3M - Fluxul de activită ţ i în firma de exerci ţ iu - PowerPoint PPT Presentation

matteo
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3M - Fluxul de activită ţ i în firma de exerci ţ iu PowerPoint Presentation
Download Presentation
3M - Fluxul de activită ţ i în firma de exerci ţ iu

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
3M - Fluxul de activită ţ i în firma de exerci ţ iu
104 Views
Download Presentation

3M - Fluxul de activită ţ i în firma de exerci ţ iu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 3M - Fluxul de activităţi în firma de exerciţiu 3M - Fluxul de activităţi în firma de exerciţiu

 2. Cum înfiinţăm o firmă de exerciţiu? 1. Se culeginformaţii. 2. Au loc dezbateri cu privire la: • alegerea obiectului de activitate; • stabilirea capitalului social; • nominalizarea asociaţiilor; • constituirea unei firme de exerciţiu. 3. Se întocmeşte documentaţia de constituire conform cerinţelor ROCT. 3M - Fluxul de activităţi în firma de exerciţiu

 3. Paşi de urmat 1.Se solicită rezervare a denumirii firmei de exerciţiu. 2. Se întocmeşte documentaţia necesară pentru deschiderea contului provizoriu. 3. Se ia în primire documentele eliberate de către ROCT. 4. Se întocmeşte documentaţia în vederea constituirii. 5. Se deruleazăactivităţi în firma de exerciţiu. 3M - Fluxul de activităţi în firma de exerciţiu

 4. Documente de trimis la ROCT • Cererea de rezervare denumire şi deschidere de cont     • Fişa cu specimene de semnătură • Foaia de vărsământ pentru capitalul social • Cerere de înregistrare şi autorizare a funcţionării • Act constitutiv al firmei de exerciţiu • Declaraţii proprii • Declaraţia privind autorizarea funcţionării   • Dovada sediului – contractul de închiriere • Cerere de eliberare a cazierului fiscal   3M - Fluxul de activităţi în firma de exerciţiu

 5. Documente de primit de la ROCT • Certificat de înregistrare • Certificat constatator    • Atribuirea numerelor de cont şi confirmarea disponibilului din contul curent   • Chitanţa pentru taxa de rezervare de denumire  • Chitanţa pentru cheltuieli de constituire    • Cazier fiscal 3M - Fluxul de activităţi în firma de exerciţiu

 6. Lucrări realizate după înfiinţarea firmei de exerciţiu Achiziţii • Solicitarea de cataloage de la alte firme de exerciţiu • Crearea unei liste pentru evidenţa furnizorilor • Emiterea de comenzi, în vederea aprovizionării cu mijloace fixe sau cu obiecte de inventar, etc. 3M - Fluxul de activităţi în firma de exerciţiu

 7. Achiziţii • Înregistrarea comenzilor în registrul de evidenţă a comenzilor • Urmărirea livrărilor, compararea facturilor cu comenzile, înregistrarea facturilor şi transmiterea la departamentul contabilitate 3M - Fluxul de activităţi în firma de exerciţiu

 8. Vânzări • Solicitarea unui catalog • Solicitarea unor oferte speciale de la serviciul de marketing • Telemarketing pe baza listei de clienţi, pentru prezentarea ofertelor speciale şi eventual a unor bonusuri acordate clienţilor care fac cele mai rapide comenzi 3M - Fluxul de activităţi în firma de exerciţiu

 9. Marketing • Stabilirea misiunii firmei • Stabilirea obiectivelor de marketing • Elaborarea planului de marketing • Solicitarea de cataloage de la firme reale • Evaluarea listei de produse • Stabilirea condiţiilor de livrare şi plată • Stabilirea politicii de preţ • Analizarea prevederilor legate de protecţia consumatorilor 3M - Fluxul de activităţi în firma de exerciţiu

 10. Secretariat • Procesarea intrărilor şi ieşirilor de poştă • Stabilirea de contacte noi • Folosirea internetului • Primirea partenerilor de afaceri şi a persoanelor externe şcolii • Administrarea bazei de date de adrese şi actualizarea ei continuă • Reprezentarea conducerii şi administrarea agendei managerului 3M - Fluxul de activităţi în firma de exerciţiu

 11. Personal • Administrarea dosarelor de personal • Elaborarea statelor de plată • Elaborarea fluturaşilor de salarii • Administrarea contului bancar pentru personal • Derularea cumpărăturilor efectuate de personal 3M - Fluxul de activităţi în firma de exerciţiu

 12. Contabilitate • Prelucrarea documentelor justificative • Întocmirea lunară a balanţei de verificare • Întocmirea declaraţiilor privind obligaţiile de plată la bugetul statului, asigurările sociale, şomaj • Efectuarea de analize • Elaborarea bilanţului semestrial şi anual • Efectuarea plăţilor 3M - Fluxul de activităţi în firma de exerciţiu

 13. Bibliografie: • www.econet-see.com/ro/index.html • Seminar „Înfiinţarea şi organizarea unei firme de exerciţiu“ 3M - Fluxul de activităţi în firma de exerciţiu