Misjon i Paraguay - PowerPoint PPT Presentation

misjon i paraguay n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Misjon i Paraguay PowerPoint Presentation
Download Presentation
Misjon i Paraguay

play fullscreen
1 / 62
Misjon i Paraguay
91 Views
Download Presentation
matthew-trujillo
Download Presentation

Misjon i Paraguay

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Misjon i Paraguay veien videre 2008 Rudolf Leif Larsen

 2. Starten på det evangeliske arbeidet • Første evangelisk troende på 1500-talles > fengsel i Mexico.. • Fra ca 1871 var det Bibel-selgere i landet • Metodistene kom i 1886 • I 1898 ble de første evangelisk troende lengua-indianere døpt av den første kjente misjonær i Paraguay, skotten Wilfrid Barbrooke Grubb Misjon i Paraguay - veien videre

 3. Evangeliske menigheter • Primer Iglesia Bautista 1920 y Hospital Bautista 1952 • Mange av de første forsamlingene hadde bakgrunn i innvandrermiljø: • Mennonitter (fra 1926/27) og Ukrainske baptister og pinsevenner – senere også Koreanske presbyteritanere. • Russiske / ukrainske pinsevenner kom på 40-tallet. • Asamblea de Dios 1945 Misjon i Paraguay - veien videre

 4. Norske misjonærer…. • Kaleb Hansen kom til Asuncion i 1937 - 38. Det var vanskelig å få inngang der. Han oppsøkte evangeliske forsamlinger, men de likte ikke at han talte i tunger • Bergliot Nordmoen var den neste av våre misjonærer. Hun kom til Concepciòn i 1952. • Hun prøvde å etablere et arbeid i Concepciòn, men ble jaget derfra … Misjon i Paraguay - veien videre

 5. Pinsemisjonærer forøvrig • Svenskene Beda og Gunnar Svensson var i Asunciòn fra 1939, og Elsa og Nils-Ivan Kastberg fortsatte på 50-tallet. • I 1953 var det kampanje med T.L.Osborn i Asunciòn. 4000 møtte fram første kvelden. Neste kveld jaget politi til hest alt folket. • I 1958 ble Asambleas de Dios organisert. Misjon i Paraguay - veien videre

 6. Evangeliske menigheter • Asamblea de Dios Misionera – bakgrunn i norsk misjon i Brasil • Totalt 98 eller flere kirkesamfunn • Pinsevennene ca 17 forskjellige • I 1992: 552 misjonærer fra 63 misjonsorganisasjoner Misjon i Paraguay - veien videre

 7. Norske misjonærer…. • I 1956 kom også Gunvor Johansen og Ruth Kjellås til Paraguay. Misjon i Paraguay - veien videre

 8. Bergljot Norheim – Gunvor Johansen og Ruth Kjellås Misjon i Paraguay - veien videre

 9. Misjon i Paraguay - veien videre

 10. Etablert misjon 21. Juni 1958 Misjon i Paraguay - veien videre

 11. Etablert misjon • Den 21.juni 1958 kom de samme damene til Paso Cadena…og etablert norsk pinsemisjon var et faktum. Misjon i Paraguay - veien videre

 12. Etablert misjon • Oppdraget var: • Møter blant indianerne: De to første ble døpt den 12.juli 1959. • Skole med 8 elever • Sykearbeid Misjon i Paraguay - veien videre

 13. Misjon i Paraguay - veien videre

 14. Skolen under treet…. Misjon i Paraguay - veien videre

 15. På husbesøk Misjon i Paraguay - veien videre

 16. Utviklingen i 1960 – 1990 årene • Paso Cadena • Ypacarai • Atyra • Caacupe • Pedro Juan Caballero • Yby Yau • Curuguaty • Villarica Misjon i Paraguay - veien videre

 17. Perioden var preget av mye motstand, noe Lars Førland beskriver så klart i bøkene ”Gjennom ild” og ”Der kampen stod”. Misjon i Paraguay - veien videre

 18. Resultatene av misjonsarbeidet • Det er ikke alltid like lett å se endringen som skjer over tid… • Statestikk gir litt innsikt. Misjon i Paraguay - veien videre

 19. Endringer i forholdet til den katolske kirke…… Misjon i Paraguay - veien videre

 20. Veksten i Filadelfiamenighetene ut fra Ypacarai ? Misjon i Paraguay - veien videre

 21. Veksten i protestantiske kirker og pinsebevegelesen 1958 – 2005 Misjon i Paraguay - veien videre

 22. Pinsemenigheter med Skandinavisk bakgrunn Hovedseter: • Fortuna (N) • Ypacarai (N) • Asunciòn (S) • Encarnaciòn (D) Disse utgjør til sammen 5640 medlemmer og 280 møtesteder Misjon i Paraguay - veien videre

 23. Disse menighetene i tall….. Misjon i Paraguay - veien videre

 24. Felles arbeid mellom FILADELFIA-menighetene • Bibelskolen • Utveksling av forkynnere Misjon i Paraguay - veien videre

 25. Kirkevekst • Man antar at det døpes ca 24000 pr år i alle evangeliske kirker. • Det gir en vekst på ca 4-6 % • MEN: omtrent halvparten forsvinner! • Det gir en vekst på ca 2 – 3 %, omtrent som befolkningsveksten. • Dette er ingen reel vekst! Misjon i Paraguay - veien videre

 26. Kirkevekst • Årsaken til redusert vekst er at utgangsdøren i kirken er like stor som inngangsdøren. • Det skyldes for dårlig oppfølging • For å doble veksten, må vi døpe 40 000 – 50 000 for å nå 7 – 8 % reel vekst. • Hvordan kan vi nå dette målet??? Misjon i Paraguay - veien videre

 27. Misjon i Paraguay - veien videre

 28. Kirkevekst – møtesteder • Veksten i antall møtesteder har vært ca 1-2 % pr år. • Den største veksten skjer i slike nye menigheter Misjon i Paraguay - veien videre

 29. De minst evangeliserte områder i Paraguay • I 13 av 17 fylker er det mindre enn 2 % evangeliske kristne. • Det er et STORT behov for evangelister som vil satse på evangeliet! Luis Palau Misjon i Paraguay - veien videre

 30. Misjon i Paraguay - veien videre

 31. Misjon i Paraguay - veien videre

 32. Minst evangelisert 2 % av bef. 3 % ev.kristne 39 % ev. kristne (Mennonitter og indianere) Misjon i Paraguay - veien videre

 33. Hvorfor er dette viktige områder? Her bor ca 2 millioner mennesker, og dekker halve territoriet til Paraguay.l I 7 av disse 9 Departamentene, fins det bevis for at det er områder for: Fattigdom med svake helsetilbud, utdanning og utvikling. Narkotika-dyrkning. Nakro-trafikk. Politiske motstandsgrupper. Ilegal avskogning. Misnøye med fordeling av jorden. Stort illegalt marked Usikkerhet Misjon i Paraguay - veien videre

 34. Den religiøse situasjonen i landet – blant mestiserne (paraguayerne) Misjon i Paraguay - veien videre

 35. Den katolske kirken • 90 % tilhører den katolske kirken • Den er skilt fra staten • Stort politisk engasjement: • Det hyppigste ordet som brukes er korrupsjon • Sterk innblanding av folketro Misjon i Paraguay - veien videre

 36. Den årlige Caacupe-turen Hvor går den katolske kirken???? Misjon i Paraguay - veien videre

 37. Opptil 200 000 kommer til Maria-festen På tur til Caacupe. og Tupasy…. Misjon i Paraguay - veien videre

 38. Mariadyrkelsen er like aktuell… Misjon i Paraguay - veien videre

 39. ANDRE RELIGIONER • Jehovas vitner, Mormoner, og andre religioner har en større vekst ( 8 – 10 % ) enn de evangeliske, selv om de bare teller ca 10 – 15 000 medlemmer. • Vi har et STORT ansvar for å nå befolkningen før disse Misjon i Paraguay - veien videre

 40. Den religiøse situasjonen blant indianerne Misjon i Paraguay - veien videre

 41. Den religiøse situasjonen i landet – blant indianerne • Den nye generasjon som vokser opp har mistet mye av egen kultur og religion…og hva finner de så??? • Ny kunnskap – hva gjør det med tilhørigheten til gruppen? • Vil de søke tilbake? Misjon i Paraguay - veien videre

 42. Utfordringene Misjon i Paraguay - veien videre

 43. Utfordringer • Det fins en STOR åndelig hunger. • Folk er på leting etter trygghet i et usikkert liv • Konfrontasjon med usunn forkynnelse: • Mange lover at alle skal bli friske (Pare de sufrir) • Synkretisme mellom folketro – katolisisme – evangelisk forkynnelse Misjon i Paraguay - veien videre

 44. Utfordring • Bare 2 – 4 % av befolkningen er evangeliske! • Mer enn 90 % av befolkningen er ukjente med evangelisk kristendom…. Misjon i Paraguay - veien videre

 45. Utfordringer • Ca 2 millioner er under 14 år • Ca 60 % av befolkningen er under 20 år: • Hva betyr det for prioritering innen barne- og ungdomsarbeid? Misjon i Paraguay - veien videre

 46. Trusler i arbeidet • Politisk uro • Åndelige ledere som svikter moralskt • Usunn lære • Splittelser • Utydelige og svake misjonærer Misjon i Paraguay - veien videre

 47. Arbeidsredskapet vårt: menighetene og deres situasjon Misjon i Paraguay - veien videre

 48. Svakheter i menighetene…. • I de evangeliske menighetene: • Avhengighet av ekstern økonomisk støtte • Knytter evangelisering for mye til økonomi • Ofte mer fokus på kvantitet enn kvalitet • Stor gjennomtrekk i menighetene • For liten vekt på arbeid blant barn og ung…særlig studenter. Misjon i Paraguay - veien videre

 49. Muligheter generelt.. • Landet er ÅPENT for evangelisk forkynnelse • Det er bedre utdannelse både blant mestisere og indianere • Bedre infrastruktur: forenkler muligheten til møtekampanjer Misjon i Paraguay - veien videre

 50. Muligheter i ”våre” menigheter • Det fins en stor ekspansjonslyst • Mange har gjennomgått bibelskole: potensielle ledere. • Vi har mange ledere med god erfaring • Organisasjonskursene har forbedret forståelsen for ledelse Misjon i Paraguay - veien videre