mazu firmu inov ciju finans ana asv n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mazu firmu inovāciju finansēšana ASV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Mazu firmu inovāciju finansēšana ASV - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Mazu firmu inovāciju finansēšana ASV. Mazo uzņēmumu inovāciju pētījumu (SBIR) programma un saistītās programmas. Ronald S. Cooper, Ph.D ASV Mazo uzņēmumu pārvaldes Tehnoloģiju Birojs. Sabiedrisko inovāciju programmas - ASV.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mazu firmu inovāciju finansēšana ASV' - maylin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mazu firmu inov ciju finans ana asv
Mazu firmu inovāciju finansēšana ASV

Mazo uzņēmumu inovāciju pētījumu

(SBIR) programma

un saistītās programmas

Ronald S. Cooper, Ph.DASV Mazo uzņēmumu pārvaldesTehnoloģiju Birojs

sabiedrisko inov ciju programmas asv
Sabiedrisko inovāciju programmas - ASV.
 • “ASV pieredze” -- plaša ASV pieredze : nacionālā, valsts, vietējā -- kopēšana→ modeļi, prakse, atziņas
 • Fokusēšanās uz maziem uzņēmumiem un individuāliem uzņēmējiem: -- 15% no R&D $, 55% no inovācijām -- stimuls: augstas personīgās atdeves iespēja -- risksir vadāms, ir iespējama neveiksme
sbir program ma
SBIR Programma
 • Struktūraun darbība
 • Evolūcija un mācīšanās:
   • privāto $ sasniegšana un saiknes
   • universitātes pētījumi
 • Ekonomiskā ietekme
 • Gūtās atziņas
sbir program ma1
SBIR programma
 • Ļauj ASV mazajiem uzņēmumiem piedalīties no federālajiem līdzekļiem finansētā R&D— ar komercializācijas potenciālu
 • Ļauj / pieprasa federālajām aģentūrām izmantot mazu uzņēmumu inovāciju priekšrocības
 • Nacionālā programma, kas katru gadu nodrošina $2 miljardusmazu uzņēmumu inovācijām
 • Vairāk kā 5000 dāvinājumu vairāk nekā 1500 firmām katru gadu
nacion l s politikas mai a
Nacionālās politikas maiņa
 • 1950-ie, 60-ie – federālā loma bija atbalstīt pamata pētījumus federālajās laboratorijās un lielos uzņēmumos
 • 1970-ie, 80-ie – politikas virzība uz: - federāloR&D komercializāciju - valdības – nozaru partnerību - lielāku mazo uzņēmumu lomu
  • 1980.g.“Stīvensona-Vidlera likums”
  • 1980.g.“Likums par universitāšu un mazo uzņēmumu patentu procedūru” (Beija-Dolalikums)
  • 1982.g. “Likums par mazo uzņēmumu inovāciju attīstību” izveidoja SBIR programmu
ekonomikas konteksts
Ekonomikas konteksts
 • Bažas par ASV nozaru konkurētspēju – produktivitāti
 • Pārrāvums starp izgudrojumu un inovāciju
 • tikai 5% izgudrojumu federālajās laboratorijās ir licencēti
 • riska kapitāla nozare
 • nav labu “enģeļu” investoru tīklu
 • iztrūkums finansējumā (“nāves ieleja”) agrīnā posma inovācijām
slide7

Nāves ieleja

Agrīnā posma finansējuma iztrūkums

Kapitāls ideju attīstībai

Uz inovācijām

No federālajiem līdzekļiem finansēti pamata pētījumi rada jaunas idejas

Praktiskie pētījumi un inovācijas

Nav kapitāla

mazo uz mumu inov ciju p t jumu sbir programma
Mazo uzņēmumu inovāciju pētījumu (SBIR) programma

SBIR programmas mērķi:

 • Stimulēt tehnoloģisko inovāciju
 • Izmantot mazos uzņēmumus federālo R&D vajadzību apmierināšanai
 • Palielināt no federālā R&D atvasināto privātā sektora inovāciju komerializāciju
sbir 3 f zu strukt ra
SBIR 3 fāzu struktūra

FĀZE I

 • idejas dzīvotspēja, koncepcijas pārbaude
 • $100,000 (1 gadam)

FĀZE II

 • pilns R&D, prototips
 • $750,000 (2 gadiem)
 • komercializācijas plāns

“FĀZE III”

 • komercializācijas posms
 • līdzekļu izmantošana, kas navSBIR līdzekļi(privātais kapitāls vai tālāka federālā līdzdalība)
slide10

SBIR atbilstības prasības

 • Mazs uzņēmums, kas ir izvietots ASV
 • 500 vai mazāk darbinieku
 • Uzņēmums veidots ar mērķi gūt peļņu ASV
 • Vismaz 51% pieder un to kontrolē ASV pilsoņi (privātpersonas)
 • Galvenā pētniekapamata darba vietai ir jābūt mazā uzņēmumā
 • Ir pieļaujami / atbalstāmipētniecības partneri (līdz 1/3 no fāzes Iīdz 1/2 no fāzes II)
slide11

SBIR finansējuma avoti:

 • Federālām aģentūrām ar“ārējiem”pētniecības budžetiem virs $100 miljoniem gadāir jārezervē procenti mazajiem uzņēmumiem caur SBIR programmu.

R&D budžeta summa, kas jārezervē SBIR:

1982-861987-921993-941995-961997-pašlaik

0.2+% 1.25% 1.5% 2.0% 2.5%

program mas strukt ra
Programmas struktūra
 • Katra federālā aģentūra, kas piedalās, administrē savu SBIR programmu
  • Pieteikums(ar tehnoloģiju jomām)
  • Piedāvājumu izskatīšana un atlase(zinātniskā vērtība / komerciāls)
  • Augsta konkurētspēja: 16% piedāvājumu tiek akceptēti - fāze I ½ no fāzes I projektiem tiek atlasīti fāzē II
 • SBA ir atbildīga par pārraudzību un informēšanu - politikas direktīva - uzraudzība - nacionālās konferences - vērtēšana - informēšanas programmas - atskaites Kongresamun aktivitātes
a ent ras kas piedal s sbir

KOPĀ ~ $2 miljardi

2004. fin. gads

Aģentūras, kas piedalās SBIR

(finansu gads 2002)$ miljoni

 • SBA (pārraudzība)
 • Aizsardzība (DOD) 600
 • Veselība (HHS,NIH) 487
 • Kosmoss (NASA) 110
 • Enerģija (DOE) 95
 • Zinātne (NSF) 78
 • Lauksaimniecība (USDA) 17
 • Komercija(DOC) 7
 • Izglītība (ED) 7
 • Environment (EPA) 6
 • Transports(DOT) 6
projektu atlase
Projektu atlase

Atlases procesa integritāte— programmas veiksmes atslēga

 • Neatkarīga ekspertu vērtēšanas komisija (brīvprātīgie)
 • 3-5 piedāvājumi tie nosūtīti pa e-pastu katram vērtētājam
 • Vērtētāji izvērtē piedāvājumus
   • zinātniskā/tehniskā vērtība
   • komercializācijas potenciāls
 • Vērtēšanas komisija sanāk kopā un sarindo piedāvājumus

(1) jāfinansē, (2) finansēt, ja pieejami līdzekļi, (3) X

 • Aģentūras pārstāvis paziņo lēmumu [izvēle]

Līdzsvars starp ļoti jaunām idejām un komerciālo dzīvotspēju

galven s iez mes
Galvenās iezīmes
 • Dāvinājumi un līguminavaizdevumi, nav tiešā atmaksatiešām agrīns posms, nav parādu nastas
  • programmaturpinās,lai finansētu augsta riska pētniecību (izvairīšanās no birokrātiskas virzības lejup)
 • Maziem uzņēmumiem pieder intelektuālais īpašums
  • valdībai irjāaizsargā IĪuz 4 gadiem
  • aģentūra patur licences bez autoratlīdzības tikai valdības vajadzībām(IĪ)
sbir program mas evol cija

Federālā

valdība

Mazie uzņēmumi

SBIR programmas evolūcija

1982

sbir program mas evol cija1

Federālā valdība

Štata valdība

Korporācijas ar daļēju valdības līdzdalību

Ekonomiskās attīstības vienības

Tehnoloģiju centri

Mazie uzņēmumi

SBIR programmas evolūcija

1982

atbalsts inform anas un atbalta programm m aktivit t m
Atbalsts informēšanas un atbalta programmām/ aktivitātēm
 • Nepieciešama informēšana, lai piesaistītu jaunas firmas:
   • lai uzturētu piedāvājumu kvalitāti, augstākā līmeņa pētniecību
   • lai uzlabotu ģeogrāfisko izplatību(politiskais atbalsts)
 • Federālais atbalsts kā katalizators valsts/vietējām inovāciju atbalsta programmām
   • Pētījums: “63% no SBIR projektiem ir nepieciešams atbalsts saistībā ar komercializācijas aktivitātēm”
   • SBA Federālā un Valsts Tehnoloģiju Partnerības (FAST) programma
feder l un valsts tehnolo iju partner bas fast program ma
Federālā un Valsts Tehnoloģiju Partnerības (FAST) programma
 • Mērķis: sniegt atbalstu valsts līmeņa organizācijām, kas palīdz mazajiem uzņēmumiem kas piedalās, ir ieinteresēti SBIR programmā
  • Padomnieku tīkli: biznesa padomi un konsultācijas
 • Dāvinājumu pieskaņošanavalsts līmeņa organizācijām
  • 1:2, 1:1 (stimuls štatiem ar zemāku SBIR līdzdalību)
  • administrē SBA
 • Mērķis: visi atbilstošie štati, viens dāvinājums uz štatuGubernators apstiprina piedāvājumu
 • Finansējums:FG 2001: $3 miljoni, 30 dāvinājumi(dāvinājuma apjoms: $100K) FG 2002: $3 miljoni, 27 dāvinājumi FG 2004: $2 miljoni, 10 dāvinājumi
valsts re ion l s atbalsta programmas
Valsts/ reģionālās atbalsta programmas
 • Bezpeļņas organ.(modelis: “KTEC” Kanzasas štatā)
 • Atbilstošie līdzekļi savākti ar šata valdības finansējumu (1:2)
 • Firmām tika pieprasīts atrast komerciālus partnerus
 • Firmas saņem finansējumu pa daļām tikai, kad tās sasniedz noteiktus biznesa starpposmus:
  • biznesa plāns, vadības struktūra, mārketinga stratēģija, nodrošināts privātais riska kapitāls
 • Atbalsts arī ietver: riska kapitāla piemeklēšanu, “biznesa eņģeļu” tīklu, biznesa padomniekus (tīklus), universitāšu pētījumus un inkubatorus, eksporta atbalstu
 • Atmaksājamu aizdevumu uz noteiktiem nosacījumiem:
  • 0 – zemi procenti, maksā tikai veiksmes gadījumā
  • 5% no apgrozījuma, - sākotnējās investīcijas reiz 2-3
  • programmas pašfinansēšana pēc +/- 5 gadiem
modific ta 3 f zu strukt ra
Modificēta 3 fāzu struktūra

Saikne ar privātā sektora investoriem

FĀZE I

 • idejas dzīvotspēja
 • $100,000 (1 gads)

FĀZE II

 • pilsns R&D, prototips
 • $750,000 (2 gadi)
 • komercializācijas plāns

Privātais investors

“FĀZE IIb” (NSF)

≈ $400,000 sākotnēji

→ $350,000 tikai kopā ar atbilstošu invest.

$700,000 nauda

FĀZE III

 • komercializācijas posms
 • līdzekļu izmantošana, kas navSBIR līdzekļi(privātais kapitāls vai tālāka federālā līdzdalība )

$1,450,000

sbir program mas evol cija2

Federālā valdība

Štata valdība

Korporācijas ar daļēju valdības līdzdalību

Ekonomiskās attīstības vienības

Tehnoloģiju centri

Akadēmija

Mazie uzņēmumi

Universitāšu pētniecības parki

Mācībspēku un absolventi

Tehnoloģiju inkubatori

Pētniecības fondi

SBIR programmas evolūcija

1982

mazo uz mumu universit u sadarb bas veicin ana mazo uz mumu tehnolo iju p rneses programma sttr
Mazo uzņēmumu- universitāšu sadarbības veicināšana Mazo uzņēmumu tehnoloģiju pārneses programma (STTR)
 • Atsevišķa programma, lai veicinātu R&D sadarbību starp mazajiem uzņēmumiem un ASV pētniecības institūcijām
 • Izveidota 1992.g., nesen pagarināta līdz 2009.g.
 • Struktūra līdzīga SBIR, adminitrē SBIR filiāles
 • Finansējums:
  • Rezervēts = 0.3 % no ārējā R&D →$200 miljoni
  • Aģentūras (5) ar ārējo R&D > $1miljardu ir jāpiedalās
 • FG2002: Fāzē I piešķirts 356 Fāzē II piešķirts 114
sttr sbir at ir bas
STTR - SBIR atšķirības
 • STTR nepieciešamspētniecības institūcijas partneris

universitāte vai kolēdža / bezpeļņas pētniecības org. / FFRDC

   • Pētniecības partnera līdzalība: min.= 30% max.= 60%
   • Vienmēr tiek piešķirts maziem uzņēmumiem
 • Nepieciešams rakstisks līgums par IĪT
 • Galvenā pētnieka pamata darba vieta var būt mazs uzņēmums vai pētniecības institūcija
sbir program mas ietekme
SBIR programmas ietekme
 • Ļauj dibināt jaunus uzņēmumus, blakusuzņēmumus, bieži irvienīgais finansējuma avots
 • Veicina tālāku uzņēmējdarbības aktivitāti (“demonstrācijas efekts”)
 • Enables small firms to develop innovative capacity
 • Papildina privātos uzņēmumus(mazina risku)
 • “Veiksmes rādītājs”: 39% no projektiem pārdošana bija saistīta ar SBIR (55% tika pārdoti vai bija papildus investīcijas)
 • Iespējamais rādītājs: pašreizējā kompāniju, kas sāka SBIR projektus, tirgus vērtība
 • Inovāciju katalizators, risinot agrīnā posma finansējuma “plaisas” problēmu
sbir risina inov ciju finans juma plaisas probl mu
SBIR risina inovāciju finansējuma plaisas problēmu

Plaisas dimensijasSabiedriskā programma

1. InformācijaSertifikācijas efekts, informēšana

2. Īss laika ietvarsPiešķirtais finansējums/dāvinājumi

slide28

ASV riska kapitāla investīcijaspa posmiem, 2002.g.

Paplašināšanās

Vēlais posms

Agrīnais posms

Sākums

Source: MoneyTree Survey—PricewaterhouseCoopers, Thompson Venture Economics, NVCA.

slide29

ASV riska kapitāla investīcijaspa posmiem

vēlāks posms

paplašināšanās

agrīnais

posms

Sākums /

sēklas kapitāls

sbir risina inov ciju finans juma plaisas probl mu1
SBIR risina inovāciju finansējuma plaisas problēmu

Plaisas dimensijasSabiedriskā programma

1. InformācijaSertifikācijas efekts, informēšana

 • Īss laika ietvarsPiešķirtais finansējums/dāvinājumi
 • Finansējuma apjoms Mazi dāvinājumi (< $1m)
sbir risina inov ciju finans juma plaisas probl mu2
SBIR risina inovāciju finansējuma plaisas problēmu

Plaisas dimensijasSabiedriskā programma

1. InformācijaSertifikācijas efekts, informēšana

 • Īss laika ietvarsPiešķirtais finansējums/dāvinājumi
 • Finansējuma apjoms Mazi dāvinājumi (< $1m)

4. Dažas (iedomātas) tehnoloģijas Plašs tehnoloģiju spektrs

5. Ģeogrāfiska specializācijaPlašs ģeogrāfiskais pārklājums

g t s atzi as
Gūtās atziņas
 • Valdībai ir efektīva loma agrīnā posma mazu uzņēmumu inovāciju finansēšanā; dāvinājumi, aizdevumi
 • Viena programma nevar paveikt visu: - izmantot dažādas programmas dažādiem posmiem
 • Atbilstība: attiecas tikai uz uzņēmumiem, kas veidoti peļņas nolūkos
 • Piedāvājumu atlase: integritāte, kvalitāte, līdzsvars (starp ļoti jaunām idejām un komerciālo dzīvotspēju)
 • Mazajiem uzņēmumiem ir jāpieder īpašuma tiesībām (stimuls), sabiedriskajām programmām tās ir jāaizsargā
 • Jāveido tā, lai tā papildinātu un tiktu koordinēta ar privātā riska kapitālu (biznesa eņģeli, riska kapitāls, u.c.)
g t s atzi as turp
Gūtās atziņas(turp.)
 • Ir jābūt universitātēm raksturīgai programmas daļai,vai atsevišķai (saistītai) programmai (kā STTR),lai risinātu ĪT un veicinātu blakusuzņēmumus
 • Jāsaskaņo ar reģionālajām/vietējām biznesa atbalsta programmām
 • Informēšana irnepieciešama, lai uzturētu programmu augstā līmenī (jaunas asinis)
 • Informēšana (nevis kvotas), lai panāktuģeogrāfiskuizplatību- palīdz veidot politisko atbalstu
 • Programas elastīgums, kur tas ir iespējams: vietējā iniciatīva
sbir sttr program mas asv mazo uz mumu p rvaldes tehnolo iju birojs
SBIR & STTR ProgrammasASV Mazo uzņēmumu pārvaldes Tehnoloģiju birojs

Papildus informācija:

 • Apmeklējat atsevišķas aģentūru mājas lapas
 • Starpaģentūru mājas lapa:

www.sba.gov/sbirwww.sbirworld.com

Ronald S. Cooper

ronald.cooper@sba.gov

(202) 205-6455

ad