en ny giv for sm og mellomstore bedrifter n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
En ny giv for små- og mellomstore bedrifter PowerPoint Presentation
Download Presentation
En ny giv for små- og mellomstore bedrifter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

En ny giv for små- og mellomstore bedrifter - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

En ny giv for små- og mellomstore bedrifter. Frokostmøte Bedriftskanalen 4. mai, 2012. Vi er en familiebedrift. Søsteren min må bruke deler av lærerlønningen sin til å betale formueskatt. - Olav Halten, Nyenget Mekaniske Verksted. HØYRES LØSNINGER.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'En ny giv for små- og mellomstore bedrifter' - may-gibson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
en ny giv for sm og mellomstore bedrifter

En ny giv for små- og mellomstore bedrifter

Frokostmøte Bedriftskanalen

4. mai, 2012

slide3

Vi er en familiebedrift. Søsteren min må bruke deler av lærerlønningen sin til å betale formueskatt.

- Olav Halten, Nyenget Mekaniske Verksted.

h yres l sninger
HØYRES LØSNINGER
 • Trappe ned formueskatten. Haster med å fjerne skatten på arbeidende kapital for å trygge arbeidsplasser.
 • Fjerne arveavgiften for å lette generasjonsskifter.
 • Betydelig forenkling av skjemaveldet for små- og mellomstore bedrifter
 • Stimulere til medeierskap hos ansatte ved å heve fribeløpet for å kjøpe aksjer i egen bedrift.
 • Innføre investeringsfond for enkeltpersonsforetak.
 • Gjennomgang av ordningen med omsorgspenger ved syke barn for selvstendig næringsdrivende og sørge for at urimelig forskjellsbehandling fra arbeidstagere fjernes.
slide5

Det skjer mye på 30 år. Vi trenger mer etterutdanning av yrkesfaglærere slik at fagkunnskapen blir oppdatert.

- Ellen Olsen i Tore Olsen Produksjon AS.

h yres l sninger1
HØYRES LØSNINGER

Kunnskap

 • Løft for yrkesfagene:
  • Mer yrkesrettet teori
  • Flere veier til målet
  • Øke lærlingtilskuddet
 • Styrke ”Bedriftsintern opplæring”, slik at mindre omstillinger også kan tildeles støtte. Bedrer omstillingsevne til bedrift og ansatte.
 • Legge til rette for økt bruk av lektor II og professor II-stillinger
 • Mer samarbeid mellom skole og næringsliv, blant annet gjennom en styrket satsing på Ungt Entreprenørskap.
slide7

”Flere forskningsoppdrag som i dag tildeles statlige forskningsorganisasjoner burde vært satt ut i markedet. Vi går glipp av mye kunnskap når vi utelukker private kompetansemiljøer fra forskningen.”

- Salve Dahle i Aquaplan NIVA.

h yres l sninger2
HØYRES LØSNINGER

Innovasjon

 • Forenkle søknadsprosessen i Innovasjon Norge og Skattefunn-ordningen.
 • Utrede opprettelsen av en innovasjonsbørs, et lav-terskel kapitalmarked som styrker privat sparing samtidig som den letter tilgangen på kapital for små bedrifter.
 • Øke tilgangen på såkornkapital.
 • Styrke forskningsrådets program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).
 • Sette flere forskningsmidler ut på anbud, slik at kommersielle forskningsmiljøer kan bidra i større grad.
slide9

Jeg er svært fornøyd med Omsorgsspesialisten.

- Astri Regnell (102), bruker privat hjemmehjelpstjeneste

h yres l sninger3
HØYRES LØSNINGER

Offentlige innkjøp

 • Innføring av fritt brukervalg for å skape rom for vekst i små- og mellomstore tjenesteytende bedrifter.
 • Lage en guide for offentlig-privat innovasjonssamarbeid.
 • Nøytral merverdiavgift for å sikre for likebehandling av private og offentlige tilbydere.

Lokal verdiskaping

 • Mindre makt til fylkesmann, mer makt til lokalt folkevalgte. Styrke lokalt selvstyre i arealsaker.
 • Kommunene må få beholde en del av selskapsskatten. næringsutvikling.
 • En økt satsting på infrastruktur og bruk av OPS.