Download
zichtlengtes in het wegontwerp n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zichtlengtes in het wegontwerp PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zichtlengtes in het wegontwerp

Zichtlengtes in het wegontwerp

229 Views Download Presentation
Download Presentation

Zichtlengtes in het wegontwerp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zichtlengtes in het wegontwerp Toepassing van de applicatie Zicht Bouwdienst Afdeling Wegontwerp Patrick Broeren

 2. Zichtlengtes in het wegontwerp Inhoud • Inleiding • Wegontwerp en zichtlengte • Applicatie Zicht • Voorbeelden projecten • Toekomst

 3. Zichtlengtes in het wegontwerp Inleiding • Rijgedrag wordt vooral bepaald door visuele perceptie van weg, verkeer en omgeving • Bestuurders dienen de weg over voldoende afstand te kunnen overzien: • Verkeersveiligheid • Verkeersafwikkeling • In 2000 is door NedGraphics en RWS applicatie Zicht ontwikkeld

 4. Zichtlengtes in het wegontwerp Wegontwerp en zichtlengte • Richtlijnen wegontwerp (ROA en RONA): • Stopzicht: stilstaande file • Uitwijkzicht: voorwerp op de weg • Wegverloopzicht: markering • Inhaalzicht: inhalend voertuig • Lokale zichtafstanden: oprijzicht, bewegwijzering, etc. • Controle: aanwezige zichtlengte > gewenste zichtlengte

 5. Belangrijke parameters berekening zichtlengte: (Ontwerp)snelheid Ooghoogte Positie in dwarsprofiel Perceptie-reactietijd Type manoeuvre Remvertraging Zichtlengtes in het wegontwerp Wegontwerp en zichtlengte

 6. Zichtlengtes in het wegontwerp Wegontwerp en zichtlengte • Mogelijke zichtbeperkingen: • Tunnelwanden • Geleiderail/barriers in krappe horizontale bogen • Krappe verticale bogen • Ingravingen • Geluidschermen

 7. Zichtlengtes in het wegontwerp Applicatie Zicht • Eenvoudige situaties kunnen met “de hand” worden gecontroleerd • Complexe situaties, combinaties horizontaal en verticaal alignement, niet => • Applicatie Zicht • Berekeningen in Zicht: • Simultaan in horizontale en vertical vlak (3D) • Met zogenaamde ray-trace module

 8. Zichtlengtes in het wegontwerp Applicatie Zicht • Berekeningsmethodiek

 9. Zichtlengtes in het wegontwerp Applicatie Zicht • Zicht werkt onder AutoCAD • Nodig voor zichtlengteberekeningen: weg- en terreinmodel bestaande uit vlakken • In Zicht opties om objecten toe te voegen: • Geleiderails en barriers • Geluidschermen • Portalen met bewegwijzering- en signalering • Bomen en struiken

 10. Zichtlengtes in het wegontwerp Applicatie Zicht Gebruiker geeft op: • Ontwerpsnelheid • Ooghoogte • Positie in dwarsprofiel • Nauwkeurigheid: • Waarnemer • Controle-object

 11. Zichtlengtes in het wegontwerp Applicatie Zicht • Vervolgens zichtlengteberekening kiezen:

 12. Zichtlengtes in het wegontwerp Applicatie Zicht Duur berekening afhankelijk van: • Grootte van het weg-/terreinmodel • Lengte traject • Interval waarnemer en controle-object

 13. Zichtlengtes in het wegontwerp Applicatie Zicht • Uitvoer: • Tabel • Grafiek • Perspectieven • Eenvoudige animatie (AVI) • Zichtvrije zone

 14. Zichtlengtes in het wegontwerp Applicatie Zicht • Tabel

 15. Zichtlengtes in het wegontwerp Applicatie Zicht • Grafiek

 16. Zichtlengtes in het wegontwerp Applicatie Zicht • Perspectieven

 17. Zichtlengtes in het wegontwerp Applicatie Zicht • Zichtvrije zone

 18. Zichtlengtes in het wegontwerp Voorbeelden projecten A2 Leidsche Rijn • Controle zicht afrit Hooggelegen • Vergelijking varianten geluidschermen

 19. Zichtlengtes in het wegontwerp

 20. Zichtlengtes in het wegontwerp Voorbeelden projecten Roertunnel • Nieuwe A73-zuid • Slingerend tracé • Controle zichtlengtes R=650m R=1250m

 21. Zichtlengtes in het wegontwerp Voorbeelden projecten • Kruising HSL – A4

 22. Zichtlengtes in het wegontwerp Toekomst • In september Zicht 2.0 beschikbaar, nieuw: • Extra opties uitvoer • Uitgebreidere analysemogelijkheden • Inhaalzicht • Geschikt voor AutoCAD 2004 • Aanpassen aan nieuwe richtlijnen • Meer ontwerpen door de markt gemaakt => Zicht vaker inzetten als controle-tool

 23. Zichtlengtes in het wegontwerp Samenvattend • Applicatie Zicht is een eenvoudig, snel en praktisch hulpmiddel voor de wegontwerper • Naast het controleren van zichtlengtes, ook geschikt voor (eenvoudige) wegbeeldanalyses • Met name de perspectieven trekken aandacht

 24. Zichtlengtes in het wegontwerp Ten slotte Voor meer informatie over applicatie Zicht: NedGraphics, Theo Wiering 0347-329617 Theo.wiering@nedgraphics.nl Voor meer informatie over toepassing: Bouwdienst RWS, Patrick Broeren 055-5776287 p.t.w.broeren@bwd.rws.minvenw.nl