poluarea un semnal de alarm a l tinerei genera ii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poluarea - un semnal de alarm ă a l tinerei genera ţ ii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poluarea - un semnal de alarm ă a l tinerei genera ţ ii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Poluarea - un semnal de alarm ă a l tinerei genera ţ ii - PowerPoint PPT Presentation


 • 766 Views
 • Uploaded on

Poluarea - un semnal de alarm ă a l tinerei genera ţ ii. Autori: Elevi din clasele VI si VII-a: Guraliuc Adelina Irimia Elena Lunic Laurenţiu Grigoraş Madalina Bîrleanu Ada Grigoraş Ionela Cucuteanu Valentin

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Poluarea - un semnal de alarm ă a l tinerei genera ţ ii


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Autori:

Elevi din clasele VI si VII-a:

Guraliuc Adelina

Irimia Elena

Lunic Laurenţiu

Grigoraş Madalina

Bîrleanu Ada

Grigoraş Ionela

Cucuteanu Valentin

Indrumaţi de prof.Deleanu Lenuţa si Ostaficiuc Lenuţa

poluarea
Poluarea
 • Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau funcţia naturală a ecosistemelor (organismele vii şi mediul în care trăiesc).
slide4
De la aparitia sa, omul a influentat mediul si a implicat ecosistemele,in scopul indeplinirii necesitatilor sale.
 • O data cu cresterea populatiei,multe ecosisteme naturale s-au transformat in ecosisteme ale asezarilor umane,cu urmatoarele consecinte:

-distrugerea sau afectartea biocenozelor naturale;

-modificarea calitatii aerului,apei,solului prin diferite deseuri de origine menajera,industriala si agricola(gunoaie,detergenti,pesticide,deseuri radioactive,reziduuri industriale etc.);

-introducerea de specii noi de plante si animale etc.

tipuri de poluare
Tipuri de poluare
 • Poluarea aerului
 • Poluarea apei
 • Poluarea solului
 • Poluarea sonoră
polurea aerului
Polurea aerului
 • Aerul pe care îl inspirăm este parte din atmosferă, amestecul de gaze ce acoperă globul pământesc. Acest amestec de gaze asigură viaţa pe pământ şi ne protejează de razele dăunătoare ale Soarelui.
 • Poluarea atmosferei implică emanarea de substanţe dăunătoare organismelor vii, în atmosferă. Poluanţi precum oxizii de sulf şi azot, cloro-fluoro-carburile, dioxidul de carbon, monoxidul de carbon, şi funinginea (carbunele) sunt pricipalii contribuitori la poluarea atmosferică.
slide7
Echilibrul natural al gazelor atmosferice care s-a mentinut timp de milioane de ani, este amenintat acum de activitatea omului. Aceste pericole ar fi efectul de sera, incalzirea globala, poluarea aerului, subtierea stratului de ozon si ploile acide.
slide8
Măsuri de prevenire:
 • Dotarea marilor intreprinderi industriale, a exploatarilor miniere subterane cu dispozitive, care epureaza si neutralizeaza substantele poluante (exhaustoare cu filtre etc.);
 • Amplasarea noilor obiective industriale in afara zonelor de locuit;Pentru controlul tehnic al vehiculelor, serviciul de circulatie dispune de analizatoare de gaze, filmetru si sonometru;
 • Amplasarea in locuri speciale a rampelor de gunoi si transportul acestuia cu autovehicule inchise;
 • Realizarea unei perdele vegetale de protectie, in jurul unor intreprinderi industriale, raspunzatoare de poluarea aerului atmosferic;
 • Plantarea de arbori si arbusti, extinderea parcurilor etc.;
 • Suprainaltarea cosurilor, la unitatile care genereaza mari cantitati de fum si gaze etc.
poluarea apei
Poluarea apei
 • Apa este necesara vietii. Ea este folosita aproape in toate sectoarele de activitate ale omului, in consumul casnic, in producerea de energie,ca mijloc de transport, in gospodarie etc.
slide10
Măsuri pentru prevenirea poluări apei:
 • construirea de baraje;
 • epurarea apelor reziduale(cu ajutorul filtrelor,a unor substanţe chimice sau a unor bacterii biodegradante etc.);
 • construirea de bazine speciale de colectare a deşeurilor si reziduurilor,pentru a împiedica deversarea directă a acestora in apele de suprafaţă;
 • construcţia de zone de protecţie a apelor;
 • construirea unor staţii de epurare a apelor reziduale ale localităţilor;
 • execuţia lucrărilor de indiguireşi de construire a unor baraje;
 • să nu se arunce şi să nu se depoziteze pe maluri sau în albiile râurilor deşeuri de orice fel etc.
poluarea solului
Poluarea solului
 • Solul este spaţiul de viaţă pentru numeroase vieţuitoare,dar şi baza de construcţie pentru aşezările umane,drumuri etc.
slide13
Poluarea solului este strâns legată de poluarea aerului si a apei.Ea se produce însă, mai ales, cu pesticide si îngrăşăminte chimice pe baza de azot si fosfor. O parte dintre acestea ajung in corpul animalelor si al omului, alterând funcţia diferitelor organe.
slide14
Măsurile pentru prevenirea poluării solului:
 • construcţia unor zone de depozite a gunoaielor;
 • diminuarea eroziunii solului prin plantarea arborilor;
 • folosirea judicioasă a îngrăşămintelor,pesticidelor,precum şi a metodelor agrotehnice care sporesc fertilitatea solurilor etc.
 • construirea de spaţii de epurare a apei;
 • modernizarea gropilor de gunoi;
 • ridicarea nivelului de securitate nucleară;
 • controlul poluării industriale şi a substanţelor chimice utilizate in procesele industriale;
 • menţinerea suprafeţelor împădurite si utilizarea lemnului pădurilor numai in limita aprobată prin lege;
 • combaterea eroziunii solului;
 • colectarea reziduurilor menajere in recipiente speciale, pe sortimente (sticlă, metal, hârtie, material plastic etc.) şi reciclarea acestora etc.
poluarea sonor
Poluarea sonoră
 • Poluarea sonoră are numai efecte negative in special pentru om.
 • Poluarea sonoră produce stress, oboseală, diminuarea sau pierderea capacităţii audutive, instabilitate psihică, randament scăzut, fisurarea clădirilor, spargerea geamurilor etc.
reciclarea de ce s recicl m
Reciclarea- de ce să reciclăm?
 • Programele de reciclare bine puse la punct sunt mai ieftine decât colectarea, depozitarea sau incinerarea deşeurilor
 • Cu cât se reciclează mai mult cu atât scad si costurile
 • Reciclarea ajută la scăderea costurilor în gospodăriile unde rulează programe de colectare a deşeurilor plătite în funcţie de cantitatea si tipul lor
 • Reciclarea creează locuri de muncă
 • Reciclarea scade costurile companiilor, efortul de reciclare fiind acoperit de economiile realizate.
slide19
Reciclarea reduce cantitatea de deşeuri ce trebuie depozitatăîn gropi de gunoi sau incinerată
 • Fiecare tona de hartie reciclată salvează 17 copaci
 • Energia pe care o recuperăm cand reciclăm un pahar de sticlă poate alimenta un bec pentru patru ore
 • Reciclarea reduce nuăarul de agenţi poluanţi din aer si apă
 • Reciclarea reduce semnificativ cantitatea de emisii de CO2 realizată prin extragerea si prelucrarea minereurilor
 • Se foloseşte cu 95% mai puţină energie pentru reciclarea aluminiului faţă de cea necesară producerii din materii prime (60% in cazul oţelului, 40% in cazul hârtiei, 70% pentru plastic şi 40% pentru sticlă)
 • In America, o dată de reciclare de 30% ar fi echivalentă cu a scoate 25 de milioane de maşini de pe străzi
 • Reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale precum lemn, apă si minereuri
 • Reciclarea previne distrugerea habitatelor naturale ale animalelor, a biodiversitaţii si previne eroziunea solului.
bibliografie
Bibliografie

www.wikipedia.com

www.referate.ro

www.referatele.com

www.reciclare.ro