Convenience - PowerPoint PPT Presentation

urvi
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Convenience PowerPoint Presentation
Download Presentation
Convenience

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Convenience
173 Views
Download Presentation

Convenience

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Convenience Convenience AB med huvudkontor i Skövde har som mål att förenkla vardagslivet genom att tillhandahålla robotprodukter med tjänster som sparar tid och gör livet lite lättare. 2006 ingick Convenience samarbete med Italienska Zucchetti Centro Sistemi för introduktion av Wiper robotgräsklippare på den svenska marknaden. 2012 erhöll Convenience generalagenturen för Wiper i Danmark, filial med säte i Köpenhamn. Convenience är stolt över att få samarbeta med ett företag som har produkter av hög kvalité och design. Zucchetti Centro Sistemi Zucchetti Centro Sistemi är en Italiensk teknikgrupp som grundades 1985 och är ledande inom datavetenskap och robotik, områden: Robot teknik, Mjukvara, Automation, Sjukvårdsteknik. Zucchetti har utvecklat robotar sedan nittiotalet och är marknadsledande inom robotgräsklippare. Zucchetti har bredast modellprogram och har robotmodeller för ytor från 500 m2 till 10 000 m2 i det växande marknadssegmentet robotgräsklippare.  Zucchetti investerar stort i teknik/applikationsutveckling och består av ett team av analytiker, programmerare och ingenjörer. Robot för utfodring av djur, Kemtvätt, Transport av material Zucchetti är kvalitet certifierad enligt UNI EN ISO 9000 och CSQ 9151 CNSO och IQ-NET-EN 17778. Wiper Bas 2012 / 4

 2. KONTAKTUPPGIFTER WIPER SWEDEN Convenience AB Tel Vxl: +46 500 - 48 66 66 Vipans Gränd 1 Fax: +46 500 - 48 48 28 541 31 SKÖVDE Mail: kontakt@wiper.se VD Henrik Svensson henrik.svensson@wiper.se +46 708-97 98 96 Marknad Martin Kjellström martin.kjellstrom@wiper.se +46 709 16 48 43 Thomas Bltsted thomas.biltsted@wiper.se +45 60 16 36 46 Denmark Teknik Jonas Persson jonas.persson@wiper.se +46 709-45 26 22 teknik@wiper.se Logistik Christian Forsberg christian.forsberg@wiper.se +46 701-40 89 98 logistik@wiper.se Ekonomi Sanna Nenic sanna.nenic@wiper.se +46 768-69 62 02 ekonomi@wiper.se Orderorder@wiper.se Ange: Beställare, Leveransadress, Artikel, Antal Garantigaranti@wiper.se Garantiregistrering av robot ange: Återförsäljare, Kunduppgifter, Serienr Robot, Inköpsdatum RMArma@wiper.se Reklamation ange: Återförsäljare, Kunduppgifter, Serienr Robot, Datum, Felrapport, Artikel nr Hemsida: www.wiper.se Facebook www.facebook.com/wipersweden Zucchetti http://www.centrosistemi.it/ Wiper Bas 2012 / 4

 3. Robotmodeller som marknadsförs av Wiper i Sverige Wiper Bas 2012 / 4

 4. Funktion Robot En robot kan liknas vid en batteri driven dator på hjul som efter angivna tider följer ett oregelbundet rörelsemönster (passerar ej sig själv mer än 30%) innanför en yta avgränsad med en kabel med en radiosignal som skapar ett “staket”. Blitz har enbart grässensorer / dropp-off sensorer som känner av om underlaget är gräs., behöver ej begränsningskabel. Regnsensorn där man kan välja vad som skall hända när det regnar, klippa eller inte klippa. Roboten består av: moderkort, signalmottagare, batteri, två hjulmotorer, klippmotor Wiper Bas 2012 / 4

 5. Funktion Installation Begränsningskabel Ö Ytan som skall klippas begränsas av en kabel som sänder ut en radio signal som skapar ett ”staket” som robot inte passerar Om det finns ytor som inte skall klippas tex rabatt eller uteplats etc. kan området ringas in med kabel. Sekundära områden Laddstation Robot kan följa kabel till olika sekundära områden för att komma åt trånga utrymmen i trädgården, ange storlek samt avstånd till omr. Utmed begränsningskabeln finns en laddstation dit robot går och laddar sig själv. Wiper Bas 2012 / 4

 6. Argument för att köpa Wiper Robotgräsklippare Spar tid - ger mer fritid Miljövänlig - återvinningsbara LI-Ion batterier Ingen mossa - mossa klarar inte kontinuerlig fysisk bearbetning Inga mördarsniglar - sniglar gillar inte återkommande ljud och vibrationer Inga sorkar - sorkar gillar inte återkommande ljud Göder gräsmattan - i och med att gräset klipps ofta, finfördelas det mer Helautomatisk - laddar sig själv, samt programmerbar: dagar, tider, sekundära områden Kniv i rostfritt stål med 4 eller 8 blad - klipper tjockt högt gräs, grenar, kottar, fallfrukt Framkomlighet max 27grader/51% - kort hjulbas och spikhjul ger bättre framkomlighet Säkerhet - knivskydd, automatisk avstängning om robot välter eller lyfts upp Smarta - sensorer och självlärande Stöldskyddad - 4 siffrig personlig PIN-kod Låg ljudnivå ca 65dB - tal 60dB, rock musik 110dB, bensingräsklippare 90dB Lättanvänd - lätt att installera och användarvänliga menyer på Svenska Snygg design - lätt (8-17 kg) och smidig samt robust och kraftfull Garanti: 2år Avundsjuka glada grannar Wiper Bas 2012 / 4

 7. Konkurrenter 2012 Kv meter Zucchetti Wiper Husqvarna Friendly Robotics Bell Robotics Wiper Bas 2012 / 4

 8. Tillverkare, skillnader klippsystem Zucchetti Husqvarna Friendly Robotics 4 eller 8 bladig kniv i fjäderstål, Klippbredd 22 / 24 / 29 / 36cm (Yard 89 cm) Skiva med 3 rakblad, Klippbredd 22cm 1-3 st 2 bladiga knivar i stål, Klippbredd 22 cm eller 53cm Robotstorlek tillverkare Wiper Bas 2012 / 4

 9. Wiper Bas 2012 / 4

 10. Registrering av kund Följande information skickas till Convenience Återförsäljare Datum __________ Kunduppgifter Namn Adress Postadress Telefon nr E-post Installationsdatum __________________________ Modell (exempel Basic) __________________________ Serie nr på robot (exempel: WI200BL010009058, i detta fall en Basic) Wiper Bas 2012 / 4

 11. Garanti Garanti: Garanti enligt EU-direktiv 1999/44/CE Garantin täcker defekter på: Material, Tillverkningsskador, Transportskador, Arbetskostnad Garanti tid: Robot / Laddstation 2 år Garanti tid: Batteri 6 mån, endast tillverkningsdefekter Vid leverans till slutkund: Fyll i Leveranssedel, tilldelas kund: Datum, Modell, Serienummer, Återförsäljare Fyll i Garantisedel, skickas till Convenience: Kunduppgifter samt Robots serienummer. För att garanti skall gälla: Originalfaktura, Kvitto eller Leveranssedel från ÅF där inköpsdatum och ÅF namn framgår. Serienummer på Robot skall vara läsligt. Produkten skall installeras och användas enligt anvisningar. Produkten skall underhållas av både Kund och ÅF enligt direktiv i service- och garantibok. Att produkten inte har utsatts för översvämningar, åskväder, laviner, jordras etc. Tilläggsgaranti: Klipp- och Hjulmotorer med borst som gått max 1 000 arbetstimmar, kan renoveras, ytterligare 1 års garanti. Renovering innebär isärtagning av motor och rengöring samt byte av 2st borst. Om motor har ytterligare slitage renoveras den ej. Kostnad per motor: material och betalning för nedlagt arbete. Wiper Bas 2012 / 4