a gy gypedag gus k pz s a bolognai folyamat t kr ben n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A gyógypedagógus-képzés a bolognai folyamat tükrében PowerPoint Presentation
Download Presentation
A gyógypedagógus-képzés a bolognai folyamat tükrében

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

A gyógypedagógus-képzés a bolognai folyamat tükrében - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

A gyógypedagógus-képzés a bolognai folyamat tükrében. Szabó Ákosné főiskolai tanár Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar timarkati@barczi.elte.hu. Kimenet. BA. MA. 3 félév 90 kredit. 1 félév 30 kredit gyakorlat . 7 félév 210 kredit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A gyógypedagógus-képzés a bolognai folyamat tükrében


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a gy gypedag gus k pz s a bolognai folyamat t kr ben

A gyógypedagógus-képzés a bolognai folyamat tükrében

Szabó Ákosné

főiskolai tanár

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar

timarkati@barczi.elte.hu

kimenet
Kimenet

BA

MA

3 félév 90 kredit

1 félév

30 kredit gyakorlat

7 félév 210 kredit

VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.

a gy gypedag gia alapszak ba k pz si szerkezete
A Gyógypedagógia alapszak (BA) képzési szerkezete
 • 210 + 30 kredit
 • 7+1 félév
 • 7 szakirányon
 • szakember neve: gyógypedagógus valamely szakirányon
 • specializációk: közoktatási és klinikai

VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.

szakir nyok a ba szinten
Szakirányok a BA szinten
 • értelmileg akadályozottak pedagógiája
 • hallássérültek pedagógiája
 • látássérültek pedagógiája
 • logopédia
 • pszichopedagógia
 • szomatopedagógia
 • tanulásban akadályozottak pedagógiája

VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.

a gy gypedag gia mesterszak ma k pz si szerkezete
A Gyógypedagógia mesterszak (MA)képzési szerkezete
 • 3 félév
 • 90 kredit
 • szakember neve: okleveles gyógypedagógus valamely szakirányon
 • Szakirányok az MA szinten:
 • Gyógypedagógiai terápia
 • Fogyatékos emberek társadalmi integrációja
 • Tanári szakképzettség: gyógypedagógia tanár, gyógypedagógus tanár

VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.

doktori k pz s ph d
Doktori képzés (Ph. D.)
 • Az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolája keretében Gyógypedagógiai Doktori Oktatási Program előkészítése: választható gyógypedagógiai modulok indulnak a 2008/2009-es tanévtől
 • Részvétel témavezetőként, opponensként

más doktori iskolák munkájában is a gyógypedagógia társtudományai területén

 • Felkészülés gyógypedagógiai doktori iskola létrehozására

VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.

a gy gypedag gia meghat roz sa a xxi sz zad elej n
A gyógypedagógia meghatározása a XXI. század elején

A gyógypedagógia nevelési, terápiás, rehabilitációs dominanciájú komplex embertudomány.

VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.

a gy gypedag gia k rd sei napjainkban
A gyógypedagógia kérdései napjainkban
 • 1.A fogyatékos ember élete
 • 2. A fogyatékosság értelmezésének megváltozása
 • 3. A gyógypedagógia elméleti és gyakorlati kompetenciája
 • 4. A társtudományok eredményei a gyógypedagógiában
 • 5. A gyógypedagógiai tudás jövőképe

VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.

a fogyat kos ember lete
A fogyatékos ember élete
 • prevenció, információ, többletjogok, ellátó rendszerek, teljes életívet átfogó segítség, felelősség mint etikai és jogi kategória
 • felkészítésa fogyatékos emberek életminőségének javítását, társadalmi helyzetének pozitív megerősítését célzó aktív szakmapolitikai tevékenységre

VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.

a fogyat koss g rtelmez s nek megv ltoz sa
A fogyatékosság értelmezésének megváltozása
 • WHO, 2001: A funkcióképesség, a fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO) szerinta gyógypedagógia szempontjából a főfogalom a képességzavar, amely a funkcióképesség bármely természetű és eredetű akadályozottságát jelenti.

2. SNI problematika

 • a közoktatás jogi szabályozásában és a nevelési gyakorlatban
 • megállapítása komplex diagnosztikai eszközökkel, a speciális jogok érvényesítése
 • az SNI körébe tartozó fogyatékosságok és zavarok, a többletszolgáltatások meghatározása
 • az SNI pedagógiai értelmezése: az egyéni nevelési szükséglet megismerése

VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.

a gy gypedag gia kompetenci ja
A gyógypedagógia kompetenciája

Tárgyválasztás: a fogyatékosság és a fogyatékos ember

Módszerek fejlesztése: diagnosztikus, fejlesztő, tanító, terápiás és rehabilitációs módszerek

Terminológia kidolgozása: szakszókincs, szakirodalom

Fogalmak meghatározása: az alapfogalmak definíciója

Kutatások: témakörök meghatározása, az eredmények alkalmazása, tudásközvetítés

A gyógypedagógiai tudományos kutatások fejlesztése (a gyakorlati eljárások hatásainak mérése, az újabb tevékenységi formák, szerepek leírása)

Szakemberek képzése: valamennyi gyakorlati területre és a tudomány művelésére

VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.

a gy gypedag gus kompetenci ja
A gyógypedagógus kompetenciája

A gyakorlati gyógypedagógiai tevékenység területei:

 • Diagnózis (az állapot és a teendők meghatározása)
 • Fejlesztés (a fejlődés lépéseinek elősegítése)
 • Nevelés (az intézményes nevelés és a család segítése)
 • Terápia (az eltérő fejlődés belső akadályainak csökkentése)
 • Rehabilitáció (a környezet életében való részvétel elősegítése)

Feladat:

 • rendszeres konzultációs kapcsolat és képviselet a gyógypedagógiai, a fogyatékosságügyi, a szociális- és egészségügyi szakmai és civil szervezetekkel, ezek folyamatos tájékoztatása a képzésekről, támogatásuk megszerzése a képzésfejlesztési céloknak megfelelően;

VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.

a t rstudom nyok eredm nyei a gy gypedag giai tud sban
A társtudományok eredményei a gyógypedagógiai tudásban
 • Tudományok: orvostudomány, pszichológia, neveléstudomány, nyelvtudomány, szociológia, jogtudomány, informatika
 • Alkalmazási területek: diagnosztikus és terápiás eljárások adaptációja, kutatási módszerek alkalmazása, tanulási folyamatok vizsgálata, speciális kommunikációs eszközök fejlesztése stb.
 • Együttműködés, konszenzus: az alkalmazásban a társtudományi és a gyógypedagógiai ismeretek együttesen szükségesek

VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.

a t rstudom nyok eredm nyeinek alkalmaz sa a gy gypedag giai gyakorlatban
A társtudományok eredményeinek alkalmazása a gyógypedagógiai gyakorlatban
 • Nevelésben, fejlesztésben: tanítási módszerek alkalmazása fogyatékos gyermekek csoportjaira
 • Terápiás eljárásokban: tanulási zavarok terápiája, logopédiai terápiák kidolgozása
 • Rehabilitációs segítésben: gyógypedagógiai rehabilitációs eljárások fejlesztése
 • Eszközfejlesztésben: foglalkozási eszközök, munkaeszközök, informatikai programok kidolgozása
 • Fogalomhasználatban: a gyógypedagógiai szakszókincs gyarapítása

Cél:

 • A gyógypedagógus-képzés (BA) gyakorlatközpontúságának megőrzése
 • Kutatások és fejlesztések a gyógypedagógiai praxis színterein

VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.

a gy gypedag giai tud s j v k pe a rehabilit ci s aspektus er s t se
A gyógypedagógiai tudás jövőképe: a rehabilitációs aspektus erősítése
 • intra- és interdiszciplinaritás
 • empirikus és fenomenológiai kutatások együtt
 • a megértő tudomány
 • hatásvizsgálatok, bizonyítás, protokollok
 • szociális irányultság
 • a rehabilitáció és a gyógypedagógia fogalmi és gyakorlati viszonya
 • a gyógypedagógia kompetenciájának bővülése a szociális területek irányában
 • a gyógypedagógia mint rehabilitáció-tudomány
 • a gyakorlati eljárások hatásainak mérése
 • az újabb tevékenységi formák, szerepek leírása

VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.

c lok feladatok
Célok, feladatok
 • a több mint 100 éves gyógypedagógiai tradícióra visszatekintő képzési szerkezet pozitív értékeinek megőrzése a felsőoktatási átalakulási folyamatban
 • nemzetközi együttműködések külföldi egyetemekkel

(a meglévők fenntartása, újabbak kialakítása)

 • együttműködés a gyógypedagógiai szakokat indító egyetemi karok között
 • hatékony együttműködés a szakterület legfontosabb európai felsőoktatási intézményeivel egyrészt a gyógypedagógiai felsőoktatási modellek közelítése érdekében a Bolognai Nyilatkozattal összhangban, másrészt az Európai Kutatási Térségben való aktív részvétel céljából

VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.

k zvetlen c lok feladatok
Közvetlen célok, feladatok
 • az inkluzív társadalomfelfogás alapján aktív és kezdeményező szerepvállalás a fogyatékos embereket érintő szakmai és társadalmi vitákban
 • együttműködés a képzés gyakorlóhelyeivel, a gyógypedagógus szakma „felvevőpiacaival”

VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.

k zvetlen c lok feladatok1
Közvetlen célok, feladatok

A szakemberképzés és a kutatás szintjén:

 • Bővülő kompetenciájú gyógypedagógus-képzés
 • Pedagógus-továbbképzések az integratív szemlélet kialakítására/elmélyítésére
 • A pedagógus és a gyógypedagógus közös kompetenciáinak és eltérő kompetenciáinak tisztázása, betartása és folyamatos „karbantartása”
 • Gyógypedagógiai alapismeretek tanítása a (nem gyógypedagógus-képző) felsőoktatásban
 • A gyermekek és fiatalok nevelési szükségleteinek vizsgálata, diagnosztizálása, (gyógy)pedagógiai hatásvizsgálatok

VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusztus 25-28.