Download
1 / 31

Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE . Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 WAŁCZU ID grupy: 98/82 Opiekun: MARTA KAŁAMAJA Kompetencja: MATEMATYCZNO - FIZYCZNE Temat projektowy: GĘSTOŚC MATERII Semestr/rok szkolny: II/2009/2010. Wstęp.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane INFORMACYJNE' - marlee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dane informacyjne
Dane INFORMACYJNE

 • Nazwa szkoły:

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 WAŁCZU

 • ID grupy: 98/82

 • Opiekun: MARTA KAŁAMAJA

 • Kompetencja:

 • MATEMATYCZNO - FIZYCZNE

 • Temat projektowy:

 • GĘSTOŚC MATERII

 • Semestr/rok szkolny:

 • II/2009/2010


Wst p
Wstęp

 • Bogactwo zjawisk przyrody tworzy różne postacie materii, która jest w ciągłym ruchu i ulega ciągłym przemianom. Żywa komórka, obłoki, światło, woda są różnymi formami materii.

  Właściwie każdą substancję można podzielić na mniejsze części, a te z kolei na jeszcze mniejsze. Na jak małe części moglibyśmy podzieli materię, gdybyśmy mieli odpowiednie narzędzia? Takie pytania stawiali sobie starożytni filozofowie. Jedni uważali, że materia ma budowę ciągłą i może by dzielona bez końca, inni uważali, że istnieje kres podziału. Tak miedzy innymi uważał Demokryt, który wprowadził pojęcie atomu, czyli najmniejszej porcji materii, której nie można już dzielic.


Wst p cd
Wstęp cd.

 • Uważał on, że między atomami istnieją wolne przestrzenie. Materia przypomina, więc ogromną piaskownicę, wypełnioną ziarenkami piasku. Obecnie wiemy, że materia ma budowę ziarnistą. Składa się ona z różnych substancji, zbudowanych z cząsteczek i atomów.

  W XX wieku chemicy i fizycy poznali dokładnie budowę atomu. Okazało się, że składa się on z mniejszych elementów: jądra atomowego i otaczających je elektronów. Jądro atomowe zawiera w sobie protony i neutrony. Lata osiemdziesiąte XX wieku przyniosły nową hipotezę, że protony i neutrony składają się z jeszcze mniejszych elementów tzw. kwarków.


atom

jądro

proton

neutron

elektron

kwark


Stany skupienia materii
Stany skupienia materii

 • Materia występuję w różnych stanach skupienia:

 • Stan stały

 • Stan ciekły

 • Stan gazowy


Stany skupienia materii1
Stany skupienia materii

 • Przykładami ciał które mogą przyjmować każdy z trzech stanu są:

 • Woda

 • stan stały- lód

 • stan ciekły – woda np. zbiorniki wodne takie jak: jeziora, morza, itp.

 • stan gazowy - para


Stany skupienia materii2
Stany skupienia materii

 • Żelazo

 • stan stały - to taki w jakim najczęściej widzimy

 • stan ciekły – żelazo występuję w tym stanie gdy ogrzejemy je do temperatury 1538°C

 • Rtęć

 • stan stały – występuje gdy oziębimy rtęć do temperatury -39°C

 • stan ciekły – występuje w warunkach normalnych np. w termometrach rtęciowych


G sto
Gęstość

 • Wszystkie ciała mają pewną masę i zajmują pewną objętość.

  Bardzo często obserwujemy zjawisko takie że ciała mają taką samą masę ale ich objętości się różnią lub też tak że ciała mają różne masy a takie same objętości.

  Dzieje się tak z bardzo prostego powodu każde ciał zbudowane jest z różnych substancji.


G sto1
Gęstość

 • Gęstość jest jedną z najbardziej podstawowych wielkości charakteryzujących materię. Gęstość jest wielkością fizyczną, która określa stopień koncentracji materii.

 • Gęstość jest równa stosunkowi masy do jego objętości i wyraża się wzorem:

  d = m/V

  m – masa ciała (kg)

  V – objętość ciała (m³)

  d – gęstość (kg/m³)


Jednostka g sto ci
Jednostka gęstości

 • Jednostką gęstości jest w międzynarodowym układzie SI wielkości mechanicznych:

  kg/m³

  Inne jednostki to np.:

  g/cm³


G sto2
Gęstość

 • Dla większości substancji, w miarę wzrostu temperatury, a także przy zmianie stanu skupienia z ciała stałego w ciecz i gaz, gęstość maleje. Te same substancje w stanie gazowym maja zdecydowanie mniejszą gęstość, niż w stanie ciekłym i stałym.

  Dzieje się tak, gdyż odległość między cząsteczkami w ciałach stałych są małe, w cieczach trochę większe, a w gazach jeszcze większe.

  Przykładem może tu być powietrze, które w temperaturze 20°C ma gęstość 1,2 kg/m³, a skroplone ma gęstość 960 kg/m³.


Tabele g sto ci niekt rych substancji przy normalnym ci nieniu atmosferycznym
Tabele gęstości niektórych substancji(przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym)

1.GĘSTOŚC CIAŁ STAŁYCH

Zadanie 1
Zadanie 1

 • Porównaj masy sześcianów o takich

  samych objętościach, ale zbudowanych z różnego materiału.

 • Obliczmy objętość sześcianu:

  V=a³

  V= (3cm)³

  V=27cm³

a=3cm

a=3cm

a- długość krawędzi

sześcianu

Sześcian zbudowany z aluminium.

Sześcian zbudowany ze srebra


Zadanie 1 cd
Zadanie 1 cd.

 • Zamieniamy jednostki:

  1cm = 0,01m

  1cm³ = 0,000001m³

 • A więc objętość sześcianu jest równa:

  27* 0,000001m³=0,000027 m³

 • Wyszukujemy w tabelach gęstość aluminium i złota.

  Gęstość aluminium= 2720 kg/m³

  Gęstość złota= 19282 kg/m³


Zadanie 1 cd1
Zadanie 1 cd.

 • Korzystamy ze wzoru na gęstość:

  d=m/V

 • Przekształcamy powyższy wzór tak aby móc obliczyć masę sześcianów.

  d=m/V /*V

  d*V=m

  m=V*d


Zadanie 1 cd2
Zadanie 1 cd.

 • Podstawiamy wartości liczbowe do wzoru. Najpierw obliczamy masę sześcianu zbudowanego z aluminium (m1):

  m1= 0,000027 * 2720

  m1= 0,07344 kg

 • Teraz obliczamy masę sześcianu zbudowanego ze złota (m2):

  m2= 0,000027 * 19282

  m2= 0,520614 kg


Zadanie 1 cd3
Zadanie 1 cd.

 • Sprawdzenie jednostki:

  m=d*V

  kg = kg/m³ * m³ = kg

 • Porównujemy masy sześcianów:

  m1= 0,07344 kg

  m2= 0,520614 kg

  m1<m2

 • Odp. Masa sześcianu zbudowanego ze złota jest większa od masy sześcianu z aluminium.


Zadanie 2
Zadanie 2

Naczynie napełniono całkowicie, wlewając 16 kg nafty. Jaką masę będzie miała rtęć, która wypełni to samo naczynie?

 • Dane: Szukane:

  m1 = 16kg – masa nafty m2 = ?

  d1= 810 kg/m³ - gęstość nafty

  d2 = 13546 kg/m³ - gęstość rtęci


Zadanie 2 cd
Zadanie 2 cd.

 • ROZWIĄZANIE:

 • Objętość w obu przypadkach jest jednakowa (V1=V2), więc porównujemy je:

  d1=m1/V1 => V1=m1/d1 oraz V2=m2/d2

  Z faktu, że V1=V2 otrzymujmy: m1/d1=m2/d2

 • Przekształcamy wzór, korzystając z proporcji

  m1/d1=m2/d2

  m1*d2= m2*d1 /:d1

  m2= (m1*d2):d1


Zadanie 2 cd1
Zadanie 2 cd.

 • Podstawiamy wartości liczbowe:

  m2 = (16kg* 13546 kg/m³):810 kg/m³

  m2 = 216736kg²/m³:810 kg/m³

  m2 = 267,58kg

 • Odp. Masa rtęci wynosi 267,58 kg.


Zadanie 3
Zadanie 3

 • Wyraź gęstość poniższych planet w kg/m³:

 • Ziemia – 5,43 g/cm³

 • Mars – 3,94 g/cm³

 • Saturn – 0,71 g/cm³


Zadanie 3 cd
Zadanie 3 cd.

 • Rozwiązanie:

 • Zamieniamy jednostki:

  1g=0,001kg

  1cm³=0,000001m³

  g/cm³=0,001kg/0,000001m³=1000kg/m³

  5,43*1000kg/m³=5430kg/m³=5,43*10³kg/m³

  b) 3,94*1000kg/m³=3940kg/m³=3,94*10³kg/m³

  c) 0,71*1000kg/m³=710kg/m³=7,1*10²kg/m³


ad