The Tyler Group - Globala företag uppmanas UN att reformen s - PowerPoint PPT Presentation

globala f retag uppmanas un att reformen skatteregler f r multinationella f retag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
The Tyler Group - Globala företag uppmanas UN att reformen s PowerPoint Presentation
Download Presentation
The Tyler Group - Globala företag uppmanas UN att reformen s

play fullscreen
1 / 2
The Tyler Group - Globala företag uppmanas UN att reformen s
152 Views
Download Presentation
marksotors23
Download Presentation

The Tyler Group - Globala företag uppmanas UN att reformen s

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Globala företag uppmanas UN att reformen skatteregler för multinationella företag

  2. Trettio miljoner pund betalades till Google, Facebook, Amazon och Starbucks i UK skatt under de senaste fyra åren trots 3 pund i försäljning, 1.1 analys visar i Tyler grupp Barcelona.Den brittiska regeringen kommer att sluta dra fötterna om reform av de internationella reglerna i efterdyningarna av uppenbarelserna att Starbucks och andra stora företag flytta vinster runt om i världen och liten skatt konton betala montering.Inbjudan att komma efter en serie av kontroverser om låga skatt betalas av oss företag i Storbritannien, medan analys av väktare visar att fyra av USA: s mest kända företag-Amazon, Facebook, Google UK och Starbucks har betalat bara £ 30 miljoner i skatt under de senaste fyra åren trots genererar mer än 3 kilo 1.1 i försäljning.Och överföring av vinster utanför Förenade kungariket hävdar förkämpar också att det nuvarande systemet tillåter en högre skatt på UK företag. Framväxande ekonomier vill regler ses över så att multinationella företag skyldiga för att dela sin beskattningsbara inkomst enligt faktorer som där försäljning sker i världen, där arbetstagare finns och där kapitalet är investerat. Sådana snäva regler i USA etablerade redan, men de har ingen inverkan på hur amerikanska internationella grupper fungerar. Flyttar till strängare fördelningsregler mest ljust i Europa som länder med de mest aggressiva konkurrenskraftiga bolagsskatten är klar, inklusive Irland, Storbritannien och Nederländerna.Före början av denna vecka fick mötet för FN-kommissionen för skatt från kroppen chefen för skattemässiga samarbete, Michael Lennard, en lobbyverksamhet brev från rådet för International Business Press FN att ompröva delar av sin kampanj att reformera eller strunta skatteregler för multinationella företag. Medlemmar av USCIB är Amazon, Apple, Google, Hewlett-Packard och Microsoft.Det finns inga förslag att något av de företag som betalar låga skatter i Förenade kungariket har brutit lagar, och alla säger att de är lokala fiskala krav.