kvalita elektrick energie z pohledu distributora n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvalita elektrické energie z pohledu distributora PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvalita elektrické energie z pohledu distributora

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Kvalita elektrické energie z pohledu distributora - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Kvalita elektrické energie z pohledu distributora. Martin Kašpírek E.ON Česká republika, s.r.o. Aktuálnost problematiky kvality elektřiny. Ekonomický efekt - Sankce a slevy za nekvalitní dodávku Právní efekt – zavazujeme se ke „kvalitě“ ve smlouvě o připojení.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kvalita elektrické energie z pohledu distributora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kvalita elektrick energie z pohledu distributora

Kvalita elektrické energie z pohledu distributora

Martin Kašpírek

E.ON Česká republika, s.r.o.

aktu lnost problematiky kvality elekt iny
Aktuálnost problematiky kvality elektřiny
 • Ekonomický efekt - Sankce a slevy za nekvalitní dodávku
 • Právní efekt – zavazujeme se ke „kvalitě“ ve smlouvě o připojení

Téma Datum Oblast

pojem kvalita elekt iny technicky parametry nap t
Pojem „kvalita elektřiny“ technicky = parametry napětí
 • kmitočet sítě
 • velikost a odchylky napájecího napětí
 • velikost rychlých změn napětí
 • míra vjemu flikru
 • nesymetrie napájecího napětí
 • harmonická napětí
 • meziharmonická napětí
 • úrovně napětí signálů v napájecím napětí

Téma Datum Oblast

kvalita elekt iny legislativn vyhl ka 540 2005 sb
Kvalita elektřiny legislativně - Vyhláška 540/2005 Sb.
 • Napájecí napětí a frekvence
 • Lhůta na vyřízení reklamace na kvalitu elektřiny
 • Lhůta na odstranění příčin snížené kvality

Téma Datum Oblast

z kon 458 2000 sb energetick z kon
Zákon 458/2000 Sb. - Energetický zákon

provozovatel distribuční soustavy má právo přerušit nebo omezit

v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny odběratelům při odběru elektřiny

zařízeními, která ovlivňují kvalitu elektřiny v neprospěch ostatních

odběratelů a odběratel nevybavil tato odběrná zařízení dostupnými

technickými prostředky k omezení těchto vlivů

Téma Datum Oblast

ds 110kv e on z pad
DS 110kV E.ON „západ“

Téma Datum Oblast

archivace dat v dam
Archivace dat v DAM

Téma Datum Oblast

vyhodnocen toleranc nap t dle sn en 50160 na nn
Vyhodnocení tolerancí napětí dle ČSN EN 50160 na NN

Za normálních provozních podmínek s vyloučením přerušení napájení musí

být pro hladinu NN:

 • během každého týdne 95% průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut v rozsahu Un 10%
 • všechny průměrné efektivní hodnoty napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut v rozsahu Un +10%/-15%

Téma Datum Oblast

kdo za flikr m e
Kdo za flikr může?
 • Pro potřeby posuzování očekávaných zpětných vlivů spotřebičů v sítích nn je definována vztažná impedance (ČSN IEC 60725 – převzato do PNE 33 3430-0). Pokud je v přípojném bodě dodržena hodnota vztažné impedance pro spořebiče do 16 A, respektive do 75 A, lze předpokládat, takovéhoto zařízení odpovídají příslušným normám (označení CE) nezpůsobí nepřípustnou úroveň rušení. V této studii byla proto uvažována vztažná impedance pro třífázově připojené spotřebiče:
 • do 16 A Zvz = 0,24 + j 0,15 [], modul 0,283 []
 • do 75 A Zvz = 0,15 + j 0,15 [], modul 0,215 []

Téma Datum Oblast