o iven m stn ch odr d ovoce 1997 2010 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010. Tato prezentace vzpomíná na různá dobrodružství s ovocnými stromy, která jsme zažili v severozápadních Čechách EC Meluzína – RCAB,Brigádnická 710/2 Ostrov 363 01 ec.meluzina@volny.cz http://www.meluzina.info/ +420777086620.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010' - mea


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
o iven m stn ch odr d ovoce 1997 2010
Oživení místních odrůd ovoce 1997-2010
 • Tato prezentace vzpomíná na různá dobrodružství s ovocnými stromy, která jsme zažili v severozápadních Čechách
 • EC Meluzína – RCAB,Brigádnická 710/2 Ostrov 363 01
 • ec.meluzina@volny.czhttp://www.meluzina.info/ +420777086620
 • Děkujeme všem lidem, kteří pomáhají ovocným vysokokmenům žít s námi ve stejné krajině
 • Děkujeme všem předkům, kteří se snažili hospodařit v krajině bez jejího drancování
pro byl zalo en program o iven m stn ch odr d ovoce
Proč byl založen program oživení místních odrůd ovoce
 • ovocné vysokokmeny byly od 15. století všudypřítomné
 • jejich postupným vymizením ledacos ztrácíme
  • dochází k ochuzení krajinného rázu
  • mizející odrůdy znamenají ztrátu genofondu
  • mizí prostředí pro živočichy a rostliny
 • v zájmovém území se tomu systematicky nikdo nevěnoval
 • veřejnost měla o záchranu starých stromů a starých odrůd značný zájem
z jmov oblast v letech 1997 2000
Zájmová oblast v letech 1997 - 2000
 • Krušné hory
 • Oberes Vogtland
 • Sokolovská pánev
 • Doupovské hory
 • Chebská pánev
 • Slavkovský les
 • Český les
 • politicky: české území Euroregionu Egrensis
  • Karlovarský kraj (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary)
  • bývalý okres Tachov
kru n hory esk a slavkovsk les
Krušné hory, Český a Slavkovský les
 • území je značně lesnaté, půdy jsou mělké, kamenité
 • dlouho zde leží sníh a léta bývají deštivá a chladná
 • osídlení je řídké, zvláště drobnější osady a vesnice mnohde zanikly
 • ovocnářsky to jsou okrajové oblasti ale pro samozásobení byly i zde ovocné stromy
sokolovsk a chebsk p nev
Sokolovská a Chebská pánev
 • území je silně narušeno těžbou a průmyslovým využitím krajiny
 • zemědělství zde bylo dosti intenzivní
 • osídlení je dosud poměrně husté
 • ovocné stromy zde byly hojně pěstovány a výsadby jejich vysokokmenů vytvářely krajinu
doupovsk hory
Doupovské hory
 • jsou zde velmi úrodné půdy na sopečných horninách někde hluboké jinde silně kamenité
 • klima je zde velmi proměnlivé – nejvyšší partie jsou velmi studené a deštivé ale svahy jsou naopak velmi výhřevné a pro ovocné stromy velmi vhodné
 • Doupovské hory v nižších byly plné různých sadů a ovocných stromořadí
 • území je dnes většinou pusté – v 50. letech 20. století zde byl zřízen vojenský prostor
obdob 1997 2000 p ehled
Období 1997 – 2000 přehled
 • 1998 – 1999 přeshraniční projekt s NABU Aue
  • zahájení mapování
  • rešerše historických pramenů
  • semináře, společné exkurse
  • založení genofondové plochy a školky v Dalovicích u Karlových Varů
 • 1999 spolupráce s LPV Oberes Vogtland:
  • Česko – Saská dvojjazyčná putovní výstava
  • společné mapovací expedice
  • zahájení pravidelné účasti českých studentů na dobrovolném ekologickém roku
 • spolupráce s dalšími skupinami (Tachov, Bílé Karpaty, Vlašim)
obdob 1997 2000
Období 1997 - 2000
 • seminář ve VŠÚO Holovousy 1997 - na zkušené
 • vůbec první akce programu: Ovocnářství v ekologickém zemědělství
  • kontakty pro právě otevíraný program
obdob 1997 20001
Období 1997 - 2000
 • 1997 Bílé Karpaty – na zkušené
 • seminář k řezu ovocných stromů
 • ochranáři v Bílých Karpatech pracují na záchraně starých odrůd cca od roku 1985
obdob 1997 20002
Období 1997 - 2000
 • 1999 Muzikov okres Karlovy Vary
 • kontakt s pamětníky a odborníky
  • pamětníků se podařilo kontaktovat pouze 5 ale posunuli nás zásadním způsobem kupředu
  • poskytli lokalizace cenných stromů i literaturu
obdob 1997 20003
Období 1997 - 2000

intenzivní mapování v okresech: Tachov, Cheb, Sokolov, Karlovy Vary

každý strom byl číslován, zakreslen do mapy a jeho stav byl zachycen v dotazníku

je to naprosto zásadní pro pozdější determinaci nebo odběr roubového materiálu

v databázi máme cca 900 záznamů

obdob 1997 20004
Období 1997 - 2000
 • metodika mapování
  • zákres do mapy
  • první a druhá strana dotazníku
obdob 1997 20005
Období 1997 - 2000
 • spolupráce s VŠÚO 1999-2000
  • mapovací expedice
  • determinace odrůd
obdob 1997 20006
Období 1997 - 2000
 • neznámá odrůda
 • pracovní název Pastelka
 • Krvavka
 • Pstružka
 • Zbuzanka též Muškatelka turecká
obdob 1997 20007
Období 1997 - 2000
 • záchranné přenosy z volné přírody
 • vlastní školka - distribuce stromků farmářům, lesníkům
obdob 1997 20008
Období 1997 - 2000
 • 1998 založení první genofondové plochy
 • ve spolupráci se SZeŠ Dalovice
 • v roce 2010
  • cca 20 jabloní, 10 hrušní, 10 třešní
obdob 1997 20009
Období 1997 - 2000
 • spolupráce s LPV Oberes Vogtland a NABU Aue:
  • účast českých studentů na dobrovolném ekologickém roku
  • společné mapovací expedice
obdob 1997 200010
Období 1997 - 2000
 • spolupráce s LPV Oberes Vogtland:
  • Česko – Saská dvojjazyčná putovní výstava
  • referáty na seminářích
obdob 1997 200011
Období 1997 - 2000
 • spolupráce s LPV Oberes Vogtland:
  • Česko – Saský seminář k řezu stromů
obdob 1997 200012
Období 1997 - 2000
 • spolupráce s LPV Oberes Vogtland:
  • Česko – Saská dvojjazyčná putovní výstava
  • komiks věnovaný ovocným stromům
obdob 1997 200013
Období 1997 - 2000
 • spolupráce s LPV Oberes Vogtland:
  • Česko – Saská dvojjazyčná putovní výstava
  • výsledky mapování
obdob 2001 2005
Období 2001 - 2005
 • omezení mapování územně i objemem mapovaných stromů
 • propojení programu oživení místních odrůd s činností pozemkového spolku Meluzína
 • založení všech současných genofondových ploch a péče o ně
 • poradenská činnost
 • spolupráce se školkami ŠS Libverda
 • pravidelné semináře pro CHKO v Děčíně
 • stále pokračuje spolupráce s VŠÚO Holovousy
 • založení česko-saské pracovní skupiny s LPV Oberes Vogtland:
  • internetové stránky
  • přímé akce v terénu
  • vzájemná účast na seminářích
obdob 2001 20051
Období 2001 – 2005
 • omezení mapování
  • územně pokrýváme hlavně severovýchod Karlovarského kraje s přesahem do Ústeckého kraje
  • ročně přibývá cca 50 stromů hlavně jabloní a hrušní
obdob 2001 20052
Období 2001 - 2005

Pozemkový spolek Meluzína

 • farma Jakubov – rozloha 16 ha, chov ovcí
 • genofondová plocha pro Doupovské hory
 • člen pozemkového spolku od roku 2001
obdob 2001 20053
Období 2001 - 2005

Pozemkový spolek Meluzína

 • farma Jakubov
 • likvidace křovin na 5 ha pozemků
obdob 2001 20054
Období 2001 - 2005

Pozemkový spolek Meluzína

 • původní stav v roce 2001
 • rozsah asanace náletových dřevin do roku 2005
obdob 2001 20055
Období 2001 - 2005

Pozemkový spolek Meluzína

 • farma Jakubov
 • nové výsadby v roce 2002
obdob 2001 2006
Období 2001 - 2006

Pozemkový spolek Meluzína

 • farma Jakubov
 • konzervace starých stromů
 • přeroubování semenáčů na stanovišti
obdob 2001 20056
Období 2001 - 2005
 • Alej Bor - genofondová plocha pro jabloně v Sokolovské pánvi
  • likvidace křovin na 0,5 ha
  • ošetření cca 30 stromů
  • postupné dosadby
obdob 2001 20057
Období 2001 - 2005
 • Alej Bor
  • redukce velkých stromů konkurujících jabloním
obdob 2001 20058
Období 2001 - 2005
 • Alej Bor
  • postupné dosadby
  • použití GPS pro zpracování plánu plochy
obdob 2001 20059
Období 2001 - 2005
 • Alej Stráň - genofondová plocha pro hrušně v Sokolovské pánvi
  • doplňuje plochu
  • likvidace křovin na 0,2 ha
  • ošetření cca 30 stromů
  • postupné dosadby 25 stromů
obdob 2001 200510
Období 2001 - 2005

Pozemkový spolek Meluzína

 • genofondová plocha Loket
  • jabloně Slavkovského lesa
  • součást městského parku
  • zpracovány též informační tabule
obdob 2001 200511
Období 2001 - 2005

Pozemkový spolek Meluzína

 • genofondová plocha Hory
  • třešně a višně Slavkovského lesa
  • doplňuje plochu Loket
 • cca 50 stromů
  • pouze nové výsadby
  • výsadby provedl vlastník
  • EC Meluzína poskytlo poradenskou pomoc
  • na obrázku Lyonská raná
obdob 2001 200512
Období 2001 - 2005
 • pravidelné semináře na Libverdě
 • určování cca 350 pomologických vzorků
obdob 2001 200513
http://www.wunschapfel.de/apfel/Období 2001 - 2005
 • internetová česko – německá prezentace starých odrůd
obdob 2006 2010
Období 2006 - 2010
 • pokračuje mapování v omezeném rozsahu v Karlovarském kraji
 • spolupráce s mnoha vlastníky ovocných stromů v rámci pozemkového spolku Meluzína
  • dodávky sadbového materiálu
  • asanace pozemků a údržba sadů
 • zaplnění všech genofondových ploch a péče o ně
 • poradenská činnost včetně zpracování rozsáhlých projektů
 • realizace rozsáhlých akcí na záchranu starých sadů
 • intenzivní spolupráce s CHKO České Středohoří
  • záchrana jeřábu oskeruše (Sorbus domestica)
  • patronát nad plochami v Levíně
  • pokračují pravidelné semináře pro CHKO v Děčíně
 • prakticky ustala spolupráce s VŠÚO Holovousy
 • klesající objem přeshraniční spolupráce
  • ukončení dobrovolného ekologického roku
  • sporadické účasti na seminářích
obdob 2006 20101
Období 2006 - 2010

Spolupráce se SZeŠ Děčín - Libverda

 • genofondová plocha Děčín Libverda v roce 2010
  • 350 stromů vysazených v letech 2001 - 2010
  • 2,5 ha vysokokmenných lučních sadů
obdob 2006 20102
Období 2006 - 2010

Spolupráce se SZeŠ Děčín - Libverda

 • 18 odrůd třešní
 • 6 odrůd višní
 • 75 odrůd jabloní
 • 29 odrůd hrušní
obdob 2006 20103
Období 2006 - 2010

Spolupráce se SZeŠ Děčín - Libverda

 • rozsáhlý sad spotřebuje mnoho práce
 • hryzec a jiná zvířata se neustále dbají abychom nevyšli ze cviku při sázení stromů
 • roční ztráty se již podařilo redukovat na 3-5% stromů
obdob 2006 20104
Období 2006 - 2010

Spolupráce se SZeŠ Děčín - Libverda

 • roubování na stanovišti a řez stromů obstarává pan Cihlář ze školního statku
obdob 2006 20105
Období 2006 - 2010

Spolupráce s CHKO České Středohoří

 • malebný městys Levín je lákavým turistickým cílem
 • CHKO přistoupilo v roce 2006 k postupné rekonstrukci sadů na ploše cca 5 ha
obdob 2006 20106
Období 2006 - 2010

Spolupráce s CHKO České Středohoří

 • lokalita Levín
 • je to rozsáhlý komplex luk, lesíků a starých ovocných výsadeb
 • ovocné stromy rostou v jižním svahu a ve velmi členitém terénu
obdob 2006 20107
Období 2006 - 2010

Spolupráce s CHKO České Středohoří

 • sady v Levíně jsou velmi pestré
 • odrůdy se tu prakticky neopakují
  • cca 50 stromů reprezentuje 30 odrůd
 • zcela chybí třešně
obdob 2006 20108
Období 2006 - 2010

Spolupráce s CHKO České Středohoří

 • lokalita Levín
 • těžiště prací je v likvidaci náletových dřevin a ošetření starých stromů
 • výsadby jsou zatím ojedinělé
obdob 2006 20109
Období 2006 - 2010

Spolupráce s CHKO České Středohoří

jeřáb oskeruše

 • v ČR pouze na Moravě a v Českém Středohoří
 • od Mostu po Litoměřice nalezeno několik set stromů
obdob 2006 201010
Období 2006 - 2010

Spolupráce s CHKO České Středohoří

 • výrazně teplomilná dřevina
 • plody k výrobě:
  • marmelád
  • destilátů
 • velmi ceněná v lidovém léčitelství
obdob 2006 201011

Spolupráce s CHKO České Středohoří

Období 2006 - 2010
 • záchrana genofondu
  • zmapování plodných stromů v krajině
  • odběr plodů v době zralosti
obdob 2006 201012

Spolupráce s CHKO České Středohoří

Období 2006 - 2010
 • záchrana genofondu
  • stratifikace během zimního období
  • sazenice jsou 1-2roky ve školce
  • následuje výsadba na stanoviště
  • obvykle jsou to solitery a stromořadí
  • oskeruše je ceněna také lesníky
rekapitulace k roku 2010
Rekapitulace k roku 2010
 • genofondové plochy pro množení odrůd
  • 8 lokalit, kde je vedena podrobná evidence
  • jabloně, hrušně, třešně
  • zhruba 700 stromů
  • zhruba 140 odrůd
rekapitulace k roku 20101
Rekapitulace k roku 2010
 • realizace silami EC Meluzína RCAB
 • uvedeny lokality kde došlo alespoň k jednomu z uvedených opatření:
  • výsadba alespoň 30 stromů
  • ošetření alespoň 20 stromů
  • asanace alespoň 1 ha plochy
na em pracujeme v sou asnosti
Na čem pracujeme v současnosti
 • mapování
  • mírná specializace na hrušně
   • stále nalézáme zajímavé odrůdy
   • provádíme záchranné přenosy
  • přednostně
  • systematicky mapujeme plochy, kde máme dlouhodobé záměry (například majitel je členem pozemkového spolku)
  • mapování třešní bylo ukončeno pro nedostatek kvalifikovaných odborníků pro determinaci odrůd
na em pracujeme v sou asnosti1
Na čem pracujeme v současnosti
 • subjektivní sortimenty
  • potřebujeme vypracovat sortimenty odrůd, které budeme doporučovat k výsadbě
  • ve spolupráci se školkaři chceme zajistit dostatek sazenic k výsadbě u odrůd zařazených do subjektivních sortimentů
  • jádro budou tvořit odrůdy vhodné do vyšších poloh
  • teplomilné odrůdy budou zařazeny pouze ty nejžádanější a nejkvalitnější
  • pro tyto odrůdy také zahájíme propagační kampaň
projekt v registrovan m vkp sady u jakubova
Projekt v registrovaném VKP Sady u Jakubova
 • Význam sadů pro ochranu přírody
 • parametry:
  • cca 23 ha výsadeb z 50. let
  • odhadem 500 stromů hlavně jabloní
  • poloha v EVL a PO Doupovské hory
  • velmi zanedbané území
projekt v registrovan m vkp sady u jakubova1
Projekt v registrovaném VKP Sady u Jakubova
 • obratlovci
  • průzkumné odchyty savců
  • vstupní průzkum netopýrů, obojživelníků a plazů
  • ornitologický průzkum včetně odhadu densit
projekt v registrovan m vkp sady u jakubova2
Projekt v registrovaném VKP Sady u Jakubova
 • bezobratlí:
  • průzkum brouků, motýlů a pavouků
  • výsledky průzkumu použity pro zpracování projektu
projekt v registrovan m vkp sady u jakubova3
Projekt v registrovaném VKP Sady u Jakubova
 • ovocné stromy
  • chudý sortiment (do 10 odrůd)
  • jabloně jsou v životaschopném
  • hrušně, třešně a slivoně budou ponechány na dožití
 • více na:
  • http://www.sady-jakubov.cz/
kudy d l
Kudy dál
 • urgentně chybí specialisté na určování odrůd
 • jsou problémy sehnat člověka na roubování při záchranných přenosech
 • velmi by prospěl komplexnější portál pro staré odrůdy, luční sady a související problematiku tradičního pěstování ovoce
 • rozvoj praktického poradenství kombinovaného se schopností získávat prostředky na realizaci
 • mizí administrativně stravitelné zdroje financování
d kuji za p ipom nky
Děkuji za připomínky
 • Ing. Martin Lípa
 • ec.meluzina@volny.cz
 • http://www.meluzina.info/
 • +420777086620,
 • Ekologické centrum Meluzína – Regionální centrum Asociace Brontosaura
 • číslo akreditace Mze ČR 086/2007