Download
moderne enheter for smart oppbevaring og lading av b rbare datamaskiner i skolen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oppbevaring Og Lading PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oppbevaring Og Lading

Oppbevaring Og Lading

112 Views Download Presentation
Download Presentation

Oppbevaring Og Lading

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ModerneEnheter for Smart Oppbevaringog lading avbærbaredatamaskineriskolen • Detheller mot at atungdomfårstadigmerteknologi. Vyharplassert en bærbar PC eller en mobilenhetialle de ungeshender. Pågrunnavdette, ønsker mange skoler å installeremoderneogavanserteenhetersom letter oppbevaringog ladingavbærbaredatamaskinerognettbrett. Nye teknologiskeproduktersom Classroom Buddy ogUnoCartfraLapsafeovertardagens scenario med fantastiskeffektivitetog en forbedretbrukeropplevelse.

  2. CONTACT US • Edumax AS Postboks 2036 – Høyden • 1520 Moss • Våre besøksadresse er: Edumax AS • Henrik Gerners gate 11 • 1530 Moss • Telefon: +47 6910 9050 • For more information visit us: • http://www.maxstore.no/ http://www.maxstore.no/