vod do patologie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úvod do patologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úvod do patologie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Úvod do patologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

Úvod do patologie. Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D. Patologie. ř . pathos = choroba ř . logos = nauka = nauka o chorobných pochodech a změnách etiologie = nauka o příčinách nemocí patogeneze = chorobný mechanismus základní lékařský obor !!! X soudní lékařství. Patologie. Autopsie Biopsie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Úvod do patologie' - mckenzie-norton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vod do patologie

Úvod do patologie

Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.

patologie
Patologie
 • ř. pathos= choroba
 • ř. logos = nauka
 • = nauka o chorobných pochodech a změnách
 • etiologie = nauka o příčinách nemocí
 • patogeneze = chorobný mechanismus
 • základní lékařský obor !!!
 • X soudní lékařství
patologie1
Patologie
 • Autopsie
 • Biopsie
 • Cytologie
 • Molekulárně biologické metody
 • Výzkum + Výuka + Znalecká činnost
autopsie
Autopsie
 • = nekropsie, pitva, sekce, obdukce
 • Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (č. 372/2011 Sb.) - § 79-92
 • Transplantační zákon (č. 285/2002 Sb., 44/2013)
 • Zákon o pohřebnictví (č. 256/2001 Sb., 227/2009)

---------------------------------------------------------------

 • Občanský zákoník 2014 (89/2012 Sb.) - ???
pitvy
Pitvy
 • Patologicko-anatomická
 • Zdravotní
 • Soudní
 • Anatomická
patologicko anatomick pitva
Patologicko-anatomická pitva
 • ústav patologie
 • úmrtí ve zdravotnickém zařízení
 • zjištění základní nemoci, vedlejších nemocí, komplikací, ověření klinické diagnózy a léčebného postupu
povinn patologicko anatomick pitva
Povinná patologicko-anatomická pitva
 • ženy – těhotenství, porod, potrat, UPT, 6nedělí
 • plod – UPT genetika nebo VVV
 • dítě – mrtvě narozené a do 18 let věku
 • při operaci / intervenčním výkonu nebo v souvislosti s ním,

při úvod do anestezie

 • klinické studie
 • po odběru orgánů na transplantaci
patologicko anatomick pitva1
Patologicko-anatomická pitva
 • nejdříve 2 hod. po smrti
 • nenařízení pitvy povinné ze zákona  trestní stíhání prohlížejícího lékaře
patologicko anatomick pitva2
Patologicko-anatomická pitva
 • rozhodnutí – prohlížející lékař
  • NE ošetřující lékař, příbuzný
 • NE souhlas pozůstalých
 • NE nesouhlas s pitvou za života
 • ANO nesouhlas s odběrem orgánů na transplantaci
pitevn protokol
Pitevní protokol
 • základní nemoc

onemocnění, které nejpodstatněji ovlivnilo celý průběh patol. děje (nemoci), může i několik, ale bez vzájemné souvislosti

 • komplikace základní nemoci

všechny nálezy podmíněné základní nemocí nejzávažnější komplikace = bezprostřední příčina smrti (causa mortis). Nezaměňovat s mechanismem smrti! mezi zákl. nemocí, komplikacemi a příčinou smrti kauzální vztah!

 • bezprostřední příčina smrti
 • vedlejší nález
pitevn protokol1
Pitevní protokol
 • příklad pitevní diagnózy:

I. Celková arterioskleróza

II. Skleróza koronární arterie

Trombóza koronární arterie na plátu

Infarkt myokardu

Ruptura myokardu

III. Tamponáda srdeční

IV. Uzlovitá hyperplázie prostaty

 • ve stejném příčinném sledu musí být uspořádány i ostatní nálezy, patřící k dalším základním nemocem
pitevn protokol2
Pitevní protokol
 • definitivní pitevní protokol je souhrnem:
  • klinické diagnózy
  • makroskopického nálezu během vlastní pitvy
  • histologického vyšetření vzorků odebraných v průběhu pitvy
  • dalších potřebných vyšetření (mikrobiologického, biochemického, toxikologického, rtg...)
zdravotn pitva
Zdravotní pitva
 • ústav soudního lékařství
 • úmrtí mimo zdravotnické zařízení nebo v něm

za náhlých, neočekávaných, násilných okolností (vč. sebevraždy)

 • zjištění příčiny smrti a dalších závažných okolností
povinn zdravotn pitva
Povinná zdravotní pitva
 • náhlé / neočekávané úmrtí + nejasná příčina smrti
 • všechna násilná úmrtí (vč. sebevraždy)
 • nesprávný postup při poskytování zdravotních služeb
 • zneužívání návykových látek
 • výkon vazby, trest odnětí svobody, detence
soudn pitva
Soudní pitva
 • ústav soudního lékařství
 • úmrtí způsobeno trestným činem dle zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním
 • nařizuje orgán činný v trestním řízení
anatomick pitva
Anatomická pitva
 • univerzitní vysoké školy s akreditovaným programem
 • výuka + výzkum
 • nutný souhlas zemřelého
biopsie zp sob odb ru
biopsie – způsob odběru
 • operační preparát
  • vše, co odejme chirurg (celá končetina, žaludek, slezina, prs, tlusté střevo...)
  • podle zásad odběru má být preparát předán patologovi bez dalšího zásahu (bez rozštřižení, rozříznutí)
 • excize
  • vše, co bylo získáno vytětím z povrchu těla nebo dutin s povrchem souvisejících (kožní excize, sliznice ústní, excize z děložního čípku...)
 • endobiopsie
  • materiál získaný fibroskopem za zrakové kontroly (zažívací trakt, dýchací cesty, močový měchýř, kloub...)
biopsie zp sob odb ru1
biopsie – způsob odběru
 • punkční biopsie
  • vzorek je získán napíchnutím jehlou
  • patologické tekutiny viz seminář cytologie (FNAC)
  • pevné tkáně buď rozetření na sklo (náběr tenkou jehlou) a dále viz cytologie nebo náběr tlustou jehlou a zhotovení histologického preparátu (vzorky z prsu, jater, prostaty, štítné žlázy)
  • často punkce pod ultrazvukovou kontrolou
  • obdobným způsobem materiál z kostí = forážováb.
  • zpracování kostí obtížné, nutné buď odvápnění (kys. mravenčí, dusičná, komplexon) nebo zalití do speciální pryskyřice a krájení na speciálním mikrotomu (drahý provoz – silné opotřebení nožů, nemožnost použít imunohistochemické metody)
biopsie z sady odb ru
biopsie – zásady odběru
 • šetrnost
  • při odběru tkáň mechanicky nepoškodit – zhmožděná tkáň je histologicky nehodnotitelná, ke stanovení diagnózy nutný další odběr = zátěž pro pacienta, časová náročnost pro lékaře
biopsie z sady odb ru1
biopsie – zásady odběru
 • fixace
  • fixovat ihned!
  • nejčastěji fixace formolem (4% roztok formaldehydu, který má být neutrální. Příprava ředěním komerčního 40% roztoku ředěním destilovanou vodou 1:10 a následnou neutralizací přidáním plavené křídy (uhličitan vápenatý). Z připraveného zásobního roztoku (skladování v hnědé láhvi – sluneční záření okyseluje roztok vznikem kys. octové) se odlije potřebné množství pro konkrétní vzorek – fixačního činidla přebytek! 50-100x váha odebrané tkáně! (= na 1cm3 tkáně 50-100ml roztoku)
  • ve speciálních případech, např. peroperační vyšetření, speciální metody, odběr nativní tkáně a další zpracování za hlubokého zmrazení
biopsie z sady odb ru2
biopsie – zásady odběru
 • histologická průvodka

vyplnit histologickou průvodku ve všech rubrikách!

  • osobní údaje a pojišťovna pacienta
  • o jakou tkáň, orgán se jedná
  • co má být vyšetřeno
  • klinická diagnóza
  • předchozí histologická vyšetření (možnost porovnání)
  • předchozí terapie (zvláště hormonální, cytostatická a ozařování) – terapie mění histol. obraz!
biopsie z sady odb ru3
biopsie – zásady odběru
 • histologickou průvodku podepisuje lékař, který má právní zodpovědnost v případě záměny materiálu (i když jej třeba sám do lahvičky neukládal!)
 • při odběru nesmí dojít k záměně materiálu – na odběrovém místě připravena pouze jedna lahvička pro konkrétního pacienta. Materiál ukládat až do lahvičky označené štítkem!
 • během transportu na patologii zabránit rozbití obalu (nutná likvidace materiálu, aby se zabránilo záměně), v zimním období rovněž nutná ochrana proti zmrznutí (chladové poškození buněk a znehodnocení materiálu)
molekul rn biologick metody
Molekulárně biologické metody
 • Imunohistochemie
 • Imunofluorescence
 • Elektronová mikroskopie
 • In situ hybridizace
 • Polymerázová řetězová reakce
p klady
Příklady
 • Karcinom prsu
 • Karcinom plic
 • Karcinom tlustého střeva
 • Maligní melanom
p klady pro stomatology
Příklady pro stomatology
 • poslat vše kromě kariézních zubů!!!
 • fixovaný x nativní materiál
 • mikroskopické vyšetření + IHC + IF
 • pokud afekce nereaguje na konzervativní terapii 2-3 týdny  excize  patologie