starov k ecko a m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Starověké Řecko a Řím PowerPoint Presentation
Download Presentation
Starověké Řecko a Řím

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Starověké Řecko a Řím - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Starověké Řecko a Řím. Hervert Rudolf, C4A. Starověké Řecko. Mykénské období (1600-1200 př. n. l.) Temné (Homérské) období (1200-800 př. n. l.) Archaická doba (800–500 př. n. l.) Klasická doba (500–336 př. n. l.) Helénistická doba (336–146 př. n. l.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Starověké Řecko a Řím


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
starov k ecko a m

Starověké Řecko a Řím

Hervert Rudolf, C4A

starov k ecko
Starověké Řecko
 • Mykénské období (1600-1200 př. n. l.)
 • Temné (Homérské) období (1200-800 př. n. l.)
 • Archaická doba (800–500 př. n. l.)
 • Klasická doba (500–336 př. n. l.)
 • Helénistická doba (336–146 př. n. l.)
 • Římská nadvláda (146 př. n. l. – 395 n. l.)
myk nsk obdob
Mykénské období
 • pevninské Řecko
 • Iónové - Athény
 • Achájové – Kypr, Kréta (Agamemnon, Trója)
 • Dórové – Sparta
 • základ Řecké kultury
temn hom rsk obdob
Temné (Homérské) období
 • málo písemných pramenů
 • Homér
 • Dórové X Mykénská civilizace
 • 1. Řecká kolonizace
 • Řecká alfabeta
 • Rody a kmeny
archaick doba
Archaická doba
 • městské státy (Polis)
 • otrokářství
 • velká (2.) Řecká kolonizace
 • dlužní otroctví
 • Sparta, Athény
sparta
Sparta
 • Peloponés, Dórové
 • vojenství, zemědělství
 • 3 vrstvy: Sparťané, Perioikové, Heilóti
 • Státní zřízení:
 • Dva králové
 • 5 eforů
 • Gerúsia (rada starších)
 • Apellá (shromáždění svobodných mužů)
ath ny
Athény
 • Attica, Iónové
 • řemesla, obchod
 • kulturní akce a tradice
 • antická demokracie
 • státní zřízení: rodová demokracie
 • Drakón, Solón, Kleisthenes
klasick doba
Klasická doba
 • Řecko – Perské války
 • Marathon – Athény X Persie (490)
 • Thermopyl – Sparta (Leonidas) X Persie (480)
 • Salamis – Athény X Persie (480)
 • Plataje – Athény + Sparta X Persie (479)
slide14

Athény X Sparta

 • Peloponéská válka (431 – 404)
 • Athény X Sparta + Peršani
 • vyhladovění Athén
 • Athény obsazeny, dlouhá zeď zbourána
 • 403 – státní převrat v Athénách
 • Korinthská válka (395 – 386)
 • Sparta – tvrdá vláda
 • Sparta X Athény + Théby + Korint + Peršanské peníze
hel nistick doba
Helénistická doba
 • Makedonie
 • Filip II.
 • 338 – Chaironeia
 • Korintský spolek
 • tažení do Persie
 • zavražděn
slide17

Alexander Makedonský (Veliký)

 • ovládnutí celého tehdy známého světa
 • tažení do Persie (Pergamon, Issos, Gaugamely)
 • Egypt, Turecko, Írán, Irák, Indii, Izrael, Palestinu
 • ctil náboženské tradice
 • Babylon
 • Smrt – 323 v Babylonu
 • Egypt – Ptolemaiovci, Persie – Seleukos I., Makedonie – Antigonos
 • 146 př. n. l.
p nos eck kultury
Přínos řecké kultury
 • Olympijské hry
 • Demokracie
 • Náboženství a legendy
 • Věda, filosofie
 • Literatura
 • Divadlo, rétorika
 • umění
starov k m
Starověký Řím
 • Etruskové a Italikové -> Římané
 • Patriciové X Plebejové
 • Království Římské (753 – 510 př. n. l.)
 • Římská republika (510 – 27 př. n. l.)
 • Římské císařství (27 př. n. l. – 284 n. l.)
kr lovstv msk
Království Římské
 • Romulus a Remus
 • TitusLivius
 • 7 králů podle legendy
 • TarginiusSuperbus – poslední král – vyhnán
 • zřízení:
 • Král
 • Senát (patriciové)
 • Lidové shromáždění (plebejové)
msk republika
Římská republika
 • z lat. res publica
 • zřízení v době míru:
 • 2 konzulové (patriciové)
 • Senát
 • Lidové shromáždění
 • Zřízení v době války
 • 1 diktátor
patriciov x plebejov
Patriciové X Plebejové
 • 1. secese – 2 tribuni lidu
 • 2. secese – zákoník vymožený plebejci
 • 3. secese - zrovnoprávnění
slide26

390 př. n. l. – Řím vypleněn Galy

 • Punské války (264 – 146)
 • Hannibal obléhal Řím
 • Kartágo dobyto
 • Kartágo srovnáno se zemí
slide28

Krize republiky

 • Hospodářská
 • Spartakovo povstání (73-71)
 • Diktátor Sulla
 • 1. triumvirát – Pompeius, Crassus, Caesar
 • 2. triumvirát – Antonius, Lepidus, Octavianus
 • 27 př. n. l. – konec republiky
msk c sa stv
Římské císařství
 • Octavianus (27 př. n. l. – 14. n. l.)
 • AugustusGaius Julius CaesarOctavianus
 • Tituly: nejvyšší velekněz, tribun lidu, otec vlasti, 1. senátor, první občan, císař, po smrti bohem
 • Caligula (37 – 41 n.l.)
 • Jeho kůň = konzul
 • Stavěl si chrámy
 • Zavražděn pretoriány
slide32

Nero (54 – 68 n.l.)

 • Zapálil Řím
 • Traianus (98 – 117 n.l.)
 • Největší rozsah říše
 • Hadrianus (117 – 138 n.l.)
 • Hadrianův val
 • MarcusAurelius (161 – 180 n.l.)
 • Markomanské války
 • Sv. Konstantin I. Veliký (306 – 337 n.l.)
 • Milánský edikt
 • Konstantinopol
slide34

Theodosius (379 – 395 n.l.)

 • Rozdělení říše:

Západořímská – zánik 476

Východořímská – zánik 1453

p nos msk kultury
Přínos římské kultury
 • Filosofie
 • Lékařství (Galénos)
 • Literatura
 • Římské právo
zdroje
Zdroje
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%A9_%C5%98ecko#Archaick.C3.A1_doba_.28800.E2.80.93500_p.C5.99._n._l..29
 • http://gymkh.cz/student/Dejepis/Veprkova/
 • 3. Starověké Řecko.docx
 • 3. Starověký Řím.docx