slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Định dạng chung của sản phẩm PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Định dạng chung của sản phẩm

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5
maxima

1. Định dạng chung của sản phẩm - PowerPoint PPT Presentation

105 Views
Download Presentation
1. Định dạng chung của sản phẩm
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. Định dạng chung của sản phẩm • 4 dòng chính: • Giá bán: luôn xuất hiện • Giá khuyến mãi: chỉ xuất hiện khi có khuyến mãi • Giá cho thẻ vàng Zen và thẻ Yazuya VIP: luôn xuất hiện • Thông tin sản phẩm: luôn xuất hiện • Lưu ý: • Nội dung 4 dòng chính và các tool tips đi kèm (nếu có) đều có thể thay đổi bằng công cụ quản lý website. • Trường hợp khuyến mãi tặng sản phẩm chỉ hiển thị trong trang thanh toán (xem slide 9 file quy trình bán hàng online ban đầu) chứ không hiển thị trong từng sản phẩm. Số lượng đặt tại đây Rê chuột vào dòng này có hiệu ứng đổi màu và underline như trang Yazuya.com

  2. 2. Sản phẩm khi không có khuyến mãi • Tool tip khi rê chuột vào đây: • Được giảm 5%: … VND • Được giảm 10% cho khách hàng có doanh số tích lũy trong tài khoản Yazuya VIP đạt trên 50 triệu: … VND

  3. 3. Sản phẩm có khuyến mãi Trường hợp 1: khuyến mãi 1 mức giá. Ví dụ giảm 20% khi mua sản phẩm Linh Chi từ 01-03-2012 đến 01-06-2012. • Tool tip khi rê chuột vào đây: • Được giảm 20% : … VND • Tool tip khi rê chuột vào đây: • Được giảm thêm 5% trên giá khuyến mãi: … VND

  4. 3. Sản phẩm có khuyến mãi (tt) Trường hợp 2: khuyến mãi từ 2 mức giá trở lên. Ví dụ từ 01-03-2012 đến 01-06-2012 kkhi mua 1 sản phẩm giảm 20%, mua 2 sản phẩm trở lên giảm 30%. Lúc này các tool tips phải điều chỉnh nội dung tương ứng với 2 hay nhiều mức giá của khuyến mãi. • Tool tip khi rê chuột vào đây: • Được giảm 20% khi mua 1 sản phẩm: 2.640.000 VND • Được giảm 30% khi mua 2 sản phẩm trở lên: 2.310.000 VND • Tool tip khi rê chuột vào đây: • Được giảm thêm 5% trên giá khuyến mãi • khi mua 1 sản phẩm: 2.475.000 VND • khi mua 2 sản phẩm trở lên: 2.145.000 VND

  5. 3. Sản phẩm khuyến mãi combo set • Lưu ý: • Trong thực tế khi có chương trình khuyến mãi combo set thì mỗi sản phẩm thuộc combo set sẽ hiển thị như hình dưới còn tất cả sản phẩm còn lại đều hiển thị như slide 2 (không có khuyến mãi). Hiện tại website đang demo nên có thể hiển thị tùy ý. • Phần mua lẻ của combo set tương ứng với không được khuyến mãi nên hiển thị như slide 2 (không có KM). Phần mua theo combo có khuyến mãi nên hiển thị như slide 3 hoặc 4 (có KM) tùy chương trình KM. • Tool tip khi rê chuột vào đây: • Được giảm 5%: … VND • Được giảm 10% cho khách hàng có doanh số tích lũy trong tài khoản Yazuya VIP đạt trên 50 triệu: … VND • Tool tip khi rê chuột vào đây: • Được giảm 30% : … VND • Tool tip khi rê chuột vào đây: • Được giảm thêm 5% trên giá khuyến mãi: … VND