1 / 65

JEOPARDY

JEOPARDY. om tro & religion. ETT SPEL DÄR NI STÄLLER FRÅGORNA. JEOPARDY. HUR MYCKET ÄR NI BEREDDA ATT SATSA?. FINAL!. JEOPARDY. HINDUISK TRO. FINAL!. JEOPARDY. Om hinduerna gör rätt enligt denna får själen det bättre i nästa liv. FINAL!. Vad är Dharma. SCOUT. JEOPARDY.

Download Presentation

JEOPARDY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. JEOPARDY om tro & religion ETT SPEL DÄR NI STÄLLER FRÅGORNA

 2. JEOPARDY

 3. HUR MYCKET ÄR NI BEREDDA ATT SATSA? FINAL!

 4. JEOPARDY HINDUISK TRO FINAL!

 5. JEOPARDY Om hinduerna gör rätt enligt denna får själen det bättre i nästa liv FINAL! Vad är Dharma

 6. SCOUT JEOPARDY BIBLISKA STÄDER 200 Vad är Jerusalem Israels huvudstad

 7. SCOUT JEOPARDY BIBLISKA STÄDER 300 Vad är Nasaret Stad där Jesus växte upp

 8. SCOUT JEOPARDY BIBLISKA STÄDER 400 Vad är Rom Huvudstad där kejsaren bodde

 9. SCOUT JEOPARDY BIBLISKA STÄDER 500 Vad är Damaskus Stad dit Saul gick när han sett ljusskenet och blivit blind

 10. JEOPARDY TRO100 Vad är … Definition på Tro

 11. JEOPARDY TRO200 Vad är … Definition på Tro

 12. JEOPARDY TRO300 Vad är … Definition på Tro

 13. JEOPARDY TRO400 Vad är … Definition på Tro

 14. JEOPARDY TRO500 Vad är … Definition på Tro

 15. JEOPARDY VAD TRORISLAM100 Vem varMohammed Han var den sista Profeten

 16. JEOPARDY VAD TRORISLAM200 Vad ärKoranen Berättar om vad som är rätt att trooch hur människan ska leva

 17. JEOPARDY VAD TRORISLAM300 Vad är en Imam En muslimsk ”präst”

 18. JEOPARDY VAD TRORISLAM400 Vad är enHadit En kort berättelse om Profeten

 19. JEOPARDY VAD TRORISLAM500 Vad är 7 Så många varv går manrunt stenen Kaba

 20. JEOPARDY VAD TRORJUDENDOMEN100 Vem var Abraham Gemensam stamfader medKristendomen och Islam

 21. JEOPARDY VAD TRORJUDENDOMEN200 Vem är Messias Väntar man fortfarande på

 22. JEOPARDY VAD TRORJUDENDOMEN300 Vad är JHWA Fyra konsonanter som betecknar Guds namn

 23. JEOPARDY VAD TRORJUDENDOMEN400 Vad är Treenigheten En gudssyn som man intedelar med Kristendomen

 24. JEOPARDY VAD TRORJUDENDOMEN500 Vad är Mishna och Gemara Två delar som Talmudbestår av

 25. JEOPARDY SYMBOLER- NAMN & RELIGION100 Vad är Korsoch Kristendomen

 26. JEOPARDY SYMBOLER- NAMN & RELIGION200 Vad är Davidstjärnan och Judendomen

 27. JEOPARDY SYMBOLER- NAMN & RELIGION300 Vad är Star and Crescentoch Islam

 28. JEOPARDY SYMBOLER- NAMN & RELIGION500 Vad är en Sauvastika (Swastika)och Buddismen

 29. JEOPARDY SYMBOLER- NAMN & RELIGION400 Vad är Aumoch Hinduismen

 30. SCOUT JEOPARDY EUROPAS HUVUDSTÄDER 200 Vad är Wien Österrikes huvudstad

 31. SCOUT JEOPARDY EUROPAS HUVUDSTÄDER 300 Vad är Tallinn Estlands huvudstad

 32. SCOUT JEOPARDY EUROPAS HUVUDSTÄDER 400 Vad är Prag Tjeckiens huvudstad

 33. SCOUT JEOPARDY EUROPAS HUVUDSTÄDER 500 Vad är Zagreb Kroatiens huvudstad

 34. SCOUT JEOPARDY SVENSKA UPPFINNINGAR 200 Vad är Dynamit Sprängämne som uppfanns av Alfred Nobel

 35. SCOUT JEOPARDY SVENSKA UPPFINNINGAR 400 Vad är Tändsticka Med denna träbit av Gustaf Erik Pasch kan man göra upp en eld

 36. SCOUT JEOPARDY SVENSKA UPPFINNINGAR 600 Vad är Skiftnyckel Johan Petter Johansson uppfann det som på engelska kallas Swedish wrench key eller kan beskrivas som "ett ställbart verktyg för vridning av skruvar och muttrar”

 37. SCOUT JEOPARDY SVENSKA UPPFINNINGAR 800 Vad är Celciustermometern En 100-gradig skala där vattnets fryspunkt är 0 och vattnets kokpunkt 100

 38. SCOUT JEOPARDY SVENSKA UPPFINNINGAR 1000 Vad är Blixtlåset Något som de flesta Byxor har för att dra igen därframme

 39. SCOUT JEOPARDY KRISTNA HÖGTIDER 200 Vad är Jul Firas till minne av Jesus födelse

 40. SCOUT JEOPARDY KRISTNA HÖGTIDER 400 Vad är Påsk Firas till minne av Jesus död och uppståndelse

 41. SCOUT JEOPARDY KRISTNA HÖGTIDER 600 Vad är Kristi himmelsfärds dag Firas den dag då Jesus lämnade jorden och fördes upp till himlen

 42. SCOUT JEOPARDY KRISTNA HÖGTIDER 800 Vad är Pingst Firas som minne att lärjungarna fick den helige Ande

 43. SCOUT JEOPARDY KRISTNA HÖGTIDER 1000 Vad är Dop Handling genom vilken man upptas i den kristna kyrkans gemenskap

 44. SCOUT JEOPARDY KUNGLIGHETER FRÅN GAMLA TESTAMENTET 200 Vem är David Han var fåraherde som blev kung

 45. SCOUT JEOPARDY KUNGLIGHETER FRÅN GAMLA TESTAMENTET 400 Vem är Saul Israels första kung

 46. SCOUT JEOPARDY KUNGLIGHETER FRÅN GAMLA TESTAMENTET 600 Vem är Salomo Den rikaste och klokaste människan på hela jorden

 47. SCOUT JEOPARDY KUNGLIGHETER FRÅN GAMLA TESTAMENTET 800 Vem är Ester Hennes handling hindrade utrotning av det judiska folket

 48. SCOUT JEOPARDY KUNGLIGHETER FRÅN GAMLA TESTAMENTET 1000 Vem är Hiskia Under hans tid som kung gick solen bakåt

More Related