Download
my passions my happines add to favorites n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
My passions, my happines - add to favorites PowerPoint Presentation
Download Presentation
My passions, my happines - add to favorites

My passions, my happines - add to favorites

79 Views Download Presentation
Download Presentation

My passions, my happines - add to favorites

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. My passions, my happines- add to favorites “Identification of the obstacles making life after retirement harder”.

 2. Identification of the obstacles making life after retirement harder Brak środków finansowych na godne życie

 3. Identification of the obstacles making life after retirement harder Brak wiedzy o organizacjach pomocowych

 4. Identification of the obstacles making life after retirement harder Brak dostępu do lekarzy specjalistów

 5. Identification of the obstacles making life after retirement harder Bariery architektoniczne

 6. Identification of the obstacles making life after retirement harder Brak rozeznania potrzeb ludzi starszych

 7. Identification of the obstacles making life after retirement harder Anonimowość w społeczeństwie

 8. Identification of the obstacles making life after retirement harder Zanikanie życia w rodzinach wielopokoleniowych

 9. Identification of the obstacles making life after retirement harder Niezrozumiały język urzędniczy

 10. Identification of the obstacles making life after retirement harder Nowe technologie i terminologia z tym związana

 11. Identification of the obstacles making life after retirement harder Wykluczenie cyfrowe

 12. Identification of the obstacles making life after retirement harderPauperyzacja osób starszych