biofyzika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biofyzika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biofyzika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 136

Biofyzika - PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

Biofyzika. Petr Wagner. Morfologické metody. RTG SONO CT NMR PET. SONO. Ultrazvuk výhody a limity. RTG. Možnosti. CT. CT Spirální CT. NMR. Rozlišovací schopnost. Radioizotopové metody in vivo. Plicní embolie Metastázy do kostí Štítnice. PET. Funkční diagnostika. EKG.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biofyzika' - marlie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biofyzika

Biofyzika

Petr Wagner

morfologick metody
Morfologické metody
 • RTG
 • SONO
 • CT
 • NMR
 • PET
slide3
SONO
 • Ultrazvuk výhody a limity
slide4
RTG
 • Možnosti
slide5
CT
 • CT
 • Spirální CT
slide6
NMR
 • Rozlišovací schopnost
radioizotopov metody in vivo
Radioizotopové metody in vivo
 • Plicní embolie
 • Metastázy do kostí
 • Štítnice
slide8
PET
 • Funkční diagnostika
slide9
EKG
 • Hezká křivka
 • Hnusná křivka
oxymetr
Oxymetr
 • Kyslík
kapnometr
Kapnometr
 • Oxid uhličitý
vy et en kostn hmoty
Vyšetření kostní hmoty
 • Patologické zlomeniny
elektrick proud
Elektrický proud
 • Napětí
 • Frekvence
 • Proud
nemoc z oz en
Nemoc z ozáření
 • Jaderné elektrárny
dial za
Dialýza
 • Voda
 • Ionty
 • Ultrafiltrace
elektroimpulsoterapie druhy
Elektroimpulsoterapie - druhy
 • Defibrilace
 • Kardioverze
 • Kardiostimulace
ionty
Ionty
 • Gamble graf
osmoza
Osmoza
 • Osmotický tlak
acidobasie
Acidobasie
 • Koncentrace vodíkových iontů
hmota
Hmota
 • Molekuly
 • Atomy
 • Elektrony
 • Protony
 • Neutrony
 • Ionty
elektron
Elektron
 • Elektron
  • Elektrický náboj
  • Spin
  • Energetická úroveň
proton
Proton
 • Elektrický náboj
  • Hmotnost 1 800 elektronů
  • Protonové číslo
  • Iont vodíku
neutron
Neutron
 • Bez náboje
  • Spin
  • Beta rozpad
  • Energie
slide24
Atom
 • Chemické reakce
  • Atomové číslo
  • Nukleonové číslo
molekuly
Molekuly
 • Podle atomů
  • Homonukleární
  • heteronukleární
ionty1
Ionty
 • Kationty +
 • Anionty -
chemick vazby
Chemické vazby
 • Kovalentní vazba
 • Koordinačně kovalentní vazba
 • Nepolární
 • Polární
 • Iontová
 • Kovová
 • Slabé vazebné interakce
  • Van der Walsovy síly
  • Vodíkový můstek
lidsk organismus
Lidský organismus
 • Nerovnováha na membránách
 • Strukturální bílkoviny
 • Stálost vnitřního prostředí
 • Energetika
elekt ina
Elektřina
 • Elektrický náboj
 • Elektromagnetické pole
elektrick n boj
Elektrický náboj
 • Schopnost působit silou
elektrick pole
Elektrické pole
 • Prostor kde se projevují elektrické síly
elektrick proud1
Elektrický proud
 • Pohyb elektricky nabitých částic
biologick membr na
Biologická membrána
 • Kompartmentisace
 • Základ života
elektrick vlastnosti membr n a tk n
Elektrické vlastnosti membrán a tkání
 • Nerovnováha
  • koncentrací
 • Rovnováha
  • nábojů
iontov pumpy
Iontové pumpy
 • Sodík Na+ draslík K +
b lkoviny
Bílkoviny
 • Enzymy
 • Strukturální bílkoviny
b lkoviny1
Bílkoviny
 • Primární struktura
 • Sekundární struktura
 • Terciární struktura
 • Kvarterní struktura
enzymov katal za
Enzymová katalýza
 • Kooperativní děje
vitaminy kofaktory
Vitaminy - kofaktory
 • Ve vodě rozspustné
 • V tucích rozpustné
metabolismus
Metabolismus
 • Počty enzymů
glykol za
Glykolýza
 • Aerobní
 • Anaerobní
struktura organism
Struktura organismů
 • Bílkoviny a nerovnováha na membránách
 • Předávání informací
exprese gen
Exprese genů
 • Transkripce
 • Translace
 • Replikace
metabolick k i ovatky
Metabolické křižovatky
 • Jejich ovlivňování
zen organismu
Řízení organismu
 • Endokrinologie
 • Zpětné vazby v endokrinním systému
tekutiny
Tekutiny
 • ECT
 • ICT
 • Krev
gamble graf
Gamble graf
 • Iontové složení
magnetick pole
Magnetické pole
 • Zdrojem je pohybující se elektrický náboj - elektron
nukle rn magnetick rezonanance
Nukleární magnetická rezonanance
 • Ovlivnění polohy rotace protonů a neutronů
 • Tesla
molekul rn biofyzika
Molekulární biofyzika
 • Zkoumání biologických objektů fyzikálními metodami
skupenstv
Skupenství
 • Pevné
 • Kapalné
 • Plyn
 • Plasma
 • Gluonová plasma
difuze
Difuze
 • Přechod dle koncentrace
krevn tlak
Krevní tlak
 • Korotkovův fenomén
 • Systola
 • Diastola
krevn pr tok
Krevní průtok
 • Kompartment
 • http://www.youtube.com/watch?v=PgI80Ue-AMo&NR=1
m en krevn ho tlaku
Měření krevního tlaku
 • Přímé
 • Nepřímé
 • Automatické
 • Kontinuální
gravitace a krevn tlak
Gravitace a krevní tlak
 • Tlak v různých místech těla
autotransfusn poloha
Autotransfusní poloha
 • Návrat krve k vitálním orgánům
osmotick tlak
Osmotický tlak
 • Rozdílné koncentrace na polopropustné membráně
osmotick tlak efektivn neefektivn
Osmotický tlak efektivní, neefektivní
 • Volná propustnost membrán
onkotick tlak1
Onkotický tlak
 • Efektivní cirkulující objem
biofyzika smysl
Biofyzika smyslů
 • Zrak
 • Sluch
 • Čich
 • Hmat
 • Chuť
vid n
Vidění
 • Světlo
 • Biochemie
 • Hodnocení
optika oka
Optika oka
 • Cesta paprsku světla
akustika
Akustika
 • Zvukové vlny
fyziologie sluchu
Fyziologie sluchu
 • Vnější ucho
 • Střední ucho
 • Vnitřní ucho
fyziologie hmatu
Fyziologie hmatu
 • Hmatová tělíska
fyziologie chuti
Fyziologie chuti
 • Sladké
 • Slané
 • Hořké
 • Kyselé
fyzik ln inky n kter ch faktor
Fyzikální účinky některých faktorů
 • Záření
 • Teplo
 • Tlak
 • Vibrace
 • Dýchací plyn a její tlak
vliv tlaku
Vliv tlaku
 • Crush syndrom
 • Blast syndrom
pop leniny
Popáleniny
 • Rozsah
 • Hloubka
prole eniny
Proleženiny
 • Dekubity
 • Polohové trauma
vibrace
Vibrace
 • Reyunaudův syndrom
ultrazvuk
Ultrazvuk
 • SONO, ECHO
infrazvuk
Infrazvuk
 • Velryby
 • Pod 20 Hz
 • Zvukové dělo
dekompresn nemoc
Dekompresní nemoc
 • DCS
  • Podtlak
  • Přetlak
vliv teploty a proud n
Vliv teploty a proudění
 • Omrzliny
 • Inhalační trauma
extrakorpor ln ob h
Extrakorporální oběh
 • Operace srdce
 • Změny tělesné teploty
postresuscita n hypotermie
Postresuscitační hypotermie
 • Neurologické následky
fyzik ln principy vy et ovac ch metod
Fyzikální principy vyšetřovacích metod
 • Interakce se strukturami těla
  • Voda
  • Vzduch
  • Pevné části
  • Bílkoviny
  • Tuk
  • Polysacharidy
slide101
NMR
 • Rotující vysokofrekvenční magnetické pole
slide106
SONO
 • Piezoelektrický krystal
 • Fázová rychlost
 • Akustická impedance
 • Útlum
 • Dopplerův efekt
doppler v efekt
Dopplerův efekt
 • Přibližování a oddalování předmětů
sono sondy
SONO - sondy
 • Lineární
 • Konvexní
fyzik ln principy l ebn ch metod
Fyzikální principy léčebných metod
 • Ničení tkání
 • Rehabilitace
 • Operace
 • Hyperbaroxie
hyperbaroxie
Hyperbaroxie
 • Přetlakové – dekompresní komory
oza ov n
Ozařování
 • Urychlovače
 • Zářiče
 • Gama nůž
 • Cyber nůž
radioterapie
Radioterapie
 • Elektrony
 • Fotony
 • Hadrony
urychlova e
Urychlovače
 • Betatron
leksel v gama n
Lekselův gama nůž
 • Kobaltové zářiče
cybern
Cybernůž
 • Fotony - gamazáření
z chytn neutronov terapie
Záchytná neutronová terapie
 • NCT – neutron capturetherapy, interakce s Borem
laser
Laser
 • Kvantový zesilovač
terapeutick laser
Terapeutický laser
 • Oční operace
 • Stomatochirurgie
 • Chirurgie
 • Dermatologie
dial za1
Dialýza
 • Hemodialýza
dial za princip
Dialýza princip
 • Dialyzační membrána
dialyza n roztoky
Dialyzační roztoky
 • Kalium
 • Glukoza
hemofiltrace
Hemofiltrace
 • Prediluční
 • Postdiluční
  • Středně a vysokomolekulární látky
hemoperfuze
Hemoperfuze
 • Parciální náhrada jater
 • Intoxikace
plasmafer za
Plasmaferéza
 • Myastenia gravis
 • Homozygotní hypercholesterolemie
um l plicn ventilace
Umělá plicní ventilace
 • Frekvence
 • Objem
 • Tlak
um l plicn ventilace1
Umělá plicní ventilace
 • Kyslík
 • Vlhkost
 • Infekce
um l plicn ventilace2
Umělá plicní ventilace
 • Režimy
  • Objem
  • Frekvence
  • Průběh tlaku
elektroterapie
Elektroterapie
 • Stejnosměrný proud
 • Střídavý proud
  • frekvence
diatermie
Diatermie
 • Vysokofrekvenční proud
magnetoterapie
Magnetoterapie
 • Pulsní magnetické pole
mechanoterapie
Mechanoterapie
 • Manipulace
 • Trakce
 • Masáž
 • Polohování
slide134
Masáž
 • Tlak na svaly
  • Švédská masáž
  • Reflexní masáž
  • Aroma masáž
  • Lymfatická masáž
hydroterapie
Hydroterapie
 • Proud
 • Teplota
doporu en literatura
Doporučená literatura
 • Lékařská biofyzika pořadatel Navrátil, Rosina
 • Biofyzika – učebnice pro lékařské fakulty pořadatel Hrazdíra
 • Základy fyziky pro aplikace – Sodomka, Valíček