Tr ng thcs nguy n v n linh c m l ho h c 8
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


  • 156 Views
  • Uploaded on

Tr ường THCS Nguyễn Văn Linh Cẩm Lệ Ho¸ häc 8. Tiết: 11. Bài 8: BÀI LUYỆN TẬP 1. 1. Mối quan hệ giữa các khái niệm. (tự nhiên và nhân tạo). (tạo nên từ nguyên tố hoá học). (Tạo nên từ 1 nguyên tố) (Tạo nên từ 2 nguyên tố trở lên). (Hạt hợp thành làphân tử). ( Hạt hợp thành là

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - masako


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tr ng thcs nguy n v n linh c m l ho h c 8

Trường THCS Nguyễn Văn Linh Cẩm LệHo¸ häc 8


B i 8 b i luy n t p 1

Tiết: 11

Bài 8:BÀI LUYỆN TẬP 1


Tr ng thcs nguy n v n linh c m l ho h c 8

1. Mối quan hệ giữa các khái niệm

(tự nhiên và nhân tạo)

(tạo nên từ nguyên tố hoá học)

(Tạo nên từ 1 nguyên tố) (Tạo nên từ 2 nguyên tố trở lên)

(Hạt hợp thành làphân tử)

(Hạt hợp thành là

nguyên tử, phân tử)

Vật thể

Chất tinh khiết

Hỗn hợp

Chất

Đơn chất Hợp chất

Kim loạiPhi kim

Hợp chất vô cơHợp chất hữu cơ


B i t p
BÀI TẬP

Bài 1 :

a. Xác định chất và vật thể trong các câu sau, chỉ rõ vật thể tự nhiên hay vật thể nhân tạo.

- Chậu có thể làm bằng nhôm hay chất dẻo.

- Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong thân cây (gỗ, tre , nứa).

b. Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khối lượng riềng D=7,8g/cm3; nhôm có

D =2,7g/cm3 và gỗ tốt có D=0,8g/cm3. Hãy nói cách làm để tách riêng mỗi chất trong hỗn hợp vụ rất nhỏ ba chất.


B i 1 30
Bài 1/30

b. - Đầu tiên ta dùng nam châm hút sắt.

- Cho hỗn hợp còn lại vào nước, ta thấy khối lượng riêng của nhôm lớn hơn nước (2,7>1) nên nhôm sẽ chìm, gỗ có khối lượng riêng nhỏ hơn nước (0,8<1) nên gỗ sẽ nổi lên. Vớt hết gỗ ra, còn lại nhôm trong nước, tiến hành lọc ta thu được nhôm.


B i 5 31
Bài 5/31

  • Khẳng định sau gồm 2 ý : “Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi ở đúng 1000C”.Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

  • a Ý 1 đúng, ý 2 sai.

  • b. Ý 1 sai , ý 2 đúng.

  • c. Cả 2 ý đều đúng và ý 2 giải thích cho ý 1.

  • d. Cả 2 ý đều đúng nhưng ý 2 không giải thích

    cho ý 1.

  • e. Cả 2 ý đều sai.


B i t p 1
Bài tập 1

Phân tử 1 hợp chất gồm 1 ngtử của ngtố x liên kết với 4 ngtử hiđro và nặng bằng ngtử oxi

a. Tính NTK x, cho biết tên & kí hiệu của nguyên tố x.

b. Tính % k/lựợng của ngtố x trong hợp chất

Gợi ý

- Khối lượng của nguyên tử oxi bằng bao nhiêu?

-Khối lượng của 4H =?- KL của 1 x =?- xem bảng 1/42 để biết KH& tên của x

a ) NTKO = 16.

1. NTKx + 4. NTKH = NTKo

 NTKx = NTKo - 4.NTKH

= 16 – 4.1 = 12

 x là Cacbon

b) %C= ( 12:16) x 100%= 75%


Tr ng thcs nguy n v n linh c m l ho h c 8

Bài tập 2

Biết số e ở lớp 1 là 2e ; lớp 2, 3 là 8e .

a. Hãy vẽ sơ đồ cấu tạo của các nguyên tử trên

b. Dựa vào bảng trên rút ra mối liên hệ giữa NTK với tổng số hạt notron và proton trong hạt nhân nguyên tử.


Tr ng thcs nguy n v n linh c m l ho h c 8

Sơ đồ các nguyên tử:

12+

15+

Magie

Photpho

8+

OxiTr ng thcs nguy n v n linh c m l ho h c 8

1

5

2

6

7

3

N

H

N

P

H

G

T

U

Â

N

Y

N

H

Ê

T

N

Â

K

H

I

4

8

T

L

P

H

A

H

Â

N

N

T

C

I

E

K

M

C

K

H

N

T

Í

A

L

H

L

T

G

P

Á

O

E

A

U

H

R

I

H

O

A

Â

C

Ó

E

N

I

M

H

9

10

11


Tr ng thcs nguy n v n linh c m l ho h c 8

P

H

Â

N

T

K

H

I

Câu: 1

………………..LÀ KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT PHÂN TỬ TÍNH BẰNG ĐƠN VỊ CACBON


Tr ng thcs nguy n v n linh c m l ho h c 8

N

G

U

Y

Ê

N

T

Câu: 2

Hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện?


Tr ng thcs nguy n v n linh c m l ho h c 8

N

H

T

N

H

Â

Câu: 3

Khối lượng của …………….. được coi là khối lượng nguyên tử.


Tr ng thcs nguy n v n linh c m l ho h c 8

L

A

N

T

A

Câu: 4

Cho một ít tinh thể thuốc tím vào cốc nước, để yên một lúc ta thấy cốc nước có màu tím là do có hiện …………………. thuốc tím vào nước.


Tr ng thcs nguy n v n linh c m l ho h c 8

P

H

Â

N

T

Câu: 5

Hạt đại diện cho chất, gồm các nguyên tử liên kết với nhau, thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất.


Tr ng thcs nguy n v n linh c m l ho h c 8

H

N

H

P

Câu: 6

…………..gồm nhiều chất trộn lẫn với nhau.


Tr ng thcs nguy n v n linh c m l ho h c 8

M

A

G

I

E

Câu: 7

Nguyên tử có số proton trong hạt nhân là 12


Tr ng thcs nguy n v n linh c m l ho h c 8

Â

M

Câu: 8

Trong nguyên tử electron mang điện tích………………


Tr ng thcs nguy n v n linh c m l ho h c 8

C

K

L

H

O

Á

I

Câu: 9

Khác với đơn chất, phân tử, hợp chất phải gồm những nguyên tử ………………………


Tr ng thcs nguy n v n linh c m l ho h c 8

C

E

T

L

R

E

O

N

Câu: 10

Trong một nguyên tử: số proton bằng số …………………


Tr ng thcs nguy n v n linh c m l ho h c 8

K

I

Í

U

H

H

A

Ó

C

H

Câu: 11

Dùng để biểu diễn cho nguyên tốvà chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó.


Tr ng thcs nguy n v n linh c m l ho h c 8

Về nhà:

- Làm Bài tập: 1- 5 SGK/30-31

- Chuẩn bị bài mới:

+ Cánh viết công thức hoá học của đơn chất, hợp chất?

+ Ý nghĩa của công thức hoá học?


Tr ng thcs nguy n v n linh c m l ho h c 8

Chuùc quý vị đại biểu và các thầy cô giáo sức khoẻ và thành đạt

Chuùc quý vị đại biểu và các thầy cô giáo sức khoẻ và thành đạt

Chuùc quý vị đại biểu và các thầy cô giáo sức khoẻ và thành đạt

CHAØO TAÏM BIEÄT !