Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdelávací cimbalový seminár PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdelávací cimbalový seminár

Vzdelávací cimbalový seminár

103 Views Download Presentation
Download Presentation

Vzdelávací cimbalový seminár

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vzdelávací cimbalový seminár Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici Ul. J. Kollára 22, Banská Bystrica Cimbal v Anglicku a Amerike - Hammered dulcimer (prednášky a workshop) Mitzie Collins (USA) Saly Whytehead (UK) 17. – 20. apríl 2012 sca.estranky.sk sca.cimbal@gmail.com aku.sk