a 2010 vi doktori felv teli elj r s tapasztalatai n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A 2010. évi doktori felvételi eljárás tapasztalatai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

A 2010. évi doktori felvételi eljárás tapasztalatai - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományszervező Központ. A 2010. évi doktori felvételi eljárás tapasztalatai. Beszámoló az augusztus 30-i témavezetői módszertani foglalkozásra. Dr. Kállai Attila mk. alezredes Tudományszervező Központ igazgató az Egyetemi Doktori Tanács titkára.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A 2010. évi doktori felvételi eljárás tapasztalatai' - marlo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a 2010 vi doktori felv teli elj r s tapasztalatai

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Tudományszervező Központ

A 2010. évi doktori felvételi eljárás tapasztalatai

Beszámoló az augusztus 30-i témavezetőimódszertani foglalkozásra

Dr. Kállai Attila mk. alezredes

Tudományszervező Központ igazgató

az Egyetemi Doktori Tanács titkára

a 2010 vi rendes tavaszi felv teli elj r s alapadatai
A 2010. évi rendes (tavaszi)felvételi eljárás alapadatai
 • Pályázati kiírás megjelentetése: 2010. január 15-ig (nyomtatott/web)
 • Meghirdetett képzési formák:
  • szervezett állami ösztöndíjas képzésben
   • teljes idejű (nappali);
  • szervezett költségtérítéses képzésben
   • teljes idejű (nappali) képzés;
   • részidejű (levelező) képzés;
   • egyéni képzés
  • egyéni költségtérítéses felkészülésben.
 • Meghirdetett tudományszakok: 26 (HDI: 18; KMDI: 8)
 • Pályázatok benyújtása: 2010. április 1-ig
 • Pótlások megküldése: 2010. április 30-ig
 • Felvételi meghallgatások: 2010. május 25-28.
a p tfelv teli elj r s alapadatai
A pótfelvételi eljárásalapadatai
 • Pályázat benyújtásának határideje: július 31.
 • Pótfelvételi meghallgatás: augusztus 26-án
 • Döntés felvételi bizottságok javaslatairól:
  • augusztus 31-én (KMDI)
  • szeptember 2-án (HDI)
 • Döntés doktori iskolák előterjesztéseiről:
  • szeptember 14-én (EDT)
a doktori k pz s s fokozatszerz s szab lyz i k rnyezete
A doktori képzés és fokozatszerzésszabályzói környezete
 • 2005. évi CXXXIX törvény a felsőoktatásról
 • 2001. évi XCV. törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról
 • 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról
 • l33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet a doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről
 • 237/2006. (XI. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól
 • 13/2001. (V. 30.) HM-BM együttes rendelet
 • ZMNE 2010. évi Doktori Szabályzata
 • ZMNE 168/2010. rektori határozata
 • ZMNE Térítési és Juttatási Szabályzata (ZMNE SZMSZ 21. sz. melléklet)
 • Egyetemi felvételi szabályzat (ZMNE SZMSZ 20. sz. melléklet)
 • Egyetemi tanulmányi és vizsgaszabályzat (ZMNE SZMSZ 19. sz. melléklet)
a doktori szab lyzat m dos t sa
A Doktori Szabályzatmódosítása
 • 25/2010. (VI.22.) EDT határozatban előterjesztve a KANC/73-61/2010. (VI.30.) sz. szenátusi határozat alapján

Fő módosítások:

 • 20. § (1) a) pontban: habitusvizsgálatra adható pontszám: 0-35 → 0-40pont
 • 20. § (1) b) pontban: publikációs tevékenységre adható pontszám: 0-35 → 0-45 pont
 • 20. § (1) c) pont: a diploma minősítésrevonatkozóan törölve
a doktori felv teli t j koztat fel p t se s r szei
A doktori felvételi tájékoztatófelépítése és részei
 • A ZMNE rektorának pályázati felhívása doktori (PhD) képzésre
 • ZMNE doktori iskoláinak aktuális kutatási témái
 • Mellékletek:
  • Jelentkezési lap doktori (PhD) képzésre (minta)
  • Jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek
  • Világnyelvek jegyzéke
a jelentkez si laphoz csatoland mell kletek
Az illetékes elöljáró véleménye és javaslata a képzésben történő részvételre. (csak hon- és rendvédelmi szervek, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos, illetve szerződéses állománya esetében).

Szakmai önéletrajz.

A végzős hallgatók esetében a leckekönyv(ek), diplomával rendelkezők a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevele(k) közjegyzővel (hivatásos és szerződéses állományú esetén a szervezet személyügyével) hitelesített másolatát, külföldön szerzett egyetemi diploma esetén annak honosítását.

A nyelvismeretetigazolóbizonyítvány(ok) közjegyzővel (hivatásos és szerződéses állományú esetén a szervezet személyügyével) hitelesített másolata.

A megjelent tudományos publikációk jegyzéke és azok különlenyomatai.

A témavezető által meghirdetett, illetve egyéni felkészülők — és egyéni képzésre pályázók — esetében a témavezetővel egyeztetett és a DT felé elfogadásra javasolt kutatási tématervet

A felvételi eljárási díj befizetésének igazolása.

A doktori képzés költségeinek vállalását, vagy átvállalását igazoló hivatalos nyilatkozat.

A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek
a doktori felv teli p ly zatt l a phd fokozatszerz sig
A doktori felvételi pályázattóla PhD fokozatszerzésig

Felvételi meghallgatás (05.25-28)

Pótfelvételi meghallgatás (08.26)

Jelentkezés fokozatszerzésre

Képzési időszak megkezdése

Abszolutórium megszerzése

Pályázat benyújtása (04.01)

Pályázat formai vizsgálata

Pályázati kiírás (01.15)

Védés

EDT döntése (06.22)

DIT döntése (06.08)

Szigorlat

Műhelyvita

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

slide20

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Tudományszervező Központ

Köszönöm a figyelmet!