tehpro d o o n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEHPRO d.o.o. PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEHPRO d.o.o.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

TEHPRO d.o.o. - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

TEHPRO d.o.o. Ergonomija u prevenciji bezbednosti i zdravlja na radu Prim dr sci Jelena Paunović-Pfaf specijalista medicine rada. Zašto ova tema?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TEHPRO d.o.o.' - marvel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tehpro d o o

TEHPRO d.o.o.

Ergonomija u prevenciji bezbednosti i zdravlja na radu

Prim dr sci Jelena Paunović-Pfaf

specijalista medicine rada

za to ova tema
Zašto ova tema?

U članu 7 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ( sl. glasnik RS br 101/05) insistira se na primeni savremenih preventivnih, pored ostalih i ergonomskih mera, kako bi se otklonio ili sveo na najmanju moguću meru rizik od povređivanja i/ili oštećenja zdravlja zaposlenih.

U stavu 4 člana 9 ovog Zakona stoji „ poslodavac je dužan da obezbedi da radni proces bude prilagođen telesnim i psihičkim mogućnostima zaposlenog, a radna okolina, sredstva za rad i sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu budu uređeni odnosno proizvedeni i obezbeđeni da ne ugrožavaju bezbednost i zdravlje zaposlenog“.

slide3
U Strategiji bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za

period 2009-2012 godine ( Sl. glasnik RS br 32/09) je predviđeno

preduzimanje preventivnihmera na svim nivoima rada

Procena rizika i njihovo otklanjanje vrši se prilikom organizovanja rada i radnog procesa

sa ciljem ostvarivanja uslova za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

ta je to ergonomija
Šta je to ergonomija?

Ergonomija je nauka koja ima za cilj da prilagodi proces rada,

uslove rada, sredstva rada i proizvode anatomskim, fiziološkim

i psihološki karakteristikama čoveka.

Ona se bavi sistemom

čovek -mašina –okolina

to zna i da
To znači da

Ergonomija uzima u obzir čoveka odnosno

- njegove mogućnosti

- njegove sposobnost, ali i

- granice u kojima se neki zahtev može postaviti čoveku.

dva osnovna cilja su
Dva osnovna cilja su:

bolje zdravlje i bezbednost ljudi i

veća produktivnost.

primenom ergonomije se
Primenom ergonomije se

- samnjuje stres

- smanjuje naprezanje

- povećava bezbednost a

- uređaji i mašine se koriste efikasnije i pouzdanije.

ergonomija i radni proces
Ergonomija i radni proces

Svrha primene ergonomije u radnom procesu je:

- očuvanje zdravlja zaposlenih

- povećanje bezbednost na radu

- povećanje zadovoljstva u radu

- povećanje uspešnosti u radu

- povećanje kvantitativne i kvalitativne efikasnosti u radu

- povećanje produktivnosti

kada se primenjuju ergonomski principi
Kada se primenjuju ergonomski principi?
 • Ergonomija mora biti najuže operativno povezana sa

konstrukcijom i tehničkim projektovanjem proizvoda

ergonomski program
Ergonomski program

Iskustvo je pokazalo da ergonomski program mora da nađe svoje mesto već u fazi projektovanja, a taj program obuhvata četiri faze i to:

- dijagnozu problema,

- eksperimentalno traženje rešenja,

- primenu rešenja i

- vrednovanje efikasnosti rešenja.

slide11
Ergonomsko rešenje projekta jeste samo ono rešenje

koje pruža maksimalnu sigurnost pri radu i

optimalnu efikasnost

 • Svaki projekt treba započeti od čoveka –operatera.
u praksi se esto
U praksi se često
 • prvo uradi projekt pa tek onda

dodaje čovek koji sada

mora da radi u neprilagođenim uslovima

posledice neergonomskih radnih uslova
Posledice neergonomskih radnih uslova

Posledice su oštećenje zdravlja radnika i to

prvenstveno oštećenja mišićnog i koštano-zglobnog sistema

pojave povrede, profesionalnog oboljenja i bolesti u vezi sa radom

naj e i uzro nici koji doprinose o te enju organizma su
Najčešći uzročnici koji doprinose oštećenju organizma su

- delovanje sile

- ponavljani pokreti

- prinudan položaj tela

- loše držanje tela

- vibracija

- hladnoća

ergonomski principi kreiranja radnog mesta
Ergonomski principi kreiranja radnog mesta

Kreiranje obuhvata:

 • radnu sredinu,
 • sredstva rada,
 • procese rada
 • materijale
 • organizaciju itd
koliko ergonomsko uskladjivanje ko ta
Koliko ergonomsko uskladjivanje košta?

Osim tradicionalnog gledišta da rezultati primene ergonomije

utiču

- na povećanje komfora radnika u toku rada i

- na očuvanje zdravlja i bezbednost kako radnika tako i korisnika proizvoda,

ne sme se zanemariti ni značajan uticaj ergonomije na ekonomiju.

ekonomske koristi mogu da budu ocenjene na mnogo na ina
Ekonomske koristi mogu da budu ocenjene na mnogo načina

Jedan od njih je kroz troškove koji nastaju kao posledica povreda, profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom, a koji su zastrašujuće veliki.

Drugi je povećanje produktivnosti

To zajedno ima pozitivan finansijski efekat za poslodavca, posebno kada se ergonomski principi primenjuju već u fazi projektovanja.

slide18
Monoga istraživanja su dokazala da troškovi

ergonomskih projekata nisu različiti u odnosu na

druge (neergonomske) a njihove prednosti su

značajne.

na a realnost
Naša realnost

Da u većini slučajeva ne postoji multidisciplinarni timski pristup

projektantskim aktivnostima.

Da delimično postoje norme koje se odnose i na ergonomiju, ali one

nisu potpune i uopštene su.

Da svaki projekat ima svoje specifičnosti koje treba da sagleda

multidisciplinarni tim.

zadatak ovog tima je
Zadatak ovog tima je

da unapred ( već pri projektovanju) prepozna opasnosti,

štetnotnosti I opterećenja, proceni rizik u odnosu na njih i

predloži mere da se on eliminiše ili smanji, što znači urade potrebne

izmene i dopune već na nivou projektovanja.

---------

fordova fabrika u belgiji poslovi monta e auspuha
Fordova fabrika u Belgiji- poslovi montaže auspuha

. Radnici su se žalili na bolove

u leđima,

vratu,

ramenima i

šakama.

analiza bolovanja za period 2003 2004
Analiza bolovanja za period 2003-2004

Radno mesto 1 ukupno radi 14 operatera

ukupno dana bolovanja 627 ( po slučaju 24 dana)

slučajeva bolovanja 26

Radno mesto 2 ukupno radi 9 operatera

ukupno dana bolovanja 391 ( po slučaju 23 dana)

slučajeva bolovanja 17

posle analize radnog mesta konstatovano je da se radi o
Posle analize radnog mesta konstatovano je da se radi o
 • ponavljanim aktivnostima:

dizanja,

držanja i

učvršćivanja auspuha.

multidisciplinarni tim
Multidisciplinarni tim

stručnjak za bezbednost,

finansijski servis,

sindikat,

pogonski inžinjer,

lekar,

ergonom

slide29
Ovaj tim je identifikovao i ublažio ovaj problem,

tako što je redizajnirao radno mesto

izradio je poluautomatske dizalica (manipulatore)

i uveo ih na radno mesto

analiza bolovanja za period 2004 2006 posle upotrebe manipulatora
Analiza bolovanja za period2004-2006( posle upotrebe manipulatora)

Radno mesto 1 radi ukupno radi 8 operatera

ukupno dana bolovanja 0

slučajeva bolovanja 0

Radno mesto 2 radi ukupno radi 3 operatera

ukupno dana bolovanja 36 ( po slučaju 12 dana)

slučajeva bolovanja 3

slide36
Redizajniranjem procesa rada se ne samo smanjio napor

i tegobe radnika, već se smanjio i broj radnika i troškovi

rada na ovom radnom mestu.

slide41
Pod pojmom mašina podrazumeva se svaki materijalni predmet sa kojim čovek dolazi u dodir prilikom obavljanja nekog posla,

Tako da je mašina

:

- tastatura računara,

- obična olovka,

- strug,

- lokomitiva,

- automobil,

- avion itd.

.

slide42
Pojam sredine u kojoj se odvija poces rada podrazumeva

- fizičku sredinu i

- socijalnu sredinu, uključujući radnu grupu i medjuljudske odnose u

njoj

Jedan od značajnih problema čoveka u automatizovanom radu je

odsustvo socilane sredine.

predmet prou avanja ergonomije je
Predmet proučavanja ergonomije je

čovek i to:

- čovek u radnoj sredini,

- čovek pri radu,

- ponašanje čoveka

- odnos čoveka prema radu ali i

- uticaj koji rad ima na čoveka.

predmet prou avanja ergonomije je1
Predmet proučavanja ergonomije je

čovek i to:

- čovek u radnoj sredini,

- čovek pri radu,

- ponašanje čoveka

- odnos čoveka prema radu ali i

- uticaj koji rad ima na čoveka.

gde se koristi ergonomija
Gde se koristi ergonomija?

Danas se ergonomija koristi svakodnevno i u velikom broju

područja ali je jednostavno ne primećujemo.

Primećujemo više odsustavo ergonomije, kada koristimo prozvod

koji nam nije ergonomski prilagođen bilo na poslu, kod kuće, ili van

kuće

slide46
Zbog toga ergonomski principi treba da se poštuju u svim područjima

ljudske aktivnosti bilo da je to:

- radni proces,

- sport,

- odmor,

- zabava itd

ergonomski principi kreiranja radnog mesta1
Ergonomski principi kreiranja radnog mesta

1. Radno mesto i sredstva za rad moraju biti prilagodjeni dimenzijama

tela radnika.

2. Mora se izbegavati nepotrebno naprezanje mišića, zglobova,

tetiva, respiratornog i kardiovaskularnog sistema.

3. Signali i indikatori i komandni uredjaje se moraju birati, konstruisati i rasporedjivati u skladu sa karakteristikama percepcije radnika.

slide48
4. Radna sredina mora biti tako oblikovana da fizički, hemijski i

biološki ne utiče štetno na radnika

5.Radni procesi moraju biti tako oblikovani da obezbedjuju zdravlje i

sigurnost radnika, stimulišu njihovu radnu sposobnost i zadovoljstvo.

osnovne preventivne mere su
Osnovne preventivne mere su:

1.promena u dizajnu i organizaciji radnog mesta (raspored mašina, opreme i sredstava za rad da se izbegne uvijanja, istezanje, savijanja i slični pokreti tela pri radu i oblikovanje alata

radne okoline (osvetljenje; buku; mikroklima idr)

2.promena u načinu organizovanja i realizaciji radnih aktivnosti

(rotacija radnika, upotreba dizalica, i sl)

3.odmor i fizičke vežbe (razgibavanje)

4. obuka za rad na ergonomski ispravan način rada