zklid ov n dopravy p klady dobr praxe n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zklidňování dopravy příklady dobré praxe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Zklidňování dopravy příklady dobré praxe - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Zklidňování dopravy příklady dobré praxe. Petr Šmíd 28.11.2012. K čemu slouží ulice…. Funkce uličního prostoru: kompoziční a strukturální prostorotvorná estetická obytná společenská a kulturní dopravní hygienická technická. Dědictví minulosti….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zklidňování dopravy příklady dobré praxe' - marnie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k emu slou ulice
K čemu slouží ulice…
 • Funkce uličního prostoru:
 • kompoziční a strukturální
 • prostorotvorná
 • estetická
 • obytná
 • společenská a kulturní
 • dopravní
 • hygienická
 • technická
d dictv minulosti
Dědictví minulosti…

Dopravní funkce – dominantní na úkor ostatních funkcí

méně prostoru pro chodce

změna životního stylu – zvýšení závislosti na automobilu

snížení atraktivity veřejného prostoru

přesun obchodních aktivit do příměstských zón

co je zklid ov n dopravy
Co je zklidňování dopravy? Cíle dopravního zklidňování
 • Soubor opatření a nástrojů, sloužících k:
 • zvýšení užitné hodnoty komunikace
 • zlepšení životního prostředí
 • zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu
 • přerozdělení veřejných prostor ve prospěch šetrných způsobů dopravy
 • doprava se má přizpůsobit prostředí sídla (rychlost, prostorové nároky)
 • automobilová doprava nemá být nadřazována ostatním druhům dopravy
 • dopravní zátěž komunikací má být snížena na míru přijatelnou pro dané území
 • dopravní funkce nemá být jedinou preferovanou funkcí veřejných prostor
prvky dopravn ho zklid ov n
Prvky dopravního zklidňování

psychologické prvky

Úkol: přimět řidiče k vyšší pozornosti a ke snížení rychlosti.

 • svislé a vodorovné dopravní značení doplněné zdůrazňujícími prvky
prvky dopravn ho zklid ov n1
Prvky dopravního zklidňování

psychologické prvky

 • mohou suplovat fyzické prvky
prvky dopravn ho zklid ov n2
Prvky dopravního zklidňování

psychologické prvky

 • optické zúžení (zeleň, osvětlení…)
 • kultivace přilehlého prostoru
prvky dopravn ho zklid ov n3
Prvky dopravního zklidňování

fyzické prvky

 • Nejobvyklejší dopravní opatření:
 • zúžení vozovky
 • směrové vychýlení jízdního pruhu
 • ostrůvky a dělicí pásy
 • zpomalovací prahy
 • zvýšené plochy vozovky
 • okružní křižovatky

Úkol: snížení rychlosti a intenzit provozu motorových vozidel, zlepšení podmínek pro parkování či přecházení vozovky.

 • Opatření podle rozsahu:
 • bodová
 • liniová
 • plošná
prvky dopravn ho zklid ov n4
Prvky dopravního zklidňování

zúžení vozovky

 • boční zúžení – vložení vysazené plochy z boku do vozovky (jednostranné nebo střídavé)
prvky dopravn ho zklid ov n5
Prvky dopravního zklidňování

zúžení vozovky

 • zúžení středním dělícím ostrůvkem nebo pásem
prvky dopravn ho zklid ov n6
Prvky dopravního zklidňování

zúžení vozovky

 • lokální zúžení – např. „brána“ na vjezdu do obce nebo do vymezené zóny
prvky dopravn ho zklid ov n7
Prvky dopravního zklidňování

zúžení vozovky

 • vysazené plochy (chodník, zeleň, zastávka)
prvky dopravn ho zklid ov n8
Prvky dopravního zklidňování

směrové vychýlení jízdního pruhu

prvky dopravn ho zklid ov n9
Prvky dopravního zklidňování

ostrůvky

 • na přechodech pro chodce
prvky dopravn ho zklid ov n10
Prvky dopravního zklidňování

ostrůvky

 • na vjezdu do obce
 • zátková zastávka
prvky dopravn ho zklid ov n11
Prvky dopravního zklidňování

zpomalovací prahy

 • úzký příčný práh
 • široký příčný práh (integrace např. s přechodem)
 • zpomalovací polštář
prvky dopravn ho zklid ov n12
Prvky dopravního zklidňování

zvýšené plochy vozovky

 • obvykle v prostoru křižovatek
 • speciální případ: „vídeňská zastávka“
prvky dopravn ho zklid ov n13
Prvky dopravního zklidňování

okružní křižovatky

 • okružní křižovatky s jedním jízdním pruhem (vnější průměr 23 - 50 m)
 • okružní křižovatky s dvěma a více jízdními pruhy (budovány jen výjimečně)
 • miniokružní křižovatky
lu ice okres hodon n1
Lužice (okres Hodonín)

původní stav

 • komunikace III. třídy bez obrubníků, dlážděná žulovými kostkami, částečně s asfaltovým povrchem
 • vozovka i chodníky v havarijním stavu

důvody pro změnu

 • zajištění maximální bezpečnosti
 • zklidnění dopravy
 • omezení tranzitu kamionů
 • architektonické řešení centra obce.
lu ice okres hodon n2
Lužice (okres Hodonín)

realizované změny

 • vybudování stezek pro pěší a cyklisty
 • rekonstrukce vozovky s obrubníky
 • vybudování dvou okružních křižovatek
 • rekonstrukce podélných parkovacích míst
 • výstavba bezbariérových přechodů pro chodce (s ostrůvky)
 • zřízení zátkové autobusové zastávky
 • realizace nového dopravního značení (obytné zóny)

přínos úprav

 • zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty
 • umožnění bezpečného přecházení (zejména žáků ZŠ)
 • snížení rychlosti dopravy a četnosti průjezdů kamionů
 • bezpečné nastupování a vystupování na autobusových zastávkách
lu ice okres hodon n4
Lužice (okres Hodonín)

širší souvislosti

 • návaznost cyklostezek na regionální cyklotrasy regionu, přímé propojení s Hodonínem
 • navazující projekt komplexního řešení dopravního značení v obci Lužice (obytné zóny, minimalizace dopravních značek, parkování kamionů a osobních vozů)
 • v návaznosti na stavební úpravy proběhla komplexní obnova parku a mobiliáře ve Velkomoravské ulici
slide24
Kadaň
 • 18.000 obyvatel
slide25
Kadaň

původní stav

 • komunikace navržená s čistě technickým přístupem bez ohledu na urbanistické dopady (70.léta…)
 • šířkově předimenzovaná komunikace (13m)
 • šířka v intravilánu velkorysejší než u navazujících úseků ve volné krajině
 • poškozený asfaltový povrch
 • nedodržování rychlostních limitů, předjíždění umožněno téměř v celé délce komunikace.

důvody pro změnu

 • snaha o potlačení bariérového efektu komunikace
 • kultivace veřejného prostoru, začlenění komunikace do organismu města.
slide26
Kadaň

realizované změny

 • zúžení vozovky - střední dělicí pás
 • soustava okružních křižovatek (3x)
 • bezbariérové přechody (nasvětlení)
 • oddělený jízdní pruh v prostoru zastávek
 • cyklostezka
 • rozšíření zelených ploch

přínos úprav

 • dopravní zklidnění průtahu
 • zajištění plynulosti dopravy
 • vliv na chování řidičů (psychologický efekt)
 • vysazená zeleň = přirozená protihluková bariéra
 • pozitivní vliv na urbanistické začlenění průtahu do uliční sítě města
 • snížení rozsahu zpevněných ploch = méně srážkových vod v kanalizaci (cca o 25-30%)
slide28
Kadaň

širší souvislosti

 • výstavba postupně v 8 etapách
 • celková délka 2,1 km
 • zkušenosti z počátečních etap byly využity při realizaci navazujících
 • projednávání s veřejností – dodatečné změny v projektu

Intenzita provozu na průtahu: cca 12 tis. vozidel/24h

slide29
Kadaň

širší souvislosti

 • navazující projekt: cyklostezka údolím Ohře
praha vinohrady
Praha – Vinohrady

Projekt Bezpečné cesty do školy

praha vinohrady1
Praha – Vinohrady

Projekt Bezpečné cesty do školy

původní stav

 • křižovatka typu T
 • komunikace umožňující rychlou jízdu
 • jednosměrné ulice, parking
 • před školou: montované zpomalovací prahy
 • chodníky s narušeným povrchem

důvody pro změnu

 • snaha o vytvoření bezpečného dopravního prostoru před školou
praha vinohrady2
Praha – Vinohrady

Projekt Bezpečné cesty do školy

realizované změny

 • zvýšení plochy křižovatky (povrch ze žulové dlažby)
 • zúžení a směrové vychýlení vozovky
 • bezbariérová úprava přechodů
 • stavební úprava hrany parkovacích zálivů (znemožnění vjezdu na chodník)

přínos úprav

 • výrazné zvýšení bezpečnosti
 • zkvalitnění veřejných prostor
praha vinohrady3
Praha – Vinohrady

Projekt Bezpečné cesty do školy

širší souvislosti

 • ideový návrh předložen v rámci projektu Bezpečné cesty do školy
 • aktivní zapojení dětí, učitelů i rodičů
 • velmi dobrá spolupráce s místní samosprávou
bezpe n cesty do koly
Bezpečné cesty do školy

otevřený grantový program pro školy, školská zařízení a obecně prospěšné společnosti pracující s dětmi na území České republiky,

program poskytuje finanční podporu a metodické vedení školním projektů bezpečných cest

Spolupráce s o.s. Pražské Matky a Oživení

Grantový a asistenční program

Podstata

Bezpečnostní audits účastí veřejnosti – dětí a rodičů

(bezpečnost posuzují kromě odborníků i běžní uživatelé komunikace)

na zelenou bezpe n cesty do koly
Na zelenou – Bezpečné cesty do školy

Fáze školního projektu

 • přípravná fáze
 • mapování
 • dopravní studie, školní plán mobility
 • schvalovací řízení a realizační fáze
na zelenou bezpe n cesty do koly1
Na zelenou – Bezpečné cesty do školy

Hlavní výstupy školního projektu

 • mapa dopravně nebezpečných míst
 • přehled dopravního chování žáků
 • dopravně inženýrská studie, školní plán mobility
 • drobná opatření na podporu šetrné mobility (stojany na kola apod.)
 • spolupráce mezi občany a veřejnou správou
na zelenou bezpe n cesty do koly2
Na zelenou – Bezpečné cesty do školy

Internetová databáze školních projektů

slide39
Děkuji za pozornost

Petr ŠmídNadace Partnerství, Krátká 26, Praha 10tel.: 222 987 471

e-mail: petr.smid@nap.cz

www.nadacepartnerstvi.cz

ad