savremene tendencije tr i ta osiguranja u regionu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAVREMENE TENDENCIJE TR ŽIŠTA OSIGURANJA U REGIONU PowerPoint Presentation
Download Presentation
SAVREMENE TENDENCIJE TR ŽIŠTA OSIGURANJA U REGIONU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

SAVREMENE TENDENCIJE TR ŽIŠTA OSIGURANJA U REGIONU - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

SAVREMENE TENDENCIJE TR ŽIŠTA OSIGURANJA U REGIONU. Karakteristike tržišta osiguranja Srbije. Stepen razvijenosti tržišta osiguranja neke zemlje uslovljen je nivoom njene ekonomske razvijenosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SAVREMENE TENDENCIJE TR ŽIŠTA OSIGURANJA U REGIONU' - marlow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
karakteristike tr i ta osiguranja srbije
Karakteristike tržišta osiguranja Srbije
 • Stepen razvijenosti tržišta osiguranja neke zemlje uslovljen je nivoom njene ekonomske razvijenosti.
 • Duboka društveno ekonomska kriza i dalje je osnovna karakteristika makroekonomskog ambijenta Srbije u kome posluju osiguravajuće organizacije. Nelikvidni privredni subjekti i osiromašeno stanovništvo čine najveći broj osiguranika.
 • Usled toga je krajnje nepovoljna struktura portfelja osiguranja Srbije što možemo sagledati iz sledećeg grafikona.
slide3
Grafikon 1. Učešće fakturisane premije po vrstama osiguranja 2007. u ukupnom portfelju osiguranja u Srbiji
grafikon 2 u e e osigurava a u zara unatoj bruto premiji u srbiji
Grafikon 2. Učešće osiguravača u zaračunatoj bruto premiji u Srbiji

Ukupno naplaćena premija osiguranja u Srbiji u 2007 iznosila je 699,69 miliona dolara.

slide5
Tržište osiguranja u Srbiji u poslednjoj dekadi karakterišu nelojalna konkurencija, neregulisanost, improvizovanost, tajnost, netransparentnost, nepostojanje jedinstvene statistike osiguranja, neadekvatne, nerealne i diskriminatorne tarife, previsoke provizije posrednika u osiguranju, ograničenost proizvoda osiguranja, dominantno učešće osiguranja od autoodgovornosti, nerazvijenost životnog osiguranja, nemogućnost plasmana dugoročnih sredstava osiguranja zbog nerazvijenosti tržišta kapitala, nenamensko korišćenje sredstava tehničkih rezervi, neispunjenje margine solventnosti, neplaćanje ili neblagovremena isplata naknada i kao posledica svega toga, nezaštićenost osiguranika i nezaštićenost investitora.
 • Iz navedenih razloga uspostavljanjem nadzora od strane Narodne banke Srbije od 42 osiguravajuće kompanije 28 je izgubilo dozvolu za rad.
hrvatska
Hrvatska
 • U Republici Hrvatskoj u 2007 je poslovalo 24 društava za osiguranje,2 društva za reosiguranjete Hrvatski pool za osiguranje i reosiguranjenuklearnih rizika. Poslovima životnih osiguranja bavila su se šest društva za osiguranje, osam društava obavlja poslove neživotnih osiguranja, a 10 društava poslove životnih i neživotnih osiguranja.
 • Na grafikonu br. 3. prikazano je učešće najznačajnih osiguravajućih društava u ukupnoj bruto premiji osiguranja u Hrvatskoj.
 • Grafikon 3. Učešće osiguravača u bruto premiji osiguranja u 2007.
slide7
Ukupno ostvarena bruto premija osiguranja u Hrvatskoj u 2007 godini iznosila 1.689miliona dolara.
 • Učešće osiguranja motornih vozila iznosilo je 30,04% a životnog osiguranja 27,31% u ukupnom portfelju osiguranja.
 • Na tržištu osiguranja Hrvatske na prvih pet društava otpada 63,86%. Učešće Kroacija osiguranja na tržištu osiguranja je u 2007 godini bilo 34,01%. Iz činjenice da je Kroacija osiguranje u većinskom državnom vlasništvu, kao i da ¼ tržišta osiguranja otpada na osiguravajuće kompanije u većinskom stranom vlasništvu možemo zaključiti da je Hrvatska oprezno pristupila ulasku stranog kapitala sa namerom da zaštiti nacionalno tržište osiguranja.
slovenija
Slovenija
 • Na slovenačkom tržištu u 2007 posluje 14 osiguravajućih i 2 reosiguravajuće kompanije.
 • Ukupna fakturisana premija iznosila je oko 1,2milijarde dolara (realan rast 5,3% u 2007 u odnosu na 2006). Od toga 51% otpada na neživotna osiguranja, 20,4 % na zdravstveno i 28,5 % na životno osiguranje.
slide10
Na području imovinskih osiguranja najveće učešće ima Triglav (52,6 %). Sledi Zavarovalnica Maribor sa učešćem od 18,6 %, a zatim je AdriaticSlovenica zavarovalna družba s učešćem 15,8 %.
 • Slično na području životnog osiguranja najveće tržišno učešće ima Triglav (43,9%), sledi Zavarovalnica Maribor sa 12,1 %. Treće mesto zauzima KD Življenje –11,2 %.
 • Na području dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja 61,7% udela zauzima Vzajemna zdravstvena zavarovalnica. Sledi Adriatic Slovenica - 24,3 % i Triglav zdravstvena zavarovalnica - 14,00 %.
slide11
U toku 2007. direktno osiguranje na području Slovenije su obavljale 305 osiguravajućih kompanija članica EU.
 • Pri tome 80 osiguravajućih kompanija ili 26,2% su sa sedištem u Velikoj Britaniji, 31 sa sedištem u Irskoj, 31 u Austriji, 21 u Italiji, 20 u Nemačkoj, 19 Luksemburgu, 12 Francuskoj. Ostale osiguravajuće kompanije su sa sedištem u Belgiji, Nizozemskoj, Švedskoj, Mađarskoj, Finskoj,Danskoj, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Španiji, Gibraltaru, Estoniji, Litvi, Latviji, Malti, Grčkoj, Norveško i Portugaliji.
bosna i hercegovina
Bosna i Hercegovina
 • U Bosni i Hercegovini u 2007 je poslovalo 26 društava za osiguranje, od toga 16 u FBiH i 10 u RS. 15 kompanija se bavilo samo neživotnim osiguranjem, 1 životnim, a 9 životnim i neživotnim.
 • Na grafikonu br. 6. i 7. prikazano je učešće najznačajnih osiguravajućih društava u ukupnoj bruto premiji osiguranja u FBiH i Republici Srpskoj
slide14
Ukupno ostvarena bruto premija osiguranja u Bosni i Hercegovini u 2007 godini iznosila je oko 297 miliona dolara, FBiH ima udeo od 73,82% u ukupno ostvarenoj bruto premiji, a 26,18% RS.
 • Učešće neživotnih osiguranja u Federaciji BiH iznosilo je 83,31%, od čega 44,32 otpada na osiguranje od autoodgovornosti. U Republici Srpskoj učešće neživotnih osiguranja je 95,31%, od čega na osiguranje od autoodgovornosti otpada 74,12%.
 • Na tržištu osiguranja BiH na prvih pet društava otpada 45,98% tržištva.