The Tyler Group Barcelona: Barcelona Valutawissel - PowerPoint PPT Presentation

the tyler group barcelona global expat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
The Tyler Group Barcelona: Barcelona Valutawissel PowerPoint Presentation
Download Presentation
The Tyler Group Barcelona: Barcelona Valutawissel

play fullscreen
1 / 6
The Tyler Group Barcelona: Barcelona Valutawissel
191 Views
Download Presentation
ahtnamasand
Download Presentation

The Tyler Group Barcelona: Barcelona Valutawissel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. The Tyler Group Barcelona Global Expat Connections Blog barcelonatyler group services spain

  2. BarcelonaValutawissel

  3. Barcelona is helaasbekendomzijnprobleemzakkenrollen, dus in plaats van grotehoeveelheidcontant geld, de Tyler groep Barcelona zouadviserengebruikendgeldautomaten (automated teller machine) als het is de makkelijkstemanierom geld tekrijgen. Echter, voordat u uwreis, dient u uw bank contacterenomerachtertekomenwatkostendatzijzullentoepassen. Rembemberdat u wilt gebruiken in het buitenlanduwcreditcard, eengeldigepincodemoet. Ook, hebt u verschillendecreditcards, gebruiken de eendatbiedt u de beste deal (de eendat de kleinsteheffingtoepast).

  4. Nochtans, hebt u geld (bijvoorbeeldAmerikaanse Dollars of Britsepondennaar euro) wisselen, de Tyler groep Barcelona zousterkaanbevelendat u gebruikt van eenreguliere bank (La CaixaCatalunyaCaixa, CaixaPenedes, BBVA…) eerderdanwisselenkioskenzoals de ruilverhouding in eenreguliere bank gunstiger is. Bovendien post financiëleinstellingenhunwisselkoersenbuitenzodatzult u kunnenvergelijkenhunverhouding tot de ratio’s toegepast door de exchange-kiosken. Gebruikalleen exchange kioskenalseenlaatsteredmiddelalszijzullen u rip off.

  5. Bij het wijzigen van uw geld, moet u zorgendat u losseveranderingkrijgtals het zeernuttigzijnzalals u bijvoorbeeldgebruik van openbaarvervoer. Alseenveiligheidsmaatregel, houdaltijd de verandering in eenanderelocatiedangrotenotities. Openingstijden van de Bank in Spanjezijn van maandag tot vrijdag van 9u tot 2 pm. Voordegenenonder u met behulp van American Express, is ereen AM-kantoor in het stadscentrum (Paseo de Gracia 101. Telefoon: 93 217 0070) datwordtgeopend van maandag tot vrijdag (9: 30 tot 18u) en op zaterdag van 10-12.