slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LASTEN OSALLISUUS MUKSUTEEKIN PÄIVÄKODISSA PYHÄJÄRVELLÄ PowerPoint Presentation
Download Presentation
LASTEN OSALLISUUS MUKSUTEEKIN PÄIVÄKODISSA PYHÄJÄRVELLÄ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6
martha-stevenson

LASTEN OSALLISUUS MUKSUTEEKIN PÄIVÄKODISSA PYHÄJÄRVELLÄ - PowerPoint PPT Presentation

83 Views
Download Presentation
LASTEN OSALLISUUS MUKSUTEEKIN PÄIVÄKODISSA PYHÄJÄRVELLÄ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LASTEN OSALLISUUS MUKSUTEEKIN PÄIVÄKODISSA PYHÄJÄRVELLÄ Tanja Komulainen, OAMK, ylempi amk-tutkinto Jaana Tikka, Muksuteekin päiväkoti, Pyhäjärvi, Selänne ppky Jaana Tikka ja Kirsi Anttila

  2. Osallisuuden edellytykset ja esteet • Tutkimuksista on tullut ilmi, että päivähoidon toiminnan suunnittelu on yleisesti aikuispainotteista, aikuisten asettamien tavoitteiden mukaista. Lapsia kuullaan, mutta lapsi itse ei ole tietoinen vaikuttamisestaan • (Akola 2007; Turja 2007; Pyökkimies 2009 ja Sheridan & Pramling Samuelson) • Lasten kuulemista ja osallisuuden vahvistamista arjen pedagogisessa toiminnassa voidaan pitää laadukkaan varhaiskasvatuksen yhtenä tärkeänä tekijänä. Turja 2007 ; Akola 2007 Jaana Tikka ja Kirsi Anttila

  3. Lapsen näkökulma koskee lapsen omia näkemyksiä tai lasten omaa kulttuuria, jota koskevan tiedon tuottamisessa lapsi on itse aktiivisesti osallisena. • Lasten omien näkökulmien tavoittaminen ja niiden mukaanotto osaksi kasvatustyön lähtökohtia on nykyisin jokaisen opettajan haaste • Se, miten lähelle lapsen näkökulmaa aikuiset voivat päästä riippuu ensi kädessä siitä, miten he arvostavat lasten omaa kulttuuria ja tapaa kokea ja ymmärtää maailmaa • Ikonen & Virtanen 2007 (toim.) Jaana Tikka ja Kirsi Anttila

  4. Miten lasten osallisuutta vahvistettiin Muksuteekin päiväkodissa? • ”Saduttaminen” • Haastava ison lapsiryhmän toiminnassa • Viikon lapsi – toiminta • Tärkeä lapsille kuin vanhemmille • Toimii isossakin lapsiryhmässä • ”Toiveiden torstai” • Lapsilta kerättiin toiveita seuraavan viikon toiminnasta • Lapsen itsetunnon vahvistuminen Jaana Tikka ja Kirsi Anttila

  5. Miten yhteistyö koettiin? • Pääasiassa oppilaitosyhteistyötä tehtiin opiskelijan kanssa • Suunnittelukokouksen lisäksi työkokouksia pidettiin neljä • Työkokousten tarkoituksena oli suunnata toimintaa • Vaativat järjestelyä työyhteisössä • Toiminta vaatii kentältä innostusta asiaan • Työskentelytapa oli joustava, edettiin lapsen ja arjen ehdoilla • Työntekijät kirjoittivat lasten ja aikuisten kokemuksia ”Tunnelma- päiväkirjaan” • Toiminta herkisti työntekijöiden korvat kuulemaan lasten toiveet ja mielipiteet Jaana Tikka ja Kirsi Anttila

  6. Mitäs jatkossa? • ”Toiveiden torstai” muuntuu toiveiden kuukaudeksi • Viikon lapsi – toiminta jatkuu • ”Mukularaatia” halutaan kokeilla esim. juhlien suunnittelussa • Lapsilta voisi kerätä palautetta toiminnasta Jaana Tikka ja Kirsi Anttila