storyteller l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Storyteller PowerPoint Presentation
Download Presentation
Storyteller

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Storyteller - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Storyteller. Om Karen Blixens (1885-1962) Vinter-Eventyr (1942). Karen Blixens forfatterskap. Sandhedens Hævn (1904) Syv fantastiske fortællinger (1935) Den afrikanske farm (1937) Vinter-Eventyr (1942) Gengældelsens Veje (1944) Sidste Fortællinger (1957) Skæbneanekdoter (1958)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Storyteller' - marnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
storyteller

Storyteller

Om Karen Blixens (1885-1962) Vinter-Eventyr (1942)

karen blixens forfatterskap
Karen Blixens forfatterskap
 • Sandhedens Hævn (1904)
 • Syv fantastiske fortællinger (1935)
 • Den afrikanske farm (1937)
 • Vinter-Eventyr (1942)
 • Gengældelsens Veje (1944)
 • Sidste Fortællinger (1957)
 • Skæbneanekdoter (1958)
 • Skygger på Græsset (1960)
 • Ehrengard (1963)
 • Essays (1965)
 • Flere samlinger med private brev som har blitt utgitt posthumt
pseudonym er ikke noget bedrag det er en maske
”Pseudonym er ikke noget Bedrag, det er en Maske”
 • Karen Blixen
 • Karen Blixen-Finecke
 • Isak Dinesen
 • Osceola
 • Pierre Andrézel
 • Tanne
 • Tania
 • Memsahib
 • Khamar
en moderne scheherazade
En moderne Scheherazade

Blixens tekster dreier seg ofte omkring motiv som:

 • Fødsel
 • Død
 • Kjærlighet
 • Skjebne

Mer moderne problemstillinger omkring:

 • Kjønn
 • Identitet
 • Kunst
 • Sannhet
det ubeskrevne blad
”Det ubeskrevne Blad”
 • Fra Sidste Fortællinger
  • Blir ofte kalt en poetikk over Blixens fortellinger
den afrikanske farm
Den afrikanske Farm

Boken unndrar seg enhver entydig klassifisering:

 • Selvbiografi
 • Poetiske erindringer
 • Reiseskildring
 • Pastoral
 • Roman
den afrikanske farm og anklagene om rasisme
Den afrikanske Farm og anklagene om rasisme

”[…] som om det kun var lange, hvide Kjoler, der holdt mig med Selskab, med Ryggen mod Væggen.”

 • ”Hun forvandler Kenya til et enormt erotisk drømmeland” (Ngugi wa Thiong’o)
 • Boken gir kanskje et eurosentrisk bilde av Afrika, sett fra den hvite kolonistens ståsted.
babettes g stebud
”Babettes Gæstebud”
 • Fra Skæbne-Anekdoter
  • Handlingen er lagt til Berlevåg i Øst-Finnmark
  • Historien dreier seg mer om kokeKUNST og hva det vil si å være kunstner, enn akkurat matoppskrifter
blixens distansering
Blixens distansering
 • Distansen mellom leser og tekst
  • Tekstens tomme plasser (Wolfgang Iser)
 • Distansen mellom forfatterens historiske plassering og tiden hun legger tekstene til
 • Den kulturelle distansen
intertekstualitet
Intertekstualitet

Intertekstualitet er et begrep som betegner alle tenkelige forbindelser mellom tekster. Begrepet forutsetter at all litteratur inngår i ulike relasjoner til all annen litteratur.

tenkepause
Tenkepause

«Rommet han lå i kjentes trangt. Senga var ikke god, han lå på en skumgummimadrass. – De har ikke så god råd. Ikke ennå, tenkte Bjørn Hansen. Ikke ennå. At han ikke kan snakke til andre, kun til seg selv. Endeløse, men meningsfylte monologer. Ingen dialog, det forbød seg selv. Havsens bunn.»

(Solstad 2009)

tenkepause12
Tenkepause

«Dommeren:

Respect for Retten! holt op, jeg har alt nok: (Læser Dommen op.) Saasom Jeppe paa Bierget, Nielsis Søn paa Bierget, og Jeppes Sønne-Søn sammesteds, er overbeviset, saavel af lovlige Vidner, som af egen Bekiendelse, at have indsneeget sig paa Baronens Slott, iført sig hans Klæder, og handlet ilde med hans Tienner: Saa dømmes hand til at omkommes af Gift, og naar han er død, hans Legeme at ophænges i en Galge.

Jeppe:

Ach! Ach Naadige Dommer! er det ingen Pardon?»

(Holberg 1723)

bakhtins dialogisme
Bakhtins dialogisme
 • Dialogprinsippet:
  • Et samspill av ulike stemmer, bevisstheter eller verdisystemer der ingen er de andre overlegen.
 • Polyfoni:
  • De ulike stemmene i en litterær prosatekst er sidestilte og ikke underordnet forfatterens stemme.
kristevas intertekstualitet
Kristevas intertekstualitet

”Enhver tekst tar form som en mosaikk av sitater, enhver tekst absorberer og transformerer andre tekster.”

(Julia Kristeva 1966)

intertekstualitet15
Intertekstualitet

En forståelse av teksten som nettverk eller vev innbærer at teksten oppfattes som et intertekstuelt rom, en mosaikk av sitater, en stadig dialog med andre tekster. Teksten er med andre ord en polyfon størrelse, den taler med mange stemmer samtidig.

vinter eventyr
Vinter-Eventyr
 • Elleve frittstående fortellinger
 • ”A sad tale’s best for winter” (Shakespeare)
alkmene
”Alkmene”

Skjematisk kan tredelingen fremstilles slik:

 • Innledning. Bakgrunn for fortellingen om Alkmene
 • Alkmenes ankomst. Selve hovedhandlingen
 • Epilog
intertekstualitet i alkmene
Intertekstualitet i ”Alkmene”

Blant annet:

 • Den greske Alkmene
  • Amfitryon, Zevs, Herakles og Ifikles
 • Perdita i Shakespeares drama The Winter’s Tale
 • St.St.Blicher Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog (1824)
tenkepause19
Tenkepause

Har vi noen gang 100% pålitelige fortellere?

(William Booth The Rhetoric of Fiction)

den narrative kommunikasjonsmodellen
Den narrative kommunikasjonsmodellen

Narrativ tekst

Historisk forfatter - implisitt forteller - forteller - tilhører - implisitt leser - historisk leser

 • Den implisitte fortelleren finnes ikke ett bestemt sted i teksten, men utgjør tekstens samlede normsystem – noe man kan analysere seg frem til under arbeidet med teksten.
 • Den egentlige fortellingen oppstår da i skjæringspunktet mellom det som eksplisitt blir fortalt og den selvmotsigelsen som ligger i det fortalte. Denne dobbeltheten kan tilskrives en implisitte forteller.
den up litelige forteller
Den upålitelige forteller

I tråd med Jakob Lothe i boken Fiksjon og film. Narrativ teori og analyse kan vi sette opp tre kriterier som kan indikere at en forteller er upålitelig:

 • Personlig farging
 • Manglende innsikt
 • Divergens mellom fortellerens og den samlede diskursen i verdisystemet
historien om vilhelm og alkmene
Historien om Vilhelm og Alkmene
 • Fortellingen som et resultat av en ufullendt og uforløst kjærlighetshistorie
heksen som overlevelsesstrategi og litter r gjennomgangsfigur
Heksen som overlevelsesstrategi og litterær gjennomgangsfigur

”Hvert et Ord, der bliver sagt i din Kro, skal ved min Magt, inden Gry til Sandhed blive.”

(Sandhedens Hævn)

”Jeg tror ikke, at jeg nogensinde for Alvor kunde have tabt mit Hjerte til en Dame, som aldrig i sit Liv havde været oppe paa et Kosteskaft.”

(Syv fantastiske fortællinger )

helo se
”Heloïse”

Skjematisk kan tredelingen fremstilles slik:

 • Presentasjon av Frederick. Tids- og stedsplassering
 • Heloises ankomst. Selve hovedhandlingen utspilles
 • Sju år etter. Forklaring til det foregående
intertekstualitet i helo se
Intertekstualitet i ”Heloïse”

Blant annet:

 • Middelalderhistorien om Héloïse og Abélard
 • Julie ou la nouvelle Heloïse av Rousseau
 • Myten om Artemis eller Diana
alkmene og helo se som moderne fortellinger
”Alkmene” og ”Heloïse” som moderne fortellinger
 • Spillet på tradisjonen
  • Spenningen mellom det klassiske og det moderne
  • Fortellingene beveger seg i et spenningsfelt mellom det tradisjonelle og det moderne, mellom myten og den modernistiske diktningen
 • Mellom tradisjon og fornying
  • Gi gamle betydningsområder ny mening?