pr myslov revoluce n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE. Zpracoval Jan Holík. Průmyslová revoluce : - hospodářský- ekonomický rozmach státu - velký technický a společenský převrat způsobený hromadným zaváděním strojů do výroby. Vývojové rozdělení industrializace. 1) VĚDECKO – TECHNICKÁ REVOLUCE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE' - maris


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pr myslov revoluce
PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE

Zpracoval Jan Holík

slide2
Průmyslová revoluce:

- hospodářský- ekonomický rozmach státu

- velký technický a společenský převrat způsobený

hromadným zaváděním strojů do výroby

v vojov rozd len industrializace
Vývojové rozdělení industrializace

1) VĚDECKO – TECHNICKÁ REVOLUCE

- byla zahájena vynálezem parního stroje (18.stol)

2) VĚDECKO – TECHNICKÁ REVOLUCE

- zahájena objevem elektrického proudu (19.-20.stol.)

3) VĚDECKO – TECHNICKÁ REVOLUCE

- zahájena s rozvojem informačních technologií

- konec 20.století

slide4
příčiny vzniku: 1) hromadění kapitálu

2) uvolnění pracovní síly

3) technický rozvoj

zm ny v obchodu
Změny v obchodu
 • Změny v prodeji
 • Vytváří se jednotný vnitřní trh – tzn. rušení celních poplatků
 • Celosvětové hospodářství
 • Textilní výrobky a suroviny
 • Stroje a strojní zařízení
 • Vzniká kapitál
 • Vnikají moderní banky
pr myslov revoluce v esk ch zem ch
Průmyslová revoluce v českých zemích
 • ochrana od státu pro podnikatele
 • sklářství, plátenictví
 • 1807 – první český parní stroj
 • poptávka - stavba uhelných dolů
 • budování státní kamenné silnice
 • 1832 – koněspřežná železnice (ČB – Linec) – přeprava soli
 • 1839 – parostrojní železnice (Vídeň – Brno)
slide7
- začátek v Anglii (dochází dřevo) 1770 - 1830

- výroba strojů (hlavně textilní, později těžký průmysl)

- rozšíření revoluce do Evropy (do konce 19. stol. se industrializovala téměř celá Evropa)

- rozvoj obchodu, bankovnictví a burz

 • textilní průmysl – obrovský rozmach - zpracování bavlny - výroba není svázaná cechovními předpisy – možný export do kolonií
 • vznik nového odvětví - strojírenství

hlavní myslitelé 19. stol.:P.J.Proudhon

K.Marx

B.Engels

R.Owen

spole ensk d sledky pr myslov revoluce
Společenské důsledky průmyslové revoluce
 • Ohromný přírůstek počtu obyvatelstva
 • Rostou města jako střediska obchodu a průmyslu
 • Poč. 19. stol. – většina obyvatel žije ještě na venkově
 • Ve městech – chudinké čtvrti

zrod nových levicových směrů – socialismus, komunismus

slide10

Světová výstava 1851, byla PRVNÍ velká mezinárodní výstava průmyslu a kultury v jednotlivých zemích. Konala se od prvního do patnáctého května roku 1851 v Londýně.

Byla to první z řady světových výstav Expo v oborech kultura a průmysl, které se v 19. století staly velmi populární. Organizoval ji Henry Cole a princ Albert Sasko-Kobursko-Gothajský. Výstavy se zúčastnili například Charles Darwin, členové bývalé francouzské královské rodiny Bourbonů a spisovatelé Charlotte Bronte a GeorgeEliot.

slide11

Jejím symbolem se okamžitě stala obrovská budova CrystalPalace z litinového rámu a skla, což byl na tehdejší dobu obrovský počin. Výstavu navštívilo šest milionů lidí – což odpovídá jedné třetině celkového počtu obyvatel Británie v té době. Světová výstava měla zisk ve výši 186.000 liber.

crystal palace
CrystalPalace
 • Křišťálový palác (Crystal Palace) v Londýně byl postaven v roce 1851 architektem Josephem Paxtonem. Tento návrh byl vybrán jako nejlepší mezi 233 návrhy, které byly navrhnuty na základě architektonické soutěže vypsané v roce 1849.
slide14

Život budovy křišťálového paláce byl omezen na dobu trvání mezinárodní výstavy, což bylo šest měsíců. Po uplynutí této doby se musela budova demontovat a přemístit. Byla přestěhována do Synenhamu. Při znovu postavení byla budova upravena, zvětšena a byly odstraněny některé problémy.

slide15

Postupně se však Křišťálový palác stal součástí každodenního života a stavba začala ztrácet výjimečnost. Rovněž začaly chybět finance na údržbu celé stavby. V roce 1866 zachvátil palác požár, který zničil jednu jeho část. Nadále sloužil pro výstavní účely a jako muzeum do roku 1936, kdy 30. listopadu podlehl dalšímu požáru.  Zánik významného architektonického díla sledovalo tisíce lidí, protože oheň bylo vidět na míle daleko. Winston Churchill když to viděl, tak poznamenal: "toto je konec věků".

zdroje
Zdroje

www.google.cz

wikipedia.cz

dejepis.com

pre.cz