczycie stał od stuleci klasztor zakonu benedyktynów.     Pierwsze próby przełamania linii obrony niemieckiej podjęły w styczniu 1944r. wojska amerykańskie. W lutym lotnictwo amerykańskie zbombardowało klasztor. To jednak nie złamało oporu Niemców. Od stycznia do maja 1944r. kolejne szturmy na wzgórze podejmowali: Amerykanie, Anglicy, Francuzi, Kanadyjczycy, Nowozelandczycy i Hindusi.     24 marca 1944r. dowództwo alianckie zaproponowało generałowi Andersowi skierowanie do walk II Korpusu Polskiego, który wciąż przebywał na Bliskim Wschodzie i jeszcze nie uczestniczył w walkach. Anders przyjął propozycję. Polska formacja działała w składzie brytyjskiej 8 armii.      Pod koniec kwietnia żołnierze II Korpusu zajęli pozycje pod masywem Monte Cassino.     Atak Polaków na wyznaczone pozycje rozpoczął się 12 maja 1944r. Po ciężkich walkach o "Widmo", San Angelo, Gardziel i zajęciu Massa Albanetta, dnia 18 maja 1944r. o godzinie 1040 żołnierze polscy, zająwszy gruzy klasztoru wystrzelili czerwoną racę. Monte Cassino zdobyte a droga na Rzym dla armii amerykańskiej otwarta.     Żołnierze II Korpusu swój szlak bojowy zakończyli wyzwalając Bolonię. Ich drogę opisał korespondent wojenny Melchior Wańkowicz, autor książki "Szkice spod Monte Cassino".

  3. Poczet sztandarowy szkoły

  4. Rada Pedagogiczna szkoły

  5. Krótka historia szkoły • Powstanie szkoły -1.09.1999 • Dorobienie się nowych pomieszczeń -2001/2002 • Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego- 2001/2002 • Otrzymanie imienia Bohaterów Monte Casino - 18 maja 2001 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej - 24 maja 2001