1 / 11

Informatika

Informatika. Optická média. akademický rok 2013/2014. Základní informace. použité informace a grafické objekty byly čerpány z těchto zdrojů: www. wikipedia.org cs.wikipedia.org www. cnews.cz www.novinky. cz www. idnes.cz www. epublishing.cz www. zive.cz a dalších …. Informatika.

marnin
Download Presentation

Informatika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Informatika Optická média akademický rok 2013/2014

 2. Základní informace • použité informace a grafické objekty byly čerpány z těchto zdrojů: • www.wikipedia.org • cs.wikipedia.org • www.cnews.cz • www.novinky.cz • www.idnes.cz • www.epublishing.cz • www.zive.cz • a dalších … Informatika

 3. Optické paměti - CD • výsledek spolupráce firem Philips a Sony • 1980 – RedBook • CA-DA • záznam = • pits + lands • duben 1982 – • první přehrávač • srpen 1982 – první komerční CD • ABBA – TheVisitors • Richard Strauss – Alpská symfonie Informatika

 4. Optické paměti - CD • CD-Text • rozšíření RedBook • CD+G • další rozšíření RedBook • SACD • vyšší zvukový komfort • YellowBook - 1985 • CD-ROM Informatika

 5. Optické paměti - CD • OrangeBook - 1988 • CD-MO (magneto-optical) • přepisovatelné médium • CD-R • jediný zápis • CD-RW - 1997 Informatika

 6. Optické paměti - CD • Green Book – 1988 • White Book – 1987 • Video CD • hybridní formáty • CD Video - 1987 • Beige Book – 1992 • Blue Book – 1995 • Purple Book • Scarlet Book – 1999 • Live CD Informatika

 7. Optické paměti - DVD • první DVD • 1996 – Japonsko • 1997 – zbytek světa Informatika

 8. Optické paměti - DVD • DVD-R – 1997 • DVD Forum • DVD-RW – 1999 • DVD+R(W) – 2001 • opačný postup • vzniku • DVD-RAM – 1996 • DVD Forum Informatika

 9. Optické paměti – HD DVD • třetí generace • optických disků • 2008 – vývoj a výroba ukončeny Informatika

 10. Optické paměti – Blu-ray • technologie firmy Sony s podílem firmy Philips • nástupnický standard nahrazující DVD • rozlišení = 1920 × 1080 pixelů Informatika

 11. Optické paměti – Blu-ray • označeníBlu-ray disků • BD-ROM – pouze pro čtení • BD-R – jednorázový zápis • BD-RE – přepisovatelný disk Informatika

More Related