A bolognai folyamat
Download
1 / 20

A bolognai folyamat - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

A bolognai folyamat. Előadó: Dr. Rádli Katalin főosztályvezető-helyettes. A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjai. A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjai. A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A bolognai folyamat ' - mattox


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

A bolognai folyamat

Előadó: Dr. Rádli Katalin főosztályvezető-helyettes

Alap s mesterk pz s szab lyoz sa
Alap- és mesterképzés szabályozása

 • a felsőoktatási törvényt módosító 2003. évi XXXVIII. törvény

 • a 252/2004. (VIII. 30.) Korm.rendelet

 • a 2005. évi költségvetési törvény

 • a 381/2004. (XII. 28.) Korm.rendelet

 • a felsőoktatási törvényt módosító 2005. évi CVI. törvény


Az alap s mesterk pz si szak l tes t se s ind t sa
Az alap- és mesterképzési szak létesítése és indítása

 • Kormány szabályozza

  • a többciklusú képzés rendjét, osztott és osztatlan képzések szerkezetét,

  • alap- és mesterképzés képzési területeit, képzési ágait, szakjait, kreditek számát, a külső szakmai gyakorlat képzési idejét

  • az indítással összefüggő eljárási rendet

  • a képesítési keretet

 • A miniszter szabályozza az alap- és mesterképzés képzési és kimeneti követelményeit

 • A kormány meghatározza a felsőfokú szakképzés rendjét

 • A felsőoktatási intézmény meghatározza az intézményben folyó képzés képzési programját


K pz si program
KÉPZÉSI PROGRAM indítása

 • Képzési program: az intézmény komplex képzési dokumentuma, amely

  • az alap- és mesterszak, valamint a szakirányú továbbképzési szak részletes képzési és tanulmányi követelményeit,

  • felsőfokú szakképzésben a szakképzési programot, továbbá

  • a doktori képzés tervét

   tartalmazza, a képzés részletes szabályaival, így különösen a tantervvel, illetve az oktatási programmal és a tantárgyi programokkal, valamint az értékelési és ellenőrzési módszerekkel, eljárásokkal és szabályokkal együtt.


Az alapk pz si szakok k pz si s kimeneti k vetelm nyei
Az alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményei

Az alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményei szakonként tartalmazzák:

 • az alapképzési szak megnevezését,

 • végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölését (magyar és angol nyelven),

 • képzési időt félévekben,

 • az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditek számát, és ezen belül:

  • a képzési ág közös képzési szakaszához, szakirány esetén a szakirányhoz rendelendő, ill. a szakdolgozathoz rendelhető kreditértéket,

  • a gyakorlati ismeretek minimális kreditértékét,

  • intézményen kívül szervezett gyakorlati képzésben szerezhető kreditek minimális értékét,

 • az alapképzési szak képzési célját és az elsajátítandó szakmai kompetenciákat:

  • a tudáselemeknek, a megszerzett ismereteknek és a személyes adottságoknak, készségeknek, valamint

  • a szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazása követelményeinek leírását,

  • a képzési ágon belüli közös képzési szakasznak az alapszak szempontjából fontos általános kompetenciáit,

  • a törzsanyag – szakképzettség szempontjából meghatározó – ismeretköreinek bemutatását,

  • az idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelményeket.


A mesterk pz si szakok k pz si s kimeneti k vetelm nyei
A mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei

Amesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei szakonként tartalmazzák:

 • a mesterképzési szak megnevezését,

 • végzettségi szint és szakképzettség oklevélben szereplő megjelölését (magyar és angol nyelven)

 • az alapszakok megnevezését, amelyek teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a mesterképzésbe történő belépésnél,

 • a képzési időt félévekben,

 • a mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kreditek számát, ezen belül:

  • alapozó ismeretekhez,

  • szakmai törzsanyaghoz,

  • a differenciált szakmai anyaghoz, illetve a szakirány választhatósága esetén a szakirányhoz,

  • a szakokon kötelezően és szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értékét,

  • a szakdolgozathoz vagy diplomamunkához rendelhető kreditértéket,


A mesterk pz si szakok k pz si s kimeneti k vetelm nyei1
A mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei

 • a mesterképzési szak célját és az elsajátítandó kompetenciákat:

  • a tudáselemeknek, a megszerzett ismereteknek és

  • a személyes adottságoknak, készségeknek, valamint

  • a szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazása követelményeinek leírását,

 • a végzettségi szinthez szükséges, alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő alapozó ismeretköröket,

 • a törzsanyag ismeretköreinek bemutatását,

 • a gyakorlati ismeretekre vonatkozó követelményeket,

 • az idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelményeket,

 • alapképzési szakon, szakokon megszerzett ismeretek mesterképzésbe való befogadásának speciális feltételeit.


A tan ri szak k pz si s kimeneti k vetelm nyei
A tanári szak képzési és kimeneti követelményei követelményei

A tanári szak képzési és kimeneti követelményei tartalmazzák:

 • a tanári szakon megszerezhető végzettségi szintet,

 • a képzési időt félévekben,

 • a mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kreditek száma, ezen belül:

  • a tanári szakképzettség (első és második) szakterületi ismereteihez,

  • a tanári képesítés pedagógiai-pszichológiai ismereteihez,

  • a kötelezően és a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditek

  • a szakdolgozathoz vagy diplomamunkához rendelhető kreditértéket,

  • az elméleti és gyakorlati ismeretek vonatkozásában a gyakorlati ismeretek minimális kreditértékét,

  • a közoktatási intézményben szervezett, összefüggő szakmai gyakorlat kreditértékét,

 • a tanári képesítés szerinti kompetenciáit:

  • a tudáselemeknek a megszerzett ismereteknek és

  • a személyes adottságoknak, készségeknek valamint

  • a szakképzettség konkrét környezetben tevékenységrendszerben történő alkalmazása követelményeinek leírását,


A tan ri szak k pz si s kimeneti k vetelm nyei1
A tanári szak képzési és kimeneti követelményei követelményei

 • a tanári szak felvételéhez szükséges pedagógiai, pszichológiai ismeretköröket,

 • a tanári képesítés pedagógiai, pszichológiai ismeretköreinek leírását,

 • a szakmai gyakorlat követelményeit,

  • gyakorlati ismeretek megszerzésének formáit, követelményeit,

  • az összefüggő szakmai gyakorlat követelményeit,

 • az idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelményeket


A tan ri szak k pz si s kimeneti k vetelm nyei2
A tanári szak képzési és kimeneti követelményei követelményei

Továbbá tanári szakképzettségként:

 • a szakképzettség oklevélben történő megjelölését,

 • tanári szakképzettségek felvételének feltételeit,

  • az első tanári szakképzettség,

  • a kizárólag második tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakterületi modulok felvételének feltételei,

 • a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés sajátos szakmai feltételei,

 • az adott tanári szakképzettség kompetenciáit,

  • a tudáselemeknek a megszerzett ismereteknek és

  • a személyes adottságoknak, készségeknek, valamint

  • az adott tanári szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazása,

 • az adott tanári szakképzettség szakterületi, ezen belül szakmódszertani, tantárgy-pedagógiai ismeretköreinek leírását,

 • az adott tanári szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek sajátos követelményeit.


K pz si id k s kreditek sz ma
Képzési idők és kreditek száma követelményei

 • Felsőfokú szakképzés: képzési idő 4 félév, alapképzésben a beszámítható kreditek száma legalább 30, legfeljebb 60,

 • Alapképzésben alapfokozat (bachelor) és szakképzettség szerezhető: az összegyűjtendő kreditek száma legalább 180 kredit – összefüggő szakmai gyakorlat esetén legalább 210 – és legfeljebb 240 kredit, a képzési idő legalább 6, legfeljebb 8 félév,

 • A mesterképzésben mesterfokozat (master) és szakképzettség szerezhető: az összegyűjtendő kreditek száma legalább 60 kredit és legfeljebb 120 kredit, a képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév,

 • Az alapszakon és az ahhoz kapcsolódó mesterszakon, valamint az egységes, osztatlan képzésben együttesen legalább 300 kreditet kell és legfeljebb 360 kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább 10 és legfeljebb 12 félév.

 • A szakirányú továbbképzésben legalább 60 kreditet kell és legfeljebb 120 kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév.

 • Doktori képzésben legalább 180 kreditet kell szerezni. A képzési idő 6 félév.


A magyarorsz gon kiadott oklevelek ltal tan s tott v gzetts gi szintek angol s latin nyelv jel l se
A Magyarországon kiadott oklevelek által tanúsított végzettségi szintek angol és latin nyelvű jelölése

 • Alapfokozat „Bachelor” vagy „baccalaureus” (rövidítve: BA, BSc),

 • Mesterfokozat „Master” vagy „magister” (rövidítve MA, MSc),

 • A mesterfokozattal rendelkezők a szakképzettség előtt az „okleveles” megjelölést használják (okleveles mérnök)

 • Az orvosok, a fogorvosok, az állatorvosok, a jogászok doktori címe: dr. med., dr. med. dent., dr. vet., dr. jur.

 • A doktori képzésben: PhD, DLA


KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! végzettségi szintek angol és latin nyelvű jelölése


ad