z kladn konstrukce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základní konstrukce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základní konstrukce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Základní konstrukce - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

Základní konstrukce. Kolmice. Kolmice. Kolmice je geometrický útvar. Je to přímka, která protíná jinou přímku a svírá s ní pravý úhel, tedy úhel 90°. Zapisujeme: q  p , čteme: přímka q je kolmá na přímku p. Kolmice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Základní konstrukce' - marv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kolmice
Kolmice

Kolmice je geometrický útvar. Je to přímka, která protíná jinou přímku a svírá s ní pravý úhel, tedy úhel 90°.

Zapisujeme:q p, čteme:přímka q je kolmá na přímku p.

kolmice1
Kolmice

Přímky jsou kolmé na sebe navzájem. Pokud je jedna kolmá na druhou, je druhá kolmá na první.

Zapisujeme:q p nebop  q.

kolmice2
Kolmice

O kolmicích lze mluvit i v případě polopřímek a úseček.

Zapisujeme:AB  CD.

Zapisujeme:AB  CD.

konstrukce kolmice
Konstrukce kolmice

Kolmici lze nejsnadněji narýsovat pomocí trojúhelníku s ryskou,

a to tak, že se ryska přiloží na přímku a podle hrany trojúhelníku narýsujeme kolmici k této přímce.

q

p

q  p

konstrukce kolmice1
Konstrukce kolmice

Kolmici lze sestrojit i pomocí kružítka a pravítka nebo trojúhelníku bez rysky.

1.) Na dané přímce se zvolí dva různé body.

konstrukce kolmice2
Konstrukce kolmice

Kolmici lze sestrojit i pomocí kružítka a pravítka nebo trojúhelníku bez rysky.

2.) Sestrojíme kružnice se středy v daných bodech a s poloměrem o trošku větším, než je polovina vzdálenosti daných bodů.

konstrukce kolmice3
Konstrukce kolmice

Kolmici lze sestrojit i pomocí kružítka a pravítka nebo trojúhelníku bez rysky.

3.) Spojíme průniky kružnic a kolmice je hotová.

q p

konstrukce kolmice proch zej c dan m bodem na p mce
Konstrukce kolmice procházející daným bodem na přímce

I v tomto případě lze nejsnadněji kolmici narýsovat pomocí trojúhelníku s ryskou

, a to tak, že se ryska přiloží na přímku tak, aby hrana ležela na daném bodu, a podle hrany trojúhelníku narýsujeme kolmici k této přímce procházející daným bodem.

q

p

A

q p

A q

konstrukce kolmice proch zej c dan m bodem na p mce1
Konstrukce kolmice procházející daným bodem na přímce

Kolmici lze opět sestrojit i pomocí kružítka a pravítka nebo trojúhelníku bez rysky.

1.) Z daného bodu A sestrojíme kružnici (případně jen oblouky kružnice), která protne přímku ve dvou bodech Y a Z.

konstrukce kolmice proch zej c dan m bodem na p mce2
Konstrukce kolmiceprocházející daným bodem na přímce

Kolmici lze opět sestrojit i pomocí kružítka a pravítka nebo trojúhelníku bez rysky.

2.) Z bodů Y a Z sestrojíme stejné kružnice (případně opět jen oblouky) s poloměrem o trošku větším, než je vzdálenost bodů Y a Z od bodu A, které se protnou nad (případně i pod) přímkou p.

konstrukce kolmice proch zej c dan m bodem na p mce3
Konstrukce kolmiceprocházející daným bodem na přímce

Kolmici lze opět sestrojit i pomocí kružítka a pravítka nebo trojúhelníku bez rysky.

3.) Spojíme průniky kružnic (případně jen jeden z nich s daným bodem, kterým má kolmice procházet) a kolmice je hotová.

q p

A q

konstrukce kolmice proch zej c dan m bodem mimo p mku
Konstrukce kolmice procházející daným bodem mimo přímku

I tentokrát lze nejsnadněji kolmici narýsovat pomocí trojúhelníku s ryskou

, a to tak, že se ryska přiloží na přímku opět tak, aby hrana ležela na daném bodu, a podle hrany trojúhelníku narýsujeme kolmici k této přímce procházející daným bodem.

q

p

A

q p

A q

konstrukce kolmice proch zej c dan m bodem mimo p mku1
Konstrukce kolmiceprocházející daným bodem mimo přímku

Kolmici lze opět sestrojit i pomocí kružítka a pravítka nebo trojúhelníku bez rysky.

1.) Z daného bodu A sestrojíme kružnici (případně jen oblouky kružnice), která protne přímku ve dvou bodech Y a Z.

konstrukce kolmice proch zej c dan m bodem mimo p mku2
Konstrukce kolmiceprocházející daným bodem mimo přímku

Kolmici lze opět sestrojit i pomocí kružítka a pravítka nebo trojúhelníku bez rysky.

2.) Z bodů Y a Z sestrojíme stejné kružnice (případně opět jen oblouky) s poloměrem o trošku větším, než je polovina vzdálenosti bodů Y a Z, které se protnou nad (případně i pod) přímkou p.

konstrukce kolmice proch zej c dan m bodem mimo p mku3
Konstrukce kolmiceprocházející daným bodem mimo přímku

Kolmici lze opět sestrojit i pomocí kružítka a pravítka nebo trojúhelníku bez rysky.

3.) Spojíme průniky kružnic (případně jen jeden z nich s daným bodem, kterým má kolmice procházet) a kolmice je hotová.

q p

A q

p klady
Příklady:

1.) Narýsuj úsečku |AB|= 5 cm a sestroj kolmice procházející jejími krajními body.

p klady1
Příklady:

2.) Narýsuj libovolný ostroúhlý trojúhelník ABC a ke všem jeho stranám kolmice procházející protilehlými vrcholy.

p klady2
Příklady:

3.) Je dána přímka. Narýsuj tři další přímky tak, aby první z nich byla kolmicí k dané přímce a každá z dalších opět kolmicí k právě vzniklé přímce. Co vznikne?

Vznikl obdélník.