4. modul A HÚSTERMELÉS TÉNYEZŐI - PowerPoint PPT Presentation

4 modul a h stermel s t nyez i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
4. modul A HÚSTERMELÉS TÉNYEZŐI PowerPoint Presentation
Download Presentation
4. modul A HÚSTERMELÉS TÉNYEZŐI

play fullscreen
1 / 29
4. modul A HÚSTERMELÉS TÉNYEZŐI
102 Views
Download Presentation
marvin
Download Presentation

4. modul A HÚSTERMELÉS TÉNYEZŐI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 4. modulA HÚSTERMELÉS TÉNYEZŐI Almodul AZ ÁLLATOK JÓ KÖZÉRZETE A TARTÁS, SZÁLLÍTÁS ÉS VÁGÁS SORÁN

 2. Miért olyan fontos az állatok jó közérzete

 3. Vegye figyelembe az állatok jó közérzetének kérdését

 4. DEFINÍCIÓI • Négy csoport (1) • A „leíró” jellegű definíció ( AVMA, 1987). „Az állatok jó közérzete egy tág kifejezés, amely felöleli az állatok fizikai és a mentális jóllétét” • A értékeléshez szükség van tudományos bizonyítékra az állat érzését illetően, ami a felépítéséből, működéséből és viselkedéséből származhat

 5. DEFINÍCIÓI • Négy kategória (2) • Az állatok jó közérzete „A teljes mentális és fizikai egészség állapota, ahol az állat harmóniában van a környezetével”. • Közel áll a humán egészséghez: „a teljes fizikai, mentális és szociális jóllét állapota, és nem csupán a betegségektől és gyengeségektől való mentesség" (WHO, 1992).

 6. DEFINÍCIÓI • Négy kategória (3) • A definíciók az állatok környezethez való alkalmazkodásra vagy annak szabályozására utalnak. Broom (1986) definíciója szerint az állatok jó közérzete „az az állapot, amelyben az állat megbirkózik a környezetével”.

 7. Az állat harmóniában van a környezetével

 8. DEFINÍCIÓI • Négy kategória (4) • A definíció az állatok érzéseire vonatkozik (Duncan és Petherick, 1989; Dawkins, 1990). Az állatok a környezetüket nem úgy érzékelik, mint mi, s ezért arra van szükség, hogy az érzékelésünket szempontjukból értékeljük.

 9. Az Európai Uniós jogszabályi hivatkozások • Általános szabályozási referenciák - védelem a farmokon • Európai Konvenció a gazdálkodási célból tartott állatok védelmére • 923/78/EEC: 1978. december 19-én kelt tanácsi határozat az Európai Konvenció összefoglalása a gazdálkodási célból tartott állatok védelmére vonatkozóan. • A Tanács 1998. július 20-án kelt 58/98/EC számú irányelve a gazdálkodási célból tartott állatok védelmére vonatkozóan. • 50/2000/EC: 1999. december 17-én kelt bizottsági határozat a tulajdonosok vizsgálatának minimum követelményeiről, hogy milyen állatokat tartanak gazdálkodási célból. • A Tanács 1991. november 19-én kelt 629/91/EEC számú irányelve a borjak védelmére szolgáló minimális szabványok meghatározásáról.

 10. Az Európai Uniós jogszabályi hivatkozások (2) • A Tanács 1997. január 20-án kelt 2/97/EC számú irányelve, amely módosítja a 91/629/EEC számú, a borjak védelmére szolgáló minimális szabványok meghatározásáról szóló irányelvet. • 1997. február 24-én kelt 182/97/EC számú bizottsági határozat, amely módosítja a 629/91/EEC számú, a borjak védelmére szolgáló minimális szabványok meghatározásáról szóló irányelvet. • A Tanács 1991. november 19-én kelt 630/91/EEC számú irányelve, amely minimális szabványokat állapít meg a a sertések védelmében. • A Tanács 1988. március 7-én kelt 166/88/EEC irányelve, amely a battériás ketrecekben tartott tojótyúkok minimális védelmének szabványait határozza meg. • A Tanács 1999. július 19-én kelt 74/99/EC számú irányelve a tojótyúkok védelmének minimális követelményeiről.

 11. A jelenlegi szabályozás az állatok jó közérzetéről az állattartás során • A Tanács 58/98/EC számú irányelve a • gazdálkodási célból tartott állatok • védelméről általános szabályokat ad, az • élelmiszer, gyapjú, bőr céljából, valamint • más gazdasági célból tartott állatok • vélelmére, beleértve a halakat, hüllőket, • kétéltűeket.

 12. Ezek a szabályok a gazdálkodási célból tartott • állatok védelmének EurópaiKonvencióin alapulnak. • Kifejezik az úgynevezett „az állatok öt alapjoga” • amelyet a Haszonállatokat Védő Bizottságalkotott: • (1) • Az éhezés és szomjazás elkerülése - friss vízhez való hozzáférési lehetőség és a teljes egészséghez és életerőhöz szükséges táplálék biztosítása • Kényelmetlenség elkerülése - megfelelő környezet, óvó- és kényelmes pihenőterülettel • Fájdalom, sérülés és betegségek elkerülése - megelőzés vagy gyors kezelés

 13. Ezek a szabályok a gazdálkodási célból tartott • állatok védelmének Európai konvencióin alapulnak. • Kifejezik az úgynevezett „állatok öt alapjoga” Ame- • lyet a Haszonállatokat Védő Bizottság alkotott: (2) • A normál viselkedéstől való eltérés elkerülése - megfelelő hely és lehetőség az állatok és utódai számára • Félelem és szenvedés elkerülése - a mentális szenvedés megakadályozására szolgáló feltételek és kezelések

 14. Sertésfarm A Tanács 630/91/EC számú irányelvének fő szabályai: • a sertések minimális férőhelyszükségletének követelményei • az épületekre vonatkozó építészeti és szerkezeti megoldások; az állatok kikötésének tiltása; • a hím állatok kasztrálása négy hetes életkor után, állatorvos vagy minősített személy által, csak altatásban végezhető el; • a farokkurtítás és a foglecsípés tiltása; ha a fog lecsípése mégis szükséges, a születés után hét napon belül végezhető csak el; • a malacok három hetes koruk előtt nem választhatók el a kocától.

 15. A jelenlegi szabályozás az állatok jó közérzetéről a szállítás során • A Tanács 489/77/EC számú irányelve • módosult a következőkben: • A Tanács 628/91/EC számú irányelvét a 29/95/EC számú irányelv módosította, amely bemutatja a fontos változásokat, úgymint a szállító jóváhagyását, az útvonal tervet, a rakodási sűrűséget, valamint az szállítási idő korlátozását

 16. Jelenlegi szabályozás az állatok szállításáról (1) A Közösség fő szabályai a következő követelményeket tartalmazzák: • az élő állatok szállítóit a tagországok illetékes hatóságainál be kell jegyezni és be kell tartaniuk az irányelvben követelteket;

 17. Jelenlegi szabályozás az állatok szállításáról (2) • A Közösség fő szabályai a következő követelményeket tartalmazzák: • a szállítási idő nyolc órára korlátozott, de meghosszabbítható amennyiben: • a szállító felhatalmazást kap az illetékes hatóságtól a hosszabb távú útvonaltervre.

 18. Jelenlegi szabályozás az állatok szállításáról (3) • A Közösség fő szabályai a következő • követelményeket tartalmazzák: • az állatok szállításnál ellenőrzött járművek alkalmazása teljesíti a Tanács 411/98/EC számú szabályzatának követelményeit, a maximális szállítási időt, az etetéshez és itatáshoz szükséges kötelező pihenőkkel figyelembe kell venni; Amennyiben ezeket a korlátokat túllépik, az állatokat ki kell rakodni megállóhelyre (teljesítve a Tanács 1255/97/EC számú szabályának követelményét).

 19. Az állatok szállítása

 20. Megfelelő fogadás a vágóhídon

 21. Jelenlegi szabályozás az állatok jó közérzetéről a vágás során(1) • A 577/74/EC számú, az állatok vágás • előtti kábításáról szóló irányelvét, 1993-ban • módosította: • A Tanács 119/93/EEC irányelve kiterjesztette a vágóhídi feladatkört

 22. Az epilepsziás roham fázisai 2. táblázat: az epilepsziás roham fázisai

 23. Jelenlegi szabályozás az állatok jó közérzetéről a vágás során(2) • A Közösség szabályozása a vágási gyakorlatról azt célozza meg, hogy az állat fájdalmát és szenvedését jóváhagyott, szabályos kábítási és vágási módszerek alkalmazásával csökkentse, amelyek tudományos és gyakorlati tapasztalaton és ismereteken alapulnak

 24. A zárt mechanikai (pisztoly) kábítás-hoz javasolt helyzet szarvasmarhánál

 25. = minimális időtartam TÓNUSOS S=szúrás H=Halál KLÓNIKUS epileptikus fázisok ÖNTUDAT VISSZATÉRÉSE LÉGZÉS ÖNTUDAT NORMALIZÁLÓDÁS • juh • szúrás S H jó késleltetett rossz S H H S S H sertés szúrás jó késleltetett rossz S H S H 0 10 20 30 40 50 60 70 80 s , KÁBÍTÁS Az epilepsziás fázisok és az elvéreztetés

 26. Jelenlegi szabályozás az állatok jó közérzetéről a vágás során(3) • A Tanács 119/93/EEC számú irányelve a • vágóhídra és a vágásra vonatkozó • követelményeket írja elő • Általános szabályként az állatokat meg kell kímélni a mozgatás, tartás, korlátozás, kábítás és vágás során minden káros izgalomtól, fájdalomtól vagy szenvedéstől. • A vágóhidakat ezeknek megfelelően kell építeni és felszerelni.

 27. Jelenlegi szabályozás az állatok jó közérzetéről a vágás során(4) • A Tanács 119/93/EEC számú irányelve a • vágóhídra és a vágásra vonatkozó • követelményeket írja elő • A vágóhídon az alkalmazottak megfelelő jártassággal, alkalmassággal és szakmai ismeretekkel kell hogy rendelkezzenek. • Az állatokat a közvetlen a vágás előtt kábítani kell.

 28. Jelenlegi szabályozás az állatok jó közérzetéről a vágás során(5) • A Tanács 119/93/ EEC számú irányelve a • vágóhídra és a vágásra vonatkozó • követelményeket írja elő • Elfogadott vágási módot kell alkalmazni minden körülmény között.

 29. Jelenlegi szabályozás az állatok jó közérzetéről a vágás során(6) • A Tanács 119/93/EEC számú irányelve a • vágóhídra és a vágásra vonatkozó • követelményeket írja elő • A vágóhídon kívül történő vágás csak nagyon korlátozott számban engedélyezett bizonyos körülmények fennállása esetén, mint pl. járványok megakadályozása, szőrméjükért tenyésztett állatok esetén.