slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRO / CON PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRO / CON

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

PRO / CON - PowerPoint PPT Presentation


 • 289 Views
 • Uploaded on

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK ALANINDA UZMAN HEKİM YETERLİ MİDİR? Doç.Dr.Sedat ALTIN Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL, sedataltin@yahoo.com. PRO / CON. Hekim sayısı yetersiz (Merkezi Otorite) Olması gereken sayı: 189.387

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRO / CON' - marinel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK ALANINDA UZMAN HEKİM YETERLİ MİDİR?Doç.Dr.Sedat ALTIN Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL, sedataltin@yahoo.com

pro con
PRO / CON
 • Hekim sayısı yetersiz (Merkezi Otorite)
  • Olması gereken sayı: 189.387
 • Hekim sayısı yeterlidir (Meslek Örgütü)
  • Olması gereken sayı: 109.446
 • 2009 Mart ayında aktif çalışan hekim sayısı 107.352
slide3

Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu Raporu

Elinizdeki veriler uyarınca:

Uzman hekim sayısı

a.Az% 47,3

b.Yeterli% 47,3

c.Çok % 5,4

Araştırma görevlisi/asistan sayısı

a.Az% 50

b.Yeterli% 44,4

c.Çok% 5,6

s gp ok parametreli bir konudur
SİGP çok parametreli bir konudur:
 • Varolan hekim sayısının saptanması,
 • Altyapının belirlenmesi,
 • Eğitim kurumlarının tanımlanması,
 • Eğiticilerin tanımlanması,
 • Yardımcı personelin eğitimi,
 • Kalite kontrol sistemlerinin uygulanması,
 • Hizmet gereksiniminin belirlenmesi,
 • Hekim dağılımının planlanması,
 • Hekimin gereksinimlerinin belirlenmesi,
s gp i in kullan lan y ntemler nelerdir
SİGP için kullanılan yöntemler nelerdir?
 • 1. Gereksinim Yöntemleri: Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet etkililik çalışmalarının sonuçlarına göre hesaplama yapılır.
 • 2. İstihdam Yöntemi: Norm kadro çalışmaları
 • 3. Başvuru yöntemi: Kişi başına düşen müracaat sayısına yöneliktir.
 • 4. Hedef yöntemi: Sağlık Bakanlığı tarafından konulan hedeflere yöneliktir
 • 5. İnsan gücü /nüfus oranı yöntemi: Nüfusa oranlanarak yapılan hesaplamadır.
 • 6. İş yüküne dayalı personel ihtiyacı belirleme (WISN):
y k ne ba li personel ht yaci bel rleme y ntem wisn
İŞ YÜKÜNE BAĞLI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ (WISN)
 • İş yüküne dayalı hekim ihtiyacı belirleme yöntemine göre her ülke kendi insanlarının çağdaş sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri için bir standart oluşturmalıdır.
 • Bu nedenle; “Hastaneler yada poliklinikler bazında; iş yüküne dayalı uzman hekim ihtiyacının hesabı” temel yaklaşım olmalıdır. İş yükü birçok faktör tarafından etkilenir; hesaplamalar sırasında bunlar dikkate alınmalıdır
y k ne ba li personel ht yaci bel rleme y ntem wisn1
İŞ YÜKÜNE BAĞLI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ (WISN)
 • İş yüküne göre personel ihtiyacı belirleme işlemi; farklı hizmetler için çalışmanın hızı ve birim zamanı oluşturmaya dayanır. Bu birim zamanlar ve hızlar kalite standartlarını da etkiler.
 • Birim zamanlar dikkate alınarak iş yükünün her tipi için (yatan hasta, ayaktan hasta vb) bir “aktivite standardı” hazırlanır. Bu aktivite standartları (çalışmanın hızı), yıllık iş yüküne çevrilir.
y k ne ba li personel ht yaci bel rleme y ntem wisn2
İŞ YÜKÜNE BAĞLI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ (WISN)

Hizmette yıllık iş yükü

------------------------------------- = Personel İhtiyacı

Standart iş yükü

(bir personel için=yıllık iş hızı)

Mevcut - Hesaplanan = Fark

Mevcut / Hesaplanan = Oran

slide11

İŞYÜKÜNE DAYALI İNSAN GÜCÜ (UZMAN HEKİM) HESAPLAMASI -YEDİKULE ÖRNEĞİ-**SEDAT ALTIN, Emel ÇAĞLAR, Güngör ÇAMSARI, Erdoğan ÇETİNKAYA, Sadettin ÇIKRIKÇIOĞLU, Filiz KOŞAR, Esin TUNCAY,Pınar YILDIZ , Veysel YILMAZ

TOPLAM 67,356

y k ne dayali nsan g c uzman hek m hesaplamasi yed kule rne
İŞYÜKÜNE DAYALI İNSAN GÜCÜ (UZMAN HEKİM) HESAPLAMASI -YEDİKULE ÖRNEĞİ-*
 • Kategori ayarlama faktörü = % 12,5
 • Ayarlama çarpanı = 1/ 1-0,125 = 1.143
 • Gerekli uzman hekim sayısı = Katsayıların toplamı x 1.143 = 67,356 x 1.143 = 77 uzman hekim gerekli
 • Halen mevcut Göğüs Hastalıkları Uzman hekim sayısı (Klinik şef, şef muavini ve başhekim muavinleri de dahil) = 44
 • Fark = 77- 44 = 33 uzman hekim eksiği vardır.
 • Oran = 44 / 77 = 0,57 olup, neredeyse yarıya yakın uzman hekim eksiği mevcuttur. Bu da iki uzman hekimin işyükünü bir uzman hekimin yapmak zorunda olduğunu göstermektedir.
g s uzman say lar
Göğüs Uzmanı Sayıları

Yıllık Uzman Artış Hızı % 10,2 olmakla birlikte oranı % 0,2 azalmakta

tamg nc oran
Tamgüncü Oranı
 • Tüm Branşlar
  • % 77
 • Göğüs Hast.
  • % 89
 • Göğüs Cerrahisi
  • % 93
2008 yilindak akt f ali an g s hastaliklari uzmani yeterl m
2008 YILINDAKİ AKTİF ÇALIŞAN GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI YETERLİ Mİ?*
 • 2008 yılı Ocak ayında ülkemizin 64 il ve 152 hastanesinde aktif olarak çalışan 416 göğüs hastalıkları uzmanın (Sağlık Bakanlığında görevli göğüs hastalıkları uzmanlarının yaklaşık yarısı) yapmış olduğu muayene ve girişimsel işlem puanlarına göre işyükü belirlenerek uzman ihtiyacı bulundu.

Altın S. 12.TTD Kongresi’nde poster olarak sunulacak

2008 yilindak akt f ali an g s hastaliklari uzmani yeterl m1
2008 YILINDAKİ AKTİF ÇALIŞAN GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI YETERLİ Mİ?*

* Altın S. 12.TTD Kongresi’nde poster olarak sunulacak

2008 yilindak akt f ali an g s hastaliklari uzmani yeterl m2
2008 YILINDAKİ AKTİF ÇALIŞAN GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI YETERLİ Mİ?*

* Altın S. 12.TTD Kongresi’nde poster olarak sunulacak

2008 yilindak akt f ali an g s hastaliklari uzmani yeterl m3
2008 YILINDAKİ AKTİF ÇALIŞAN GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI YETERLİ Mİ?*
 • Yapılan performans yönetimi analizinde kabul edilebilir hata payıyla göğüs hastalıkları uzman sayısının mevcuda göre 1.310 (% 50) daha az olduğu bulunmuştur. Ülkemiz için gerekli göğüs hastalıkları uzman sayısı 2008 yılı itibariyle 2.760 olarak hesaplanmıştır.

* Altın S. 12.TTD Kongresi’nde poster olarak sunulacak

t rkiye ab k yas1
Türkiye-AB kıyası
 • Türkiye’de 100.000 kişiye düşen göğüs hastalıkları uzmanı 2,1 iken Avrupa Birliği ülkelerinde bu rakam 4’tür.
 • Buna göre 2007 için gerekli uzman sayısı 2.750 olmalıdır.
baz avrupa lkelerinde ve t rkiye de 100 000 ki iye d en g s hastal klar uzman say lar
Bazı Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye’de 100.000 Kişiye Düşen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Sayıları
2007 asistan da l m
2007 Asistan Dağılımı
 • Göğüs Hast. 553 (% 2,53)
 • Üniversite 340 (% 61,5)
 • Eğitim Hast. 213 (% 38,5)
 • Toplam Asistan 21.886
 • Üniversite 15.118 (%69,1)
 • Eğitim Hast. 6.768 (%30,9)
g s hastaliklari n opt mum as stan sayisi
GÖĞÜS HASTALIKLARI İÇİN OPTİMUM ASİSTAN SAYISI*
 • Yatak sayısına göre planlamada
  • 8 göğüs hastalıkları yatağına 1 Asistan,
  • 20 tüberküloz yatağına 1 asistan şeklinde uygulamada
 • Yedikule'nin gerekli asistan sayısı, 40'tır.
 • 5 yıllık uzmanlık eğitim süresinin 1 yılı dış rotasyon olduğundan sadece yatan hasta için gerekli asistan sayısı 48 olarak bulunur.
 • Asistan başına düşen poliklinik sayısı günlük 20,
 • yatan hasta, günlük 1 hastadır.
 • Halen günde 20-25 hastaya bronkoskopi ve 10-12 hastaya TTİA işlemi yapıldığından bronkoskopi işlemi için hergün 3, TTİA işlemi için de hergün 1 asistana ihtiyaç vardır. Bir asistanın yılda 150 bronkoskopi yapabilmesi için 4 ay, 50 TTİA yapabilmesi için 1 ay rotasyon yapması gereklidir. Şu halde 12 asistan da girişimsel işlemler için gereklidir.
 • İlaveten acil polikliniğe 2, 3 yataklı invaziv yoğun bakıma 1 ve uyku laboratuarına da 1 asistan gerekli olduğundan toplam 64 asistan, Yedikule için bu şartlarda gereklidir.

* Altın S. 12.TTD Kongresi’nde poster olarak sunulacak

g s hastaliklari n opt mum as stan sayisi s alt n
GÖĞÜS HASTALIKLARI İÇİN OPTİMUM ASİSTAN SAYISIS/Altın
 • Ülkemizde göğüs hastalıkları uzmanlık eğitimi veren 2007 yılında toplam 3.220 yatak
 • Projeksiyonla 403 asistan ve bunun da dış rotasyondakilerin ilavesiyle 484 asistanın sadece yatan hasta hizmeti için gerekli olduğu sonucuna varırız.
 • Yedikule hastanemizin sonuçlarını ülkemiz geneline projekte edersek 646 göğüs hastalıkları asistanına ülkemizin eğitim kurumlarının ihtiyacı vardır sonucu çıkar.
g s hastaliklari n opt mum as stan sayisi s alt n1
GÖĞÜS HASTALIKLARI İÇİN OPTİMUM ASİSTAN SAYISIS/Altın
 • Asistan ihtiyacını belirlerken,
  • Hizmet yükünün asistan hekim tabanlı değil, uzman ekseninde şekillendirilmesi
  • Öncelikle eğiticilerin sayısı, kalitesi ve eğitim alanı standartları belirlenmeli.
  • O kurumda eğitim alması gereken asistan hekim sayısı, objektif kriterlere göre hesaplanmalıdır.
 • Çalışmamızda projeksiyon yöntemiyle, ülkemiz için bazı kriterler dikkate alınarak, göğüs hastalıkları uzmanlık alanında optimum asistan sayısı hesaplanmış
 • 2007 yılı rakamlarıyla eğitim gören asistan sayısının, ihtiyacın yaklaşık % 20 daha azı olduğu, halen mevcut göğüs hastalıkları asistan sayısının 100 civarında eksik olduğu sonucuna varılmıştır.
t rkiye ab k yas2
Türkiye-AB kıyası
 • Ülke nüfusunun 2010’da 76.505.000, 2015 yılında ise 80.524.000 olması beklenmektedir.
 • 2005 yılı rakamlarıyla AB ülkelerinde 27.025 kişiye 1 göğüs hastalıkları uzmanı düşerken 2007 sonu itibariyle Türkiye’de bu değer 48.680 kişiye 1’dir.
 • Sadece bu orana göre, 2007 sonu itibariyle Türkiye’de olması gereken göğüs hastalıkları uzman sayısı 2.612’dir. Şu halde, AB ortalamasıyla 2007 sonu itibariyle eksik olan göğüs hastalıkları uzman sayısı 1.162 (% 80)dir.
 • Aynı oran dikkate alınarak 2010’da 2.831 ve 2015’te ise, 2.980 uzman gereklidir denebilir.
hastalik y k
HASTALIK YÜKÜ
 • Türkiye’de saptanan toplam hastalık yükü 10,802,494’tür. Solunum sistemi hastalıkları belirlenen hastalık yükünün 675,876’sını (% 6,26)oluşturmaktadır. Ulusal düzey DALY’e neden olan ilk 20 hastalık içinde alt solunum yolu enfeksiyonları %3,8 ile beşinci sırasında, KOAH ise % 2,8 ile sekizinci sırada yer almaktadır.
 • O halde toplam uzman sayısının % 6,26’sı, solunum sistemi hastalıklarıyla ilgilenmelidir. 2007 rakamlarıyla toplam 50.828 olan toplam uzman sayısının 3.182’si göğüs hastalıkları uzmanı olmalıdır, halbuki aktif 1450 uzmanımız vardır. Yaklaşık 1.750 uzmana daha ihtiyaç vardır.
zetle g s hastal klar uzman g c
ÖZETLE, Göğüs Hastalıkları Uzman Gücü
slide42
SONUÇ
 • Göğüs hastalıkları uzman sayısı, tüm yöntemlerle yapılan hesaplamalarda olması gerekenin yaklaşık yarısıdır.
 • Gerek kronik hastalıkların (KOAH, kanser gibi) artışı, gerekse ortalama yaşam süresinin artışı, göğüs hastalıkları uzman gereksinimi giderek arttırmaktadır.
 • Planlamanın uzun vadeli yapılması gereklidir.