Informatika
Download
1 / 12

Informatika - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Informatika. Typografie, psaní textů na počítači. Počítačová typografie. nauka o tom, jak má vypadat tiskovina pravidla nejsou závazná, mají jen formu doporučení když už překročit, tak úmyslně, mělo by být poznat, že to je schválně dříve specialisté, dnes kdokoliv.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informatika' - beate


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informatika

Informatika

Typografie, psaní textů na počítači


Po ta ov typografie
Počítačová typografie

 • nauka o tom, jak má vypadat tiskovina

 • pravidla nejsou závazná, mají jen formu doporučení

 • když už překročit, tak úmyslně, mělo by být poznat, že to je schválně

 • dříve specialisté, dnes kdokoliv


Zpracov n textu programy
Zpracování textu, programy

 • Textové editory - editory obyčejných (plain) textových souborů bez možnosti formátování textu;

 • Textové (slovní) procesory - možnost nastavit formát textu, vkládat obrázky apod.;

 • Sázecí programy - tvorba složitějších textů s možností přesné sazby textu a vložených objektů;


Sazba z kladn pojmy
Sazba – základní pojmy

 • šablona – souhrn přednastavených vlastností dokumentu, slouží jako východisko pro tvorbu stejně vypadajících různých dokumentů;

 • oddíl – část dokumentu, ve které je možno nastavit odlišně některé vlastnosti dokumentu (počet sloupců, záhlaví a zápatí, vzhled stránky, číslování stránek,…);

 • odstavec – vymezený stiskem Enteru;

 • styl – souhrn vlastností odstavce, příp. znaku (odstavcové astyly);

 • záhlaví(zápatí) – vyskytuje se na stránce nahoře (dole) – nad (pod) vlastním textem stránky – obsahuje většinou číslo stránky, název kapitoly, apod.


Typy p sma

znaky, které charakterizují typ písma

způsob zakončení tahu (má / nemá patku)

má-li patku, její přechod na hlavní tah (oblý / ostrý přechod)

stínovaný / nestínovaný tah

dřík – hlavní tah písma

je-li tah stínovaný, směr stínování, kontrast mezi silným a slabým tahem

stínovaný tah

osa stínu šikmá

stínovaný tah

osa stínu kolmá

nestínovaný tah

Typy písma


Klasifikace p sem
Klasifikace písem

Proporcionální

Neproporcionální

Patkové písmo

Patkové písmo


Typografick pravidla i
Typografická pravidla I

 • v dokumentu maximálně tři typy písma - fontů

  • pokud jsou písma z různých skupin musí se výrazně lišit

  • celkový počet řezů 6 – 8

 • velikost

  • ne více než 3 velikosti jednoho písma

  • zřetelně odlišené

  • 4 – 5 velikostí v jedné sazbě

  • nejmenší velikost písma 7 bodů – od velikosti 12 bodů používat pouze sudé velikosti písem;

 • čím delší text, tím čitelnější písmo

  • patková písma s jednodušší kresbou (Times, Bookman)

  • bezpatková - lépe čitelná (letáky, titulky, nadpisy)


Typografick pravidla 2
Typografická pravidla 2

 • nepoužívat více mezer za sebou – pro odsazení využít tabulátorů, odsazení odstavců nebo tabulek v textu;

 • používat pevnou mezeru – za jednoslabičnými předložkami, mezi iniciálami křestního jména a příjmením (např. K. J. Erben), ke spojení hodnoty a jednotek (např. 500 kg);

 • nadpisy nejvyšší úrovně by měly začínat na nové stránce – to ovšem závisí na charakteru práce;

 • zvýraznění –nepoužívatpodtržené písmo, pouze tučné, kurzívu nebo tučnou kurzívu.


Z klady psan textu i

Interpunkční znaménka

tečka(.), čárka(,)

těsně za slovo bez mezery a za ní mezera

mezera se nepíše následuje-li další znaménko

končí-li věta zkratkou, další tečka se nepíše

nepíše se za nadpisem

dvojtečka(:), středník(;), otazník(?), vykřičník(!)

těsně za slovo bez mezery a za ní mezera

dvojtečka u sportovního výsledku bez mezery

uvozovky(„“) (Alt + 0139, Alt + 147)

těsně ke slovu bez mezer

" rovné uvozovky–palec

závorky

těsně ke slovu, vně je mezera

spojovník (-)

je na klávesnici

dělení slov na konci řádku

spojování slov česko-anglický

pomlčka (–) (Alt + 0150)

je delší

oddělovač větných celků (smezerami)

rozsah hodnot (a–z)

uvození přímé řeči

označení měny: 23,– Kč

Základy psaní textu I


Z klady psan textu ii

matemat. znaménka (+ , – , = )

píší se s mezerami

výpustek (…)(Alt + 0133,CTRL+.)

nahrazuje nevyslovený text

nemá se psát jako 3 tečky

odsuvník (’)(Alt + 0146)

apostrof, nahrazuje písmeno

přisazuje se těsně ke slovu

stupeň (°)

úhel bez mezery 65°

teplota s mezerou 30 °C

procenta (%)

s mezerou ve významu podstatného jménaŠance je 50 %.

bez mezery jako přídavné jménoŠťáva je 50%.

Psaní čísel

věta nesmí začínat číslicí

v textu vyjadřujeme čísla slovy

neplatí pro datum, letopočet, časový údaj

neplatí v odborných textech

oddělení desetinných čísel – čárka

rozdělení mezerou po třímístných skupinách

i vpravo od desetinné čárky

0,567 18

ne letopočty, PSČ apod.

násobky bez mezer

10krát, 16bitový

datum s tečkami a mezerami

27. 10. 2002

označení měny a fyzikálních jednotek se odděluje pevnou mezerou

Základy psaní textu II


Z klady psan textu iii

směrovací čísla

s mezerou po prvních třech číslech 272 00

telefonní čísla

po dvou až třech číslicích123 456 789123 45 67

předvolba se odděluje závorkami

(+420)221 912 416

Předložky

jednopísmenné (z s k v – zasekává)nesmějí zůstávat na konci řádku.

mezi písmeno a slovo vložíme pevná mezeru. (CTR+SHIFT+mezerník)

Zkratky (např., apod.)

nena začátku věty

víceslovné spojené do jednoho slova tj., nepíše se t.j.

iniciálové zkratky (USA) nemají tečku

pozor M.A.S.H. tečky má

viz není zkratka

Základy psaní textu III


Literatura
Literatura:

 • kol.: Pravidla českého pravopisu.

 • Mgr. Dvořáková, Monika: Typografie, GPJP (dostupné na http://www.vyukainformatiky.unas.cz)

 • Pelikánová Lucie, Mgr. Tahalová Lenka PhD.: Psaní textových dokumentů, MFF UK

 • http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_inf/ppoint/kurz_obsah.php?kod_kurzu=kat_inf_5288 (typografie)

 • http://www.typo.cz (typografie)