Download
open provinciaal bestuur n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Open provinciaal bestuur PowerPoint Presentation
Download Presentation
Open provinciaal bestuur

Open provinciaal bestuur

155 Views Download Presentation
Download Presentation

Open provinciaal bestuur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Open provinciaal bestuur 04/03/13

 2. Agenda • Samenstroom voorjaar 2013 • Planning voorjaar 2013 • Aanloop nationaal congres • SPOTS • Mijn sp.a/LOMA • Provinciale voorbereiding nationaal congres 08/06 • Provinciaal actieplan groeiafdelingen • ‘Wie-is-wie?’ Vlaams-Brabant • Rondvraag • Receptie

 3. Planning voorjaar 2013 • Startdag FOS: 13/03 • EqualPayDay 20/03 • 1 mei in Leuven en Vilvoorde • Nationale ledendag 26/05 (PairiDaiza) • Opstart (jongeren)initiatief

 4. Aanloop nationaal congres 08/06 • Open Provinciaal Congres, 17/04, Provinciehuis • Provinciaal Toekomst Congres, 18/05 STUK, Leuven • Provinciale resolutie-avond, 22/05, Vilvoorde • Nationale resolutiecommissie, 29/05 & 30/05 • Nationaal congres, Leuven, Het Depot, 08/06

 5. samenstroom 2011-2012

 6. Wat doet de afdeling? • Vastleggen datum, zaal en materiaal • Presentatie avond • Aanduiden contactpersoon • Lokaal aanspreekpunt in de afdeling • Zitdagen/Helpdesk: invoeren gegevens met eindfactuur • Briefen van de bestuursleden • Bedeling folder door de afdeling • Mond-aan-mond reclame • Online promo: facebook, mail

 7. Taak lokale verantwoordelijke • Beantwoorden vaak gestelde vragen • Alle antwoorden op www.samenstroom.be • Inschrijven van deelnemers zonder internetverbinding • Via eigen computer met internetverbinding en printer • Contactgegevens en eindfactuur online verwerken • Print met inschrijvingsnummer en unieke code meegeven met deelnemer • Na veiling (1 juni) deelnemer terug contacteren • Resultaat veiling voorleggen • Via unieke code overstap al dan niet bevestigen

 8. Taak bovenlokale mandataris • medewerker inschakelen • Aanschrijven dienstbetoon • Zitdagen • Politieke inleiding info-avonden

 9. Rol provinciaal secretariaat • Alle drukwerk: opmaak en realisatie • Aankondiging pers/persconferentie • Leuven • Halle-Vilvoorde • Aanmaak website • E-nieuwsbrieven • In samenwerking met afdeling en regio bepalen van locatie en datum infoavond • Helpdesk voor lokale contactpersonen

 10. Inhoud • Algemene info • Inschrijving • Veilingsresultaten • Acceptatie (stap 1) • Contract (stap 2) • Details (stap 3) • Bevestiging (stap 4) • Weigering • Meest gestelde vragen • Contactinformatie

 11. Waarom groepsaankoop? • 100% Groene stroom • Goedkopere energie • Ontzorging – drempel verlagen • Begeleiding – iChoosr • Transparant – online veiling • Zonder verplichtingen – vrijblijvend

 12. Verloop groepsaankoop? • Tot 20 mei vrijblijvend inschrijven • Online veiling op 21 mei • → kan live online gevolgd worden • Ontvangst persoonlijk voorstel en keuze maken • Accepteren tussen 30 mei en 23 juni • Overstapperiode: 1 augustus 2013 – 1 februari 2014 • iChoosr helpt mensen overstappen • ! Data kunnen nog wijzigen !

 13. Voor wie? • Iedereen met particulier contract • → Maximumverbruik van 50.000 kWh/jaar voor elektriciteit en van 100.000 kWh/jaar voor aardgas • Niet: • Gezinnen met achterstallige betalingen bij de netbeheerder • Gezinnen met budgetmeter die niet schuldenvrij zijn

 14. Technische ondersteuning • Antwerps bedrijf • Heeft als doel transparantie en eenvoud te brengen • Helpt u tijdens en na het overstappen: ontzorging!

 15. Dus, het gaat om? • Jaarcontract groene elektriciteit en/of gas: • Vaste prijs gedurende heel het jaar voor elektriciteit. • Geïndexeerde prijs gedurende het jaar voor gas. • → de prijs hangt af van externe parameters

 16. Jaarlijkse afrekening • 1.Leveringskost en verbruik: 47% • → energieleverancier • 2. Transport en distributie: 33% • → netbeheerder • 3. Belastingen en heffingen: 20% • → overheid • De veiling heeft alleen betrekking op de leveringskost. • Transport, distributie, belastingen en heffingen zijn bij alle leveranciers identiek.

 17. Offline inschrijven • Inschrijven via contactpersoon • → overzicht inschrijving wordt meegegeven • Inschrijvingen gebeuren automatisch met papier@ichoosr.com en via aparte link. • → Dit moet niet bevestigd worden !! • Mogelijkheid om eigen e-mailadres in te geven • → LET OP: veel e-mails in eigen mailbox

 18. Hoe inschrijven • http://samenstroom.ichoosr.com/Energie/index.rails?actionId=259&paper=true

 19. Inschrijven (1): gegevens

 20. Inschrijven (2): uw verbruik

 21. Inschrijven (3): samenvatting

 22. Inschrijven (4): bevestiging → Dit moet niet bevestigd worden !!

 23. Winnaar Korting Gemiddeld bedrag Elek XX XX%* €XX Veilingresultaten • * Dit is de gemiddelde besparing t.o.v. deactuele marktprijs. De actuele marktprijs is de gemiddelde prijs van groene stroom bij Electrabel, Luminus en eni. Op het persoonlijk voorstel vindt iedereen een gedetailleerd overzicht van de actuele marktprijs.Let op! Indien iemand zijn contract vervalt, wordt dit verlengd met de verlengingstarieven van zijn leverancier. Het heeft dus geen zin om het persoonlijk voorstel met de tarieven van het voorgaande jaar te vergelijken.

 24. Veilingresultaten Ter illustratie van een vorige actie:

 25. Veilingresultaten • Ook voor deelnemers die in 2012 overstapten via de groepsaankoop is het interessant het voorstel te accepteren • → verlengingstarieven! • Indien reeds verlengd → meteen overstappen • Indien nog niet verlengd → overstappen met als alternatieve overstapdatum de contracteinddatum

 26. Papieren acceptatie • Veilingsbrief wordt verstuurd in week van 27/05 (let op: bij gebruik mailadres contactpersoon ontvangst e-mail vanaf 23/05) • Deelnemer meldt zich aan bij lokale contactpersoon • Via inschrijvings- en beveiligingscode (op de brief) kom je meteen terecht op het persoonlijk voorstel • Link voor contactpersoon: bekijkt zo het persoonlijk voorstel • http://samenstroom.ichoosr.com/energie/admincontract.rails?actionid=259 • Beslissen om wel of niet over te stappen

 27. Verbrekingsvergoeding • Standaard overstapperiode: 1/08/2013 – 1/02/2014 • Geen verbrekingsvergoeding!! • → deelnemer kan zonder boete meteen overstappen naar winnende leverancier

 28. Acceptatie (stap 1) • Geef inschrijvings- en beveiligingscode in

 29. Contract (stap 2): bovenaan

 30. Contract (stap 2): bovenaan • Meerdere opties: • Accepteren/weigeren voorstel + contract afronden • Bekijk hetzelfde aanbod bij andere grote leveranciers • Bekijk de detailberekening • Verander uw gegevens (elek/gas toevoegen of verwijderen) • Heeft u een vraag?

 31. Contract (stap 2): bekijk hetzelfde aanbod bij andere leveranciers

 32. Contract (stap 2): bekijk de detailberekening

 33. Contract (stap 2): verander uw gegevens • Inschrijvingsgegevens: • NAW gegevens • Contract elektriciteit en/of gas (EAN, type meter, verbruik, leverancier en contract (on)bepaalde duur • Bedrag laatste jaarlijkse afrekening • → na aanpassing gegevens → 'Bekijk nu uw aanbod' → is aangepast!

 34. Contract (stap 2): heeft u een vraag? ! e-mailadres is illustratief van een vorige actie !

 35. Contract (stap 2): onderaan

 36. Contract (stap 2): onderaan • Meerdere opties • Gegevens wijzigen = wijzigen (verbruiks)gegevens • Aangeboden tarieven • Vergelijkingstool • Kostencomponenten • Veel gestelde vragen (FAQ)

 37. Contract (stap 2): aangeboden tarieven • Tarieven van de winnaar van de groepsaankoop • Vb laatste groepsaankoop ter illustratie:

 38. Contract (stap 2): vergelijkingstool

 39. Resultaat vergelijkingstool • Vb laatste groepsaankoop ter illustratie:

 40. Contract (stap 2): kostencomponenten

 41. Contract (stap 2): Veel gestelde vragen (FAQ)

 42. Details (stap 3): bovenaan

 43. Details (stap 3): bovenaan • In te vullen gegevens: • EAN codes (= leveringsadres!) → 18 cijfers • Adres (+ verhuis) • Domiciliëring? • Facturen → post! • Geboortedatum

 44. Details (stap 3): EAN codes • Steeds EAN's ingeven van het adres waarop men beleverd wil worden met de groepsaankooptarieven • → opletten bij verhuis! • 18 cijfers → 541........ • Terug te vinden op de voorschotfacturen of op de jaarlijkse afrekening

 45. Details (stap 3): adres + verhuis • Adres = leveringsadres = tarieven winnaar • Indien verhuis in de toekomst: geef bij 'adres' het toekomstige adres in + vink 'Ik verhuis pas later naar bovenstaand adres' aan • Indien verhuis in de toekomst, maar reeds contract in huidige woonst: huidig adres opgeven + niets aanvinken + bij verhuis contact opnemen met leverancier • Leveringsadres verschillend van facturatieadres: vink 'Ik wens mijn facturen op een ander adres te ontvangen' aan

 46. Details (stap 3): verhuis in de toekomst

 47. Details (stap 3): apart facturatieadres

 48. Details (stap 3): domiciliëring