Riik - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Riik PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 9
Riik
235 Views
Download Presentation
marsha
Download Presentation

Riik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Riik

  2. Riik • Ühiskond, mida ei suunata ega reguleerita, on mõeldamatu

  3. Riik Nüüdisajal võim vajab • asutusi, mille kaudu valitseda; • inimesi, kelle abil valitseda; • õigusnorme, millele tugineda=seega vajab riiki

  4. Riik • Riik on võimuasutuste ja valitsemisasutuste süsteem

  5. Riik • Riigi tunnused on suveräänne riigivõim, rahvas, territoorium

  6. Riik • Riigikorralduse vormid on unitaarne (ühine) riik- Eesti, föderatsioon (liitriik)- Venemaa

  7. Riik • Vabariik on parlamentaarne ja presidentaalne

  8. Riik • Monarhia võib olla absoluutne, konstitutsioonoline,parlamentaarne, valitav

  9. Küsimused: • Mida vajab võim nüüdisajal? • Mis on riik? • Nimetage riigitunnused. • Nimetage riigikorralduse vormid. • Missugune on vabariik? • Missugune võib olla monarhia?