Convenience - PowerPoint PPT Presentation

marva
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Convenience PowerPoint Presentation
Download Presentation
Convenience

play fullscreen
1 / 64
Download Presentation
Convenience
384 Views
Download Presentation

Convenience

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Convenience Convenience AB med huvudkontor i Skövde har som mål att förenkla vardagslivet genom att tillhandahålla robotprodukter med tjänster som sparar tid och gör livet lite lättare. 2006 ingick Convenience samarbete med Italienska Zucchetti Centro Sistemi för introduktion av Wiper robotgräsklippare på den svenska marknaden. 2012 erhöll Convenience generalagenturen för Wiper i Danmark, filial med säte i Köpenhamn. Convenience är stolt över att få samarbeta med ett företag som har produkter av hög kvalité och design. Zucchetti Centro Sistemi Zucchetti Centro Sistemi är en Italiensk teknikgrupp som grundades 1985 och är ledande inom datavetenskap och robotik, områden: Robot teknik, Mjukvara, Automation, Sjukvårdsteknik. Zucchetti har utvecklat robotar sedan nittiotalet och är marknadsledande inom robotgräsklippare. Zucchetti har bredast modellprogram och har robotmodeller för ytor från 500 m2 till 10 000 m2 i det växande marknadssegmentet robotgräsklippare.  Zucchetti investerar stort i teknik/applikationsutveckling och består av ett team av analytiker, programmerare och ingenjörer. Zucchetti är kvalitet certifierad enligt UNI EN ISO 9000 och CSQ 9151 CNSO och IQ-NET-EN 17778. Wiper Teknik 2012 / 5

 2. KONTAKTUPPGIFTER WIPER SWEDEN Convenience AB Tel Vxl: +46 500 - 48 66 66 Vipans Gränd 1 Fax: +46 500 - 48 48 28 541 31 SKÖVDE Mail: kontakt@wiper.se VD Henrik Svensson henrik.svensson@wiper.se +46 708-97 98 96 Marknad Brimar Gunnlaugsson brimar.gunnlaugsson@wiper.se +46 766-26 41 37 marknad@wiper.se Thomas Bltsted thomas.biltsted@wiper.se +45 60 16 36 46 Denmark Teknik Jonas Persson jonas.persson@wiper.se +46 709-45 26 22 teknik@wiper.se Logistik Christian Forsberg christian.forsberg@wiper.se +46 701-40 89 98 logistik@wiper.se Ekonomi Sanna Nenic sanna.nenic@wiper.se +46 768-69 62 02 ekonomi@wiper.se Orderorder@wiper.se Ange: Beställare, Leveransadress, Artikel, Antal Garantigaranti@wiper.se Garantiregistrering av robot ange: Återförsäljare, Kunduppgifter, Serienr Robot, Inköpsdatum RMArma@wiper.se Reklamation ange: Återförsäljare, Kunduppgifter, Serienr Robot, Datum, Felrapport, Artikel nr Hemsida: www.wiper.se Facebook www.facebook.com/wipersweden Zucchetti http://www.centrosistemi.it/ Wiper Teknik 2012 / 5

 3. Robotmodeller som marknadsförs av Wiper i Sverige Wiper Teknik 2012 / 5

 4. Zucchetti - Solpanel för att ladda Yard eller att producera el Wiper Teknik 2012 / 5

 5. Zucchetti – Robot för utfodring av djur Zucchetti – Hästmatningsrobot som öppnar och stänger efter angivna tider Zucchetti – Hundmatningsrobot som öppnar och stänger efter angivna tider Wiper Teknik 2012 / 5

 6. CleanMate QQ2 Robotdammsugare Automatisk dammsugare som sköter dammsugningen helt på egen hand. Cleanmate QQ-2 förenklar ditt vardagliga liv och befriar dig från onödigt arbete dag efter dag. Cleanmate QQ-2 är en robotdammsugare som arbetar efter ett 5-stegs program och städar av hela din golvyta, klarar även att ta sig över lister, mattor och vänder vid trappor. Cleanmate QQ-2 hittar själv laddstationen och laddar sig automatiskt vid behov. Specifikationer SJÄLVLADDNING RULLBORSTE SIDOBORSTE TRAPPSENSOR FJÄRRKONTROLL DAMMBEHÅLLARE 5-STEGS STÄDPROGRAM NiMH BATTERI CE GODKÄND ROHS CERTIFIERAD Wiper Teknik 2012 / 5

 7. Funktion Robot En robot kan liknas vid en batteri driven dator på hjul som efter angivna tider följer ett oregelbundet rörelsemönster (passerar ej sig själv mer än 30%) innanför en yta avgränsad med en kabel med en radiosignal som skapar ett “staket”. Blitz har enbart grässensorer / dropp-off sensorer som känner av om underlaget är gräs., behöver ej begränsningskabel. Regnsensorn där man kan välja vad som skall hända när det regnar, klippa eller inte klippa. Roboten består av: moderkort, signalmottagare, batteri, två hjulmotorer, klippmotor Wiper Teknik 2012 / 5

 8. Funktion Installation Begränsningskabel Ö Ytan som skall klippas begränsas av en kabel som sänder ut en radio signal som skapar ett ”staket” som robot inte passerar Om det finns ytor som inte skall klippas tex rabatt eller uteplats etc. kan området ringas in med kabel. Sekundära områden Laddstation Robot kan följa kabel till olika sekundära områden för att komma åt trånga utrymmen i trädgården, ange storlek samt avstånd till omr. Utmed begränsningskabeln finns en laddstation dit robot går och laddar sig själv. Wiper Teknik 2012 / 5

 9. Konkurrenter 2012 Kv meter Zucchetti Wiper Husqvarna Friendly Robotics Bell Robotics Wiper Teknik 2012 / 5

 10. Tillverkare, skillnader klippsystem Zucchetti Husqvarna Friendly Robotics 4 eller 8 bladig kniv i fjäderstål, Klippbredd 22 / 24 / 29 / 36cm (Yard 89 cm) Skiva med 3 rakblad, Klippbredd 22cm 1-3 st 2 bladiga knivar i stål, Klippbredd 22 cm eller 53cm Robotstorlek tillverkare Wiper Teknik 2012 / 5

 11. Marknaden väntar sig inom 5 år volymer på 50 000 – 60 000 st robotar/år. Wiper Teknik 2012 / 5

 12. Argument för att köpa Wiper Robotgräsklippare Spar tid - ger mer fritid Miljövänlig - återvinningsbara LI-Ion batterier Ingen mossa - mossa klarar inte kontinuerlig fysisk bearbetning Inga mördarsniglar - sniglar gillar inte återkommande ljud och vibrationer Inga sorkar - sorkar gillar inte återkommande ljud Göder gräsmattan - i och med att gräset klipps ofta, finfördelas det mer Helautomatisk - laddar sig själv, samt programmerbar: dagar, tider, sekundära områden Kniv i rostfritt stål med 4 eller 8 blad - klipper tjockt högt gräs, grenar, kottar, fallfrukt Framkomlighet max 27grader/51% - kort hjulbas och spikhjul ger bättre framkomlighet Säkerhet - knivskydd, automatisk avstängning om robot välter eller lyfts upp Smarta - sensorer och självlärande Stöldskyddad - 4 siffrig personlig PIN-kod Låg ljudnivå ca 65dB - tal 60dB, rock musik 110dB, bensingräsklippare 90dB Lättanvänd - lätt att installera och användarvänliga menyer på Svenska Snygg design - lätt (8-17 kg) och smidig samt robust och kraftfull Garanti: 2år Avundsjuka glada grannar Wiper Teknik 2012 / 5

 13. Wiper Teknik 2012 / 5

 14. Wiper Teknik 2012 / 5

 15. Wiper Teknik 2012 / 5

 16. Wiper Teknik 2012 / 5

 17. Leverans • Vid försäljning och leverans till slutkund, skall följande utföras av ÅF: • Blitz • Öppna och kontrollera att produkten är intakt och komplett • Fyll i Leveranssedel (tilldelas Kund) och Garantisedel (skickas till Convenience) • Upplys kund om vikten av att följa instruktioner • Provstarta och kontrollera bump-funktion samt stupfunktion (XP) • Basic, XP, One • Öppna och kontrollera att produkten är intakt och komplett • Fyll i Leveranssedel (till Kund) och Garantisedel (skickas till Convenience) • Upplys kund om vikten av att följa instruktioner och serviceintervall • Ställ in högsta klipphöjd • Sätt i batteri, ladda batteri första gången i 6 tim eller tills det är klart • Uppdatera programvaran • Se till att inre skyddskåpa (Basic, XP) och kaross (One) är åtdraget så det tätar ordentligt mot fukt. • Testkör motorer i service menyn • Provstarta och kontrollera: Tilt-funktion för säkerhet, bumpers (samt att den går hem). Wiper Teknik 2012 / 5

 18. Registrering av kund Följande information skickas till Convenience Återförsäljare Datum __________ Kunduppgifter Namn Adress Postadress Telefon nr E-post Installationsdatum __________________________ Modell (exempel Basic) __________________________ Serie nr på robot (exempel: WI200BL010009058, i detta fall en Basic) Wiper Teknik 2012 / 5

 19. Garanti Garanti: Garanti enligt EU-direktiv 1999/44/CE Garantin täcker defekter på: Material, Tillverkningsskador, Transportskador, Arbetskostnad Garanti tid: Robot / Laddstation 2 år Garanti tid: Batteri 6 mån, endast tillverkningsdefekter Vid leverans till slutkund: Fyll i Leveranssedel, tilldelas kund: Datum, Modell, Serienummer, Återförsäljare Fyll i Garantisedel, skickas till Convenience: Kunduppgifter samt Robots serienummer. För att garanti skall gälla: Originalfaktura, Kvitto eller Leveranssedel från ÅF där inköpsdatum och ÅF namn framgår. Serienummer på Robot skall vara läsligt. Produkten skall installeras och användas enligt anvisningar. Produkten skall underhållas av både Kund och ÅF enligt direktiv i service- och garantibok. Att produkten inte har utsatts för översvämningar, åskväder, laviner, jordras etc. Tilläggsgaranti: Klipp- och Hjulmotorer med borst som gått max 1 000 arbetstimmar, kan renoveras, ytterligare 1 års garanti. Renovering innebär isärtagning av motor och rengöring samt byte av 2st borst. Om motor har ytterligare slitage renoveras den ej. Kostnad per motor: material och betalning för nedlagt arbete. Wiper Teknik 2012 / 5

 20. Rutin Reklamation RMA Parterna är överens om att service och reklamationshantering (RMA) skall ske enligt nedanstående: Nöjd kundgaranti - målsättningen är att alla RMA ärenden klaras av inom max 7 arbetsdagar. RMA rutin RMA ärende rapporteras till Convenience genom datasystem / telefon / mail. Convenience återrapporterar till återförsäljare om robot innefattas av garanti enligt följande: 2 år från inköpsdatum eller 1000 tim. Reservdel skickas till återförsäljare efter felanmälan. Återförsäljaren skickar utbytt RMA del samt RMA rapport till Convenience. Convenience står för alla RMA fraktkostnader. OBS Om inte RMA rutin åtföljs, faktureras återförsäljaren för reservdel samt frakt. Wiper Teknik 2012 / 5

 21. Nöjd kundgaranti ”Troll” Vid återkommande störning i robot skickas RMA robot till Convenience. RMA robot lagas 2 gånger, om fel uppstår en 3:e gång byts RMA robot ut mot en ny robot. Det åligger Återförsäljarna att göra följande reparationer, accepterad maximal tidsåtgång: Utbyte av klippmotor 15min Byte av hjulmotor 15min Byte av moderkort 15min Byte av microswitch 15min Byte av radiokort 10min Byte av spole 10min Byte av display 10min Byte av batteri 10min Ersättning Återförsäljare RMA ärenden Ersättning utgår enbart efter överenskommelse med Convenience. Ersättningstid beräknas efter tidslista, se lista. Ersättning utgår vid RMA ärenden efter överenskommen taxa, kr/tim exkl. moms Milersättning efter överenskommen taxa, kr/mil exkl. moms Ersättning Convenience RMA ärenden Vid hembesök utgår ersättning till Convenience/Serviceombud. Ersättning utgår enbart efter överenskommelse med återförsäljare. Ersättning utgår vid RMA ärenden efter överenskommen taxa, kr/tim exkl. moms Milersättning efter överenskommen taxa, kr/mil exkl. moms Wiper Teknik 2012 / 5

 22. Reparationsdokument / RMA Wiper Återförsäljare Datum Kundnamn Telefon nr Adress Post Adress E-post Installationsdatum PIN kod Serie nr (exempel: WI200BL010009058, i detta fall en Basic) Fel Åtgärd Artikel nr på utbytt del =============================================================================== Reservdelspris Provkörd, Datum Sign. tekniker Arbetskostnad Sign. kund Wiper Teknik 2012 / 5

 23. Service 1 Löpande Service Kund Använd inte: högtryckstvätt eller lösningsmedel Använd: spatel, borste, fuktig trasa, försiktigt med tryckluft Var noga med att inre skyddskåpa (Basic, XP) och kaross (One) är åtdraget så det tätar ordentligt, annars finns risk för fukt inne i robot vilket kan medföra att elektriska komponenter skadas. Vid eventuellt vatten/kondens öppna skyddskåpa/kaross och vädra ur robot tills den torkat. Varje vecka (ca 3-5min) Rengör kniv och robot kaross från gräsrester, använd spatel och borste Kontroll att framhjul löper fritt, vid behov plocka isär och rengör, använd hjullagerfett Varje månad (ca 7-10min) Kontroll av kontaktytor på robot och laddstation, vid behov putsa med fint sandpapper Rengör regnsensor, vid behov putsa med fint sandpapper Kontroll: Laddstation, Transformator, Sändare, Filter, vid behov avlägsna damm, spindelväv etc. Wiper Teknik 2012 / 5

 24. Service 2 Vinter Service ÅF INFO: Kundnamn, Postadress, Post nr, Post ort, Tel Årsmodell, Lösenord 1. Service telefon Convenience 0500-48 66 66 2. Hämtning och leverans av robot ute hos kund eller kund lämnar in robot hos ÅF 3. Service som utförs Genomgång av fel log Test och kontroll av laddningSmörjning lager Test och kontroll av hjulmotorer Åtdragning bultar Test och kontroll av klippmotor Kontroll kniv och slipning Test bumpers, microswitcharFunktionell kontroll av batterier Skriftlig rapport till kund på förslitning och kostnad av reservdelar 4. Uppdatera mjukvara till senaste versionen 5. Kundpris: rek. 1000-1500 kr/vinter, 10% rabatt på reservdelar och tillbehör Wiper Teknik 2012 / 5

 25. Service 3 Vinter Service Blitz L50Kontroll av resistans i hjulenheten för laddning, montera ev. fjäder art nr 050Z04400A Kontroll av anslutningar klippmotornKontroll av hjul och klippmotorer, lager och borstKontroll av beltrem och byt om nödvändigtBatterier: Kontrollera med "batteritestare" Kniv: Rengöring, slipa och byt ut om skadad. Moderkortet: ProgramuppdateringKontrollera att knappar inte lossnat. Om så är fallet, förhindra att vatten kommer in i robot.Kontrollera motorn och reducering är ordentligt fastsatta. Wiper Teknik 2012 / 5

 26. Service 4 Vinter Service Runner Basic och XP L200 / ONE L300Strömförsörjning: Inget vatten, ingen sol, luftas och skyddas från insekter och smådjurKontroll av Ohm på begränsningskabeln (200m 2,8 ohm - 400mt 5,6 ohm - 600mt 8,4 ohm)Kontrollera oxid på kontakt till begränsningskabeln.Recharge plattor, Laddningsmuttrar, Regnsensor: Rengör och smörjFrämre hjul: kontroll och infettning av packboxar, kontrollera lagren.Batterier: Kontrollera med "batteritestare"Klippmotor: kontroll borst. kontroll lager och kontrollera kontakt.Kniv: Rengöring, slipa och byt ut om skadad.Hjulmotor: kontrollera Hexagon, Kontrollera borstar slitage och kabel/kontakt.Bakhjul: rengör insida, kontrollera packbox, fäst hjulskruven med Loctite.Mikrobrytare: Kontrollera slag och kontakten/ledningar.Moderkortet: Programuppdatering, Kontrollera servicemenynSinus Mottagare: Programuppdatering om det behövs Wiper Teknik 2012 / 5

 27. Service 5 Start Service ÅF Kund har rätt till gratis underhåll efter 40-70 tim gångtid (detta står i medföljande instruktionsbok), efterföljande serviceintervall sker mot betalning. Blitz Kontrollera att skruvar är åtdragna, även att kaross tätar ordentligt Provstarta och kontrollera bump-funktion samt stupfunktion (XK) Basic, XP, One Kontrollera att skruvar är åtdragna, även att inre skyddskåpa (Basic, XP) och kaross (One) är åtdraget så det tätar ordentligt Kontroll av fel log i service menyn, åtgärda eventuella fel samt noll ställ Testkör motorer i service menyn Provstarta och kontrollera: Tilt-funktion för säkerhet, bumpers samt att den går hem. Wiper Teknik 2012 / 5

 28. Batteri 1 Vinterladdning Det bästa för batteriet under vintertid är enligt tillverkaren: Ladda upp batteriet till drygt hälften (ca 26,00 volt) och förvara det i 5-15 grader. Koppla ur laddaren, kolla batteriet då och då, ladda när det behövs. OBS! För säkerhets skull, koppla ur sladdarna mellan batteri och robot under vinterhalvåret. Allmän Info Li-Ion Batteri, garantin är på 6mån och gäller från registrering i Cassiopeia. Gamla batterier kan renoveras. Det skall klara 1 000 cykler (1 cykel = laddning/urladdning) ca 3 000 tim. Vid laddning: max 29,3 +/-0,1 Volt max 4,0 Ampere (rekommenderat) Batteriet får en naturligt permanent förlust på ca 2-4 % per år, allt beroende på laddning och rumstemperatur. Batteriet skall ej förvaras fullt laddat, kan medföra att den permanenta förlusten blir större. Det sämsta för batteriet är att det är urladdat och står i kyla! Detta kan leda till att det inte tar laddning mer än 10-20 % eller inte alls. Info om batteri som visas i display Max laddad 29,30 volt Går hem 25,10 volt Robot dör 22,00 volt Wiper Teknik 2012 / 5

 29. Batteri 2 • Det finns följande tre alternativ på vinterladdning: • Vinterladdnings-Kit • Detta innebär att man använder sig av sin befintliga laddare och byter sladd. • Kontakterna på sladden kopplas direkt på laddningsmuttrarna. • B. Ladda i station • Sätt på roboten (skall vara i paus läge) och stoppa in den i laddstationen. • Display visar ”Vinterladdning” • C. Ladda enbart batteriet • Koppla ur batteriet ladda det hälften och förvara det i 5-15 grader. • Titta till batteriet med jämna mellanrum så att det inte laddar ur helt. Wiper Teknik 2012 / 5

 30. Batteri 3 Allmän Info Permanent kapacitetsförlust vid lagring av LI-Ion Batteri Temperatur Laddat 40% Laddat 100% 0 °C 2% förlust efter 1 år 6% förlust efter 1 år 25 °C 4% förlust efter 1 år 20% förlust efter 1 år 40 °C 15% förlust efter 1 år 35% förlust efter 1 år 60 °C 25% förlust efter 1 år 80% förlust efter 6 månader Källa: www.BatteryUniversity.com Wiper Teknik 2012 / 5

 31. Batteri 4 Förbrukning Modell Batteri m2 Arb tim kWh/dag One X 13 Ah 3 500 m2 9 tim 0,6 kWh/dag XH 26 Ah 6 000 m2 14 tim 1,0 kWh/dag Yard 26 Ah 10 000 m2 14 tim 1,4 kWh/dag Räkne exempel Yard på 8 000 m2 10 000 : 1,4 = 8 000 : Y Y = 8 000 x 1,4 / 10 000 Y = 1,12 kWh / dag Wiper Teknik 2012 / 5

 32. Installation 1 Vårt bästa råd: lägg tid på installationen Visa kund robot: kräver tillsyn, rengöring Planera noggrant Laddstation måste stå horisontellt Ström till Batteriladdare / Sändare och rätt placering Håll avstånd till kanter etc. Gör Genvägspilar för snabb retur Gör Öar runt alla hinder Bygg ut efter hand Spara kabel vid svåra områden Det finns två olika Laddstationer: Station med inbygd Sändare, signal TX-S1 Station med extern Sändare, 9m kabel till Laddstation, signal Sinusoidal (gamla) Wiper Teknik 2012 / 5

 33. Installation 2 Laddstation Placera Laddstation horisontellt, roboten nollar Inclinometer vid laddning. Placera Sändare och Batteriladdare i skydd för sol och regn samt tillgång till ström 220v. Kabel mellan Laddstation och Sändare är 9m. Överbliven kabel får inte lämnas i ett nystan under laddstation, utan måste läggas bakom Laddstationen. Ingående kabel bör vara rak ca 1m-1,5m innan Laddstation Det finns två olika Laddstationer: Station med inbygd Sändare, signal TX-S1 Station med extern Sändare, signal Sinusoidal Wiper Teknik 2012 / 5

 34. Installation 3 Laddstation Yard Svart: Utgående begränsningskabel Röd: Ingående begränsningskabel Tänk på att spolen på Yard sitter i vänster ben. Ingående / Utgående kabel är förskjuten till vänster Laddstation Blitz XK Blitz XK har två alternativ på installationer: - Guide kabel 5 -12 m - Begränsningskabel, klassisk max 200m Wiper Teknik 2012 / 5

 35. Installation 4 Installation av begränsningskabeln Wiper Teknik 2012 / 5

 36. Installation 5 Öar Gå ut från begränsningskabeln och gå runt ytan som skall ringas in moturs. På tillbaka vägen, tvinna eller tejpa kabel som går ut till ö. Max avstånd mellan kablar är 1 cm. Det går bra att ha flera öar i rad. Genvägspilar Runda Öar kräver inte pil. Rektangulära Öar kräver pil. Små rektangulära Öar med max 2m raksträcka kräver inte pil. Wiper Teknik 2012 / 5

 37. Installation 6 Snabbretur “Genvägspilar” Wiper Teknik 2012 / 5

 38. Installation 7 Snabbretur “Genvägspilar” Rak kabel 2m innan / 1m efter genväg. Överbliven kabel får ej läggas i närheten av pil, minst 2m bort. Följ mått på pil, men Robotens rörelse viktigast. Runner, bas mått 40cm One, bas mått 50 cm Vid svårighet flytta spetsen 5cm medurs så viker roboten in mer rakt mot kabeln, ca 70-90 grader. Runda Öar kräver inte pil Rektangulära Öar kräver pil. Små rektangulära öar med max 2m raksträcka kräver inte pil Wiper Teknik 2012 / 5

 39. Installation 8 Retur ”On Bounce” Möjlighet till att ställa in olika alternativ för att återgå till Laddstation För att kunna använda sig av ”On bounce return” krävs en “Retur Båge”. Med hjälp av “Retur Båge” följer robot kabel en viss sträcka för att sedan återgå till “On bounce”. Detta för att inte krocka eller börja följa en annan del av kabeln när robot återvänder till Laddstation. Används vid trånga passager, robot följer då kabel ca 14m innan den återgår till Bounce, avstånd kan ställas in. Retur Båge skall vara: 2 meter lång båge med 5cm avstånd mellan kablar Retur Båge: Skall placeras innan Laddstation ca 4-10m Skall placeras innan trånga passager ca 4-10m Skall placeras innan Genvägspil ca 4-10m Denna funktion gäller: XK, Joy / XP / XKH / One / One XH / Yard XK, Joy, Yard Går brevid kabel 30-50cm vid retur till Laddstation. Återgång till laddstation sker innanför kabeln med en liten variation för att inte lämna spår. Wiper Teknik 2012 / 5

 40. Installation 9 Sekundär yta Wiper Teknik 2012 / 5

 41. Installation 10 Primär och sekundärytor Gammalt system, fram till 2010 P=Primär S=Sekundär Runner One P o S cycle % 00 100 P 01 50 P S 02 33 P P S 03 25 P P P S 04 20 P P P P S Wiper Teknik 2012 / 5

 42. Installation 11 • Tips för Blitz • Robot går utanför gräsområdet med 15-20 cm • För att begränsa området som skall klippas: • tillfälligt lägga plankor tvärs över tomten • vänd gräsmatta så det är jord istället för gräs Mur Häck Bågar Plattor Wiper Teknik 2012 / 5

 43. Tips & Trix Installation 1 Dela robot på två tomter Dela med granne eller om det är en väg rakt igenom fastigheten. Sätt station på en sida, gör en passage eller bär över robot till andra sidan. Wiper Teknik 2012 / 5

 44. Tips & Trix Installation 2 Om granne har robot gäller följande Zucchetti: Avstånd 2m, Kanal B, C eller D Friendly Robotics: Avstånd 2 m, Kanal C Husqvarna: Avstånd 2 m, Kanal A A: TX-S1 Signal: Minst 60cm mellan kablar. A: Olika signal Sinus / TX-S1: Minst 90cm mellan kablar. B eller C kanal på robot Sinus Signal B: Sinus Signal eller TX-S1: Vid kort parallell längd mellan kablar kan det gå med avstånd 20-30cm. A B Wiper Teknik 2012 / 5

 45. Tips & Trix Installation 3 För att lokalisera signalstörning Ställ ner signalstyrka tills felet uppkommer, börja med 75% och gå ner i styrka. Vid signalproblem kan extra slinga läggas som en liten ö där felet uppkommer. Litet avstånd mellan kablar 5-10 cm så kniv går omlott över ytan. Signalförstärknings Ö Wiper Teknik 2012 / 5

 46. Sinusoidal Signal 1 Sändare 200Z05300Aharföljandeinställningar: Signal ON/OFFSwitch 1 Switch 1 = OFF Ingen signal när robot laddar Switch 1 = ON Signal när robot laddar Kanal A, B eller C Switch 2 och 3 styrkanal, Default Kanal A Switch 2 Switch 3 OFF OFF Kanal A ON OFF Kanal B OFF ON Kanal C Signal StyrkaSwitch 4 och 5 styr signal styrka, Default 100%. Switch 4 Switch 5 OFF OFF 100% ON OFF 75% OFF ON 50% ON ON 25% Wiper Teknik 2012 / 5

 47. Sinusoidal Signal 2 Sändare 200Z05300Aharföljandeinställningar: LampaLED lampahartreolikafärger: Grön, Red, Gul Nya inställningar gäller efter upp-starts procedur ca 12sec då grön lampa börjar blinka. Wiper Teknik 2012 / 5

 48. Sinusoidal Signal 3 Sändare 200Z05300Aharföljandeinställningar: LampaLED lampahartreolikafärger: Grön, Red, Gul Factory default Signal OFF with robot in recharging base Channel “A” Power 100% Wiper Teknik 2012 / 5

 49. Tips & Trix Starta robot Starta Blitz utan sensorer, för att köra på alla underlag: Håll nere ON/OFF knappen tills 4 pip, fungerar tills robot stängs av Starta övriga robotar utan begränsningskabel: Gå till ”Arbetsområde” i användarmenyn och ange ”Utan gränskabel” Wiper Teknik 2012 / 5

 50. Wiper Client 1 Allmän information I robotar med display visas senaste programvaran och datum. Alla robotar måste vara påslagna när uppdatering börjar. Det går att uppdatera olika delar, Moderkort, Radiokort, mm För Wiper Blitz finns även test av sensorer, motorer, handtag mm OBS när test görs på sensorer för Blitz måste kabel ligga vid sidan om annars stör kabel sensorer All uppdatering och test av robot kan skrivas ut och bifogas som ett dokument. Vid fel markeras text med rött, tex när internet anslutning saknas eller att programvara har svårt att uppdatera tex ett radio kort. Om Auto Detect inte fungerar får användare manuellt ange robot modell och vad som skall uppdateras Vid krånglande Robot gör full Update Vi rekommenderar alltid full Update Wiper Teknik 2012 / 5