Câinele, cel mai bun prieten al omului - PowerPoint PPT Presentation

c inele cel mai bun prieten al omului n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Câinele, cel mai bun prieten al omului PowerPoint Presentation
Download Presentation
Câinele, cel mai bun prieten al omului

play fullscreen
1 / 6
Câinele, cel mai bun prieten al omului
357 Views
Download Presentation
maxima
Download Presentation

Câinele, cel mai bun prieten al omului

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Câinele, cel mai bun prietenal omului Mihnea Sebastian BURLACU

  2. Câinele, cel mai bun prietenal omului Aspectulcâineluiestezvelt,botuladeseaascuţit.Coadaestestufoasã,ghearelenu suntretractile.Dezvoltareaa 42 de dinţi,cu molariprevãzuţi cu suprafeţe de mestecatindicã un regimomnivor,care nu respingeniciplantele.Construcţiacorpuluiestelegatã de modul de viaţã:câiniinu suntanimalearboricole,înschimb,pot alergamulttimpşi posedãmembredeosebit de puternice.Suntde asemeneabuniînotãtori.In timpulmersuluicalcãnumaipedegete,caşi pisicile.Toţi câiniiau simţurilebine dezvoltate,auzulesteaproape tot atât de bun cacel al pisicilor.Mirosuls-a dezvoltat,atingândun grad de acuitateadmirabil.Vãzulnu joacã un rol important;la câinelenostru domestic se observãadeseacã se orienteazãaproapenumaidupãmiros.Astfel,la animaleleoarbe,maiales câtsuntîncãtinere,infirmitatealor cu greupoate fi observatã.

  3. Câinele, cel mai bun prietenal omului Remarcabilesuntînsuşirilelorpsihice.Toţi reprezentanţii raselor canineşi mai ales acei care suntîn contact cu omuldovedescînfiecarezicãînsuşirilelorintelectuale au atins o dezvoltarece nu poate fi comparatãaproape cu a niciunuialt animal. Câinele,celmaivechi animal domesticit s-a rãspânditîmpreunã cu omulpeste tot pãmântul.S-a stabilitastãzidestul de preciscãlupulestecelmai important strãmoşal câinelui domestic.Numeroaserase au fostfavorizateprobabil de participareaunorelementeereditareprovenind de la şacal,lupulşacalşi alte rude,precumşi de tendintasprevariabilitate a lupului.Domesticireaacestuiajutoratât de important al omului,pentrufolosireaşi îmblânzireatuturorcelorlalteanimale de casã,a avutlocdesigurînmaimultepuncte ale emisfereinordice.

  4. Câinele, cel mai bun prietenal omului De-a lungulanilor s-au format legendeprivindprietenialui cu omul. Intr-adevãrpentrucãacest animal estefoarteinteligentşi foartedevotatîn acelasitimp,a reusitsãintreîn viaşa de zi cu zi a stãpânuluidevenindastfel un prieten bun. De curândcercetãtorii au observat un al şaseleasimţla câini cu ajutorulcãruia pot prevedecrizele de epilepsieşi le semnaleazã cu 2,3 chiar 4 ore înainte,purtându-se ciudat,lãtrândimpacientaţi.Tot cu ajutorulacestuisimţ,pot semnala o boalãanumeşi o pot localizafoarte exact încorpulomenesc.Primelerase care au fostdresate special pentruaceastãmisiunesuntpicardulspaniol,setterulenglezşi pointerulenglez.

  5. Câinele, cel mai bun prietenal omului Insuşirileceluimaiiubit animal domestic al nostru,provenitede la lupşi sacal,au fostmodificateprindomesticire,daruneledintreele s-au maipãstrat.Câiniisuntîntotdeaunavioi,cândîmprejurãrileîisolicitã la aceasta;suntanimaleatâtdiurnecâtşi nocturne.Trãsãturalorfundamentalã care are asupraobiceiurilorlor o influenţã hotãrâtoare,estesociabilitatea.

  6. Câinele, cel mai bun prietenal omului Câiniimãnâncãorice aliment de origineanimalãsauvegetalã,crud saugãtit.Hranaloreste de celemaimulteoriadaptatãregiunii.In Norvegia de pildã,hranaprincipalã o formeazãpeştii,însudulFranţeise hrãnescbucuroşi cu struguri.Se pricepminunat la sãritşi la alergat.Simţurilelorsuntagere,darpredominãsimţulolfactiv.Desprenaturaintelectului la câini nu trebuiespuspreamult,fiindcãoricinecunoaşteposibilitãţilelor de a învãţa şi de a fi dresaţi. Longevitateamaximãeste de 20 de ani. In prezentexistămaimult de 300 de rase cu înfãţişare şi folosinţã diferitã (de pazã,ciobãnesc,de vânãtoare etc.).