P edn ka 1 vod do psychologick p pravy z vodn zkost
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

přednáška 1 úvod do psychologické přípravy, závodní úzkost. PhDr. Eva Tomešová, Ph.D. Literatura:. HOŠEK, V., SLEPIČKA, P., HÁTLOVÁ, B. (2006) Psychologie sportu. Praha: Karolinum MORAN, A.P. (2004) Sport and Exercise Psychology: A Critical Introduction . London, Routledge.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - maxima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P edn ka 1 vod do psychologick p pravy z vodn zkost

přednáška 1úvod do psychologické přípravy, závodní úzkost

PhDr. Eva Tomešová, Ph.D.


Literatura
Literatura:

 • HOŠEK, V., SLEPIČKA, P., HÁTLOVÁ, B. (2006) Psychologie sportu. Praha: Karolinum

 • MORAN, A.P. (2004) Sport and Exercise Psychology: A Critical Introduction. London, Routledge


Psychologie sportu
Psychologie sportu?

 • Věda o chování a prožívání při pohybových či sportovních činnostech.

 • Pro sportovní praxi = aplikovaná sportovní psychologie

  Využívá teoretických poznatků vlastního základního výzkumu, různých psychologických oborů a sportovních věd pro vytváření praktických postupů zaměřených na zlepšení sportovního výkonu.


Sportovn psychologie
Sportovní psychologie

 • základní výzkum

 • aplikovaný výzkum

 • „práce v terénu - asistent trenéra“


Psychologick p prava motto
Psychologická příprava - motto:

 • Psychologické dovednosti se LZE naučit, JE MOŽNÉ je TRÉNOVAT, stejně jako dovednosti fyzické.


Pro je psychologick p prava d le it
Proč je psychologická příprava důležitá?

 • Všichni jsme zažili, že lze prohrát nebo dělat chyby „kvůli hlavě.“

 • Výkon je vždy výsledkem souhry fyzických A psychologických faktorů

 • Jak trenéři vidí podíl psychologických faktorů na výkonu v různých sportech???


Pro nen psychologick p prava vyu v na
Proč není psychologická příprava využívána?

 • Nedostatek informací, znalostí, dovedností

 • Psychologické dovednosti jsou vnímány jako vrozené a nenaučitelné

 • Nedostatek času


M ty ohledn psychologick p pravy
Mýty ohledně psychologické přípravy:

 • Je jenom pro „problémové“ sportovce

 • Je záležitostí vrcholového sportu

 • Poskytuje rychlé řešení „problému“

 • Je neúčinná


Z klad psychologick p pravy
Základ psychologické přípravy

 • Výzkum vrcholových sportovců

  • Úspěšní sportovci jsou charakterističtí

   • lepší schopností koncentrace

   • vyšší sebedůvěrou

   • nižší úzkostí

   • pozitivním a na úkol zaměřeným myšlením

   • pozitivní imaginací a představami úspěchu

   • odhodlaným úsilím

   • plánováním cílů

 • Zkušenosti trenérů a sportovců


Z kladn psychologick dovednosti na jejich rozvoji pracujeme v psychologick p prav
Základní psychologické dovednosti na jejichž rozvoji pracujeme v psychologické přípravě

 • sebepoznání (sportovec, člověk)

 • vnitřní řeč

 • koncentrace

 • relaxace

 • plánování cílů

 • imaginace


3 f ze psychologick p pravy
3 fáze psychologické přípravy pracujeme v psychologické přípravě

1. Vzdělávací: proč je PP důležitá

2. Individuální zhodnocení potřeb, výběr a nácvik konkrétních technik

3. Praktická


Kdy za azovat pp
Kdy zařazovat PP? pracujeme v psychologické přípravě

 • Začít v přechodném nebo přípravném období

 • Půl roku až rok systematické práce než budou dovednosti integrovány do výkonu

 • 10-15 min 3-5 krát týdně v závislosti na tom, co se učíte (začátek nebo konec tréninkové jednotky)

 • Lze zadávat domácí úkoly

 • Je třeba neustálá supervize

 • PP je součástí sportovní přípravy po celou kariéru!


Jak hodnotit innost pp
Jak hodnotit účinnost PP? pracujeme v psychologické přípravě

 • Rozhovory, dotazníky (psycholog?) – subjektivní zhodnocení sportovce

 • Objektivní data


Sportovn psycholog
SPORTOVNÍ PSYCHOLOG? pracujeme v psychologické přípravě

 • Konzultant trenéra

 • Základní a speciální psychodiagnostika

 • Vzdělávání a skupinová práce

 • Sportovec s problémy

 • Sportovec, který chce na sobě pracovat nad rámec normy

 • Koučování (!) trenéra


Z vodn zkost tr ma
Závodní úzkost = tréma pracujeme v psychologické přípravě

 • Výkonnostní a vrcholový sport: enormní tlak na sportovce v očekávání vysokého výkonu

 • „Sportovní experiment“…jak je jedinec schopen se vyrovnat se stresem a úzkostí, kterou tento tlak vyvolává

 • Úzkost: rozlišujeme stav a rys!


Zkost a aktivace
Úzkost a aktivace pracujeme v psychologické přípravě

 • aktivace – nespecifická reakce na zátěž

 • úzkost – negativní interpretace !!! aktivace


Co to je sout n z vodn zkost
Co to je soutěžní (závodní) úzkost? pracujeme v psychologické přípravě

4 složky:

 • KOGNITIVNÍ (OBAVY, NEGATIVNÍ A RUŠIVÉ MYŠLENKY, ZTRÁTA KONCENTRACE…)

 • SOMATICKÉ (ZVÝŠENÍ TF,TK, BOLESTI, TŘAS, NUCENÍ NA ZÁCHOD, NAUSEA…)

 • BEHAVIORÁLNÍ (VÝRAZ VE TVÁŘI, ZMĚNA KOMUNIKACE, NEKLID, NEEFEKTIVNÍ POHYBY)

 • SEBEDŮVĚRA (ZMĚNY)


P iny sout n zkosti
Příčiny soutěžní úzkosti: pracujeme v psychologické přípravě

 • Kognitivní úzkost a sebedůvěra:

  • očekávání úspěchu nebo neúspěchu

  • vnímání vlastních i soupeřových schopností…

  • vrozené predispozice, perfekcionismus…

 • Somatická úzkost:

  • podmíněné odpovědi na podněty (šatna, rozcvičování)

 • Existují individuální rozdíly!


Asov pr b h zkosti
Časový průběh úzkosti: pracujeme v psychologické přípravě

 • méně zkušený a méně úspěšní hráči: rovnoměrný nárůst úzkosti těsně před a během výkonu

 • zkušení: nárůst podobný, ale přímo před a během výkonu dochází k poklesu

 • těsně před výkonem narůstá hlavně somatická úzkost


Kognitivn intruze negativn my lenky
Kognitivní intruze = negativní myšlenky pracujeme v psychologické přípravě

 • Frekvence:

  mírný nárůst během předzávodní epizody, poslední 2 hodiny prudký nárůst cca od 6 do 83% času

 • Směr:

  1. anticipační vzrušení x známka budoucího selhání

  2. relaxovaná připravenost x nechuť, usínáníHaninova z na optim ln ho fungov n
Haninova zóna optimálního fungování výkonem:

 • Definoval „optimální stavovou úzkost“ jako stupeň závodní stavové úzkosti spojené s optimálním výkonem

 • pozorování výkonu sportovce v soutěži

 • retrospektivní přístup


Multidimenzion ln p stup
Multidimenzionální přístup: výkonem:

 • studuje vztah mezi výkonem a specifickými komponentami závodní stavové úzkosti:

  • Kognitivní úzkost má ve vztahu k výkonu negativně lineární trend

  • Mezi somatickou úzkostí a výkonem byl nalezen vztah odpovídající obrácené U-křivce

  • Mezi sebedůvěrou a výkonem existuje pozitivní lineární vztah.


Hypot za p eanalyzov n
Hypotéza „přeanalyzování“ výkonem:

 • zvýšená hladina úzkosti – zvýšená tendence kontrolovat pohyb

 • narušení automatických stereotypů


Shrnut
Shrnutí: výkonem:

 • při regulaci úzkosti je třeba pracovat individuálně!

 • důležitá je interpretace aktivace!!!

 • vyšší kognitivní úzkost nemusí nutně zhoršovat výkon – u někoho i naopak!

 • u některých jedinců může být účinnější technikou kognitivní restrukturalizace než relaxační cvičení!