Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FABULA PALLIATA PowerPoint Presentation
Download Presentation
FABULA PALLIATA

FABULA PALLIATA

118 Views Download Presentation
Download Presentation

FABULA PALLIATA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FABULA PALLIATA • comèdies romanes d’inspiració i ambientació grega • orígens: els versus fescennini, les satura i les atellanae • (música, dansa, cant, caràcter mordaç, personatges tipus ...) • origen grec: van arribar a Roma des de la Magna Grècia • ludi scaenici: celebracions religioses públiques amb representacions • teatrals (organitzats pels edils) • representacions a primera hora de la tarda (entrada gratuïta) • histriones: actors professionals pertanyents a una companyia • (només homes) / personatges tipus • ús de perruques, màscares, vestuari variat i tramoia teatral

  2. tema general: vodevil en què l’esclau intenta ajudar el noi, enamorat d’una • prostituta (que al final resulta no ser-ne); l’esclau enreda els pares del noi i • el propietari del prostíbul tot embolicant cada vegada més la troca • a Roma va tenir més èxit la comèdia que no pas la tragèdia • màxims exponents del gènere: Plaute i Terenci • comèdies divertides destinades a fer riure (inspirades en models de la • Comèdia Àtica Nova no pas en la Comèdia Àtica Antiga) • el nom de fabula palliata ve del pallium, espècie de capa o túnica • característica del món grec • els autors adoptaven una obra grega com a model (imitatio) • a vegades barrejaven elements de diverses obres gregues (contaminatio) • estructura: pròleg + cinc actes (sense cor i sense pauses) • alternança de parts dialogades (diverbia) (amb diàlegs i monòlegs) i • parts cantades (cantica) • a part dels quatre grans gèneres teatrals (fabula palliata, fabula togata, • fabula graecanica i fabula praetexta) n’hi havia tres de menors: • les atellanae (farses satíricoburlesques), els mimi (paròdies • desvergonyides a base de mims), els pantomimi (pantomimes, • espectacles de dansa)

  3. Classificació de les obres dramàtiques a Roma

  4. Personatges tipificats de la fabula palliata (dramatis personae) • adulescens (noi)(jove de bona família, esbojarrat i enamoradís) • virgo (noia)(noia jove de bona família, una mica bleda) • senex (pare)(pare del noi, malcarat i avar) • mater (mare)(mare del noi) • servus (esclau)(espavilat, amic del noi per aconseguir la llibertat, protagonista de l’acció) • meretrix (prostituta)(enamorada del noi o objecte del seu amor) • miles (soldat)(soldat fanfarró i ridícul) • parasitus (convidat)(hoste gorrer i golafre) • leno (alcavot)(propietari del prostíbul) • danista (usurer) • coquus (cuiner) • alter servus (un altre esclau)