Algoritmy a struktury meuropo ta asn c2
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Algoritmy a struktury meuropočítačů ASN – C2. Několik obecných poznámek k učení UNS učení UNS je ve své podstatě optimalizační proces optimalizujeme tzv. účelovou funkci ( chybová funkce při učení s učitelem, extrakce statistických veličin ze vstupních

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - matt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Algoritmy a struktury meuropo ta asn c2
Algoritmy a struktury meuropočítačů ASN – C2

 • Několik obecných poznámek k učení UNS

 • učení UNS je ve své podstatě optimalizační proces

 • optimalizujeme tzv. účelovou funkci

 • ( chybová funkce při učení s učitelem,

 • extrakce statistických veličin ze vstupních

 • vektorů při samoorganizaci)

 • účelové učení (performance learning) - založené na hledání extrémů (minim a maxim) účelové funkce

 • Y = T( X, W )

 • transformační funkce

 • účelová funkce vyjadřuje :

 • - vzájemnou závislost vstupních parametrů

 • a parametrů neuronové sítě

 • - míru vzdálenosti v prostoru adaptačních

 • parametrů

 • učení s filtrací - optimalizace pouze některé vlastnosti signálu (některá složka spektra)

 • adaptační soubor - změnami jeho parametrů dochází

 • k učení sítě

 • důležité je určení jeho velikosti a rozsah jeho parametrů


Algoritmy a struktury meuropo ta asn c2

a) vhodný průběh učení NN (závislost chyby, např. průměrné střední kvadratické chyby, sumy stř.kvadr. chyby, chyby min-max apod., na počtu učebních etap )

hladká chybová funkce ukazuje na dobře zvolenou velikost

trénovacího souboru a na dobře zvolené parametry učení

b) nevhodný průběh učení NN (závislost chyby na počtu učebních etap )

plochý průběh chybové funkce ukazuje na příliš velký trénovací

soubor nebo špatně zvolené parametry učení, např. malý krok

učení (learning rate)

a) b)

c)

c) nevhodný průběh učení NN (závislost střední kvadratické chyby na počtu učebních etap )

oscilační průběh chybové křivky ukazuje na malý trénovací

soubor nebo špatně zvolené parametry učení, např. velký

krok učení (learning rate)


Algoritmy a struktury meuropo ta asn c2

Jak nastavit váhy a prahy NN ?

Pro NN, která dosud nebyla učena, je vhodné použít

pro inicializacifunkce typusigmoida malá náhodná čísla,

aby derivace funkce nabývala malých hodnot (při velkých hodnotách parametrů dochází k saturaci a síť se přestává adaptovat).

Naopak

- velké hodnoty derivací jsou vhodné proaktivační funkce

Gaussova typu.

Pro aktivační funkce typu hyperbolická tangenta se

doporučuje

- β ≤wi j≤β , β = 0.7 ( p ) 1/n

n … počet neuronů ve vstupní vrstvě,

p … počet neuronů ve skryté vrstvě


Algoritmy a struktury meuropo ta asn c2

SSC – cvičení 2

Perceptron

1957 Frank Rosenblatt

Typ učení: s učitelem (supervised learning)

vstup: x = [x0, x1,…,xn] vektor

bias (=1) … prahová hodnota

0 pro < 0

výstup: y =

1 pro > 0

možnosti: klasifikace do 2 tříd

pro lineárně separabilní vzory


Perceptron funkce xor
PerceptronFunkce XOR

o

x

x

o

a1 = sgn [w11 x1 + w12 x2 + w10] vnitřní

a2 = sgn [w21 x1 + w22 x2 + w20] proměnné

y = sgn [w1 a1 + w2 a2 + w0]

y = 0 pro (0,0) a (1,1) x

y = 1 pro (0,1) a (1,0) o

1. x = (0,1) a1 = 1

x = (0,0), (1,0), (1,1) a1 = 0

Červené šrafování

2. x = (0,1), (0,0), (1,1) a2 = 1

x = (1,0) a2 = 0

Černé šrafování

x = (0,1) a1 = 1 a2 = 1 o

x = (1,0) a1 = 0 a2 = 0

x = (0,0), (1,1) a1 = 0 a2 = 1 x


Algoritmy a struktury meuropo ta asn c2

Příklad:

XOR problém

P = [0 0 1 1 ; 0 1 0 1]; 4 vstupní vektory o 2 elementech

T = [1 0 0 1]; 4 vektory požadovaných hodnot

o 1 elementu

y = f [ w1 x1 + w2 x2 + w0]

f(x) = 1, x > 0

f(x) = 0, x 0

2-vrstvý perceptron pro řešení XOR problému

1

w10

w1

1

w0

a1

w20

y

x1

w21

w2

a2

2

w22

x2

Mód off-line (k adaptaci dochází až po průchodu všech vstupních

vektorů) … batch učení


Algoritmy a struktury meuropo ta asn c2

Perceptron v MATLABu

Help – Product help (F1)

helppercept

vytvoření sítě: newp

inicializace: init

simulace: sim

trénování: train

učení: learnp

Normované učení: learnp

aktivační funkce: hardlim

Neural Network Toolbox

Functions

Network Use Functions

New Networks Functions

Perceptron


Algoritmy a struktury meuropo ta asn c2

NEWP

Syntaxe: net = newp

net = newp(pr,S,tf,lf)

pr - Rx2 matice minimálních a maximálníchhodnotpro R

vstupních elementů

S - počet neuronů

tf – přenosová funkce, default = 'hardlim'.

lf – algoritmus učení, default = 'learnp'.

přenosová (aktivační) funkce tfmůže býthardlim nebo hardlims

algoritmus učenílf může býtlearnp nebo learnpn

Příklad:

Je vytvořen Perceptron se 2 elementy na vstupu (rozsah [0 1]

a [-2 2]) a 1 neuronem.

net = newp([0 1; -2 2],1);

Na vstupu je množina P tvořená 4 vektory o 2 elementecha 4

odpovídající cílové (target) hodnoty T o 1 elementu.

P = [0 0 1 1; 0 1 0 1];

T = [0 1 1 1];

Trénovat budeme na 20 epocha pak provedeme simulaci.

y = sim(net,P)

net.trainParam.epochs = 20;

net = train(net,P,T);

y = sim(net,P)

Pozn: Je–li u hodnot vstupních elementů velký rozptyl, dosáhneme rychlejšího naučení pomocí funkce learnpn.


Algoritmy a struktury meuropo ta asn c2

Váhy a prahy jsou inicializovány pomocí funkce initzero.

Adaptace a trening jsourealizovány pomocí trains a trainc,

Míra naučení se určuje pomocí průměrné absolutní chyby mae.

Demonstrační úlohy – MATLAB

nnd4db ukázka hraniční přímky

nnd4pr pravidlo učení Perceptronu (rozdíl mezi učením a tréninkem)

demop1 klasifikace pomocí Perceptronu se 2-vstupy

(4 vektory o 2 elementech, klasifikace do 2 tříd)

demop4 nevyvážená data (dlouhé učení)

P = [-0.5 -0.5 +0.3 -0.1 -40; -0.5 +0.5 -0.5 +1.0 50];

T = [1 1 0 0 1];

plotpv(P,T);

demop5 Normalizace Perceptronu(2-vstupní hard limit neuronyjsou

trénovány pro klasifikaci 5 vstupních vectorů do 2 kategori, jeden z vektorů

je mohem větší než ostatní, trénink s funkcílearnpnje rychlejší)

demop6 lineárně neseparabilní prostory

Pozn: dále následuje soubor sscC2M_04.ppt


Algoritmy a struktury meuropo ta asn c2

ADALINE – ADAptivní LIneární Neuron

1960 Bernard Widrow

Lineární sítě, lineární aktivační funkce (bipolární),

Výstupní hodnota analogová, lineárně separabilní vstupní

data.

Algoritmus učení: Widrow-Hoffův LMS (Least Mean Square)

Typy úloh:

1. Výstup z natrénované sítě odpovídá požadovaným

(cílovým) hodnotám.

2. Výstup z natrénované sítě odpovídá na změny

v síti (adaptivní systém).


Algoritmy a struktury meuropo ta asn c2

help linnet

newlin vytvoření lineární sítě

newlind návr lineární vrstvy

learnwh W-H učící algoritmus

purelin aktivační funkce

sim simulace

adapt adaptaptivní filtrace

T

A

P

±

Lineární síť

(W,b)

E

applin2adaptivní linearní predikce

demolin8 adaptivní odšumování

nnd10ncadaptive odhlučněnín kokpitu letadla

demolin1 asociace vzorů

demolin2 trenink lineárního neuronu

nnd10lc lineární klasifikátor

demolin4 lineární řešení nelineárního problému

demolin5 nedostatečně určená úloha

demolin6 lineárně závislá úloha

demolin7 příliš velký learning rate