A szoci lpszichol gia tudom nyos alapjai
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

A szociálpszichológia tudományos alapjai . Kialakulásának története Tárgya Magyar vonatkozásai Legfontosabb tématerületei. Tömeglélektan. A tömeg A forradalom pszichológiája. Egyéntől különböző lény, melyet a tudattalanja vezérel Felelősségdiffúzió

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - marinel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A szoci lpszichol gia tudom nyos alapjai

A szociálpszichológia tudományos alapjai

 • Kialakulásának története

 • Tárgya

 • Magyar vonatkozásai

 • Legfontosabb tématerületei


T megl lektan
Tömeglélektan

A tömeg

A forradalom pszichológiája

 • Egyéntől különböző lény, melyet a tudattalanja vezérel

 • Felelősségdiffúzió

 • Egyéni értelem beszűkülése – befolyásolhatóság

 • Az egyén tömeghelyzetben

Gustave Le Bon 1841 - 1931


Hawthorne i effektus human relations
Hawthorne-i effektus, human relations

Western Electric Hawthorne Works in Chicago

 • Megvilágítás és munkateljesítmény összefüggése

 • Kísérleti csoport, figyelik őket

 • Kollektív teljesítménybér

 • Bombázók túlélési statisztikája

Elton Mayo 1880 - 1949


Pszichodr ma
Pszichodráma

 • Rögtönzött színház – Bécs, 1921

 • Barbara-epizód

 • Spontaneitás és kreativitás a cselekvésben

 • A dráma „mintha” világa

Jacob Levi Moreno 1889/1892 - 1974


Csoportdinamika
Csoportdinamika

 • Minőségileg más, mint a tagok összessége

 • Dinamikus kölcsönhatás

 • A vezetési stílus hat a légkörre, kapcsolatok minőségére, teljesítményre, az egyéni véleményekre

Kurt Lewin 1890 - 1947


A szoci lpszichol gia kialakul sa
A szociálpszichológia kialakulása

Tömeglélektan

SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA

Az emberi viselkedésnek van egy

olyan tartománya, melyet az

egyéninek és a társasnak az

ötvöződése jellemez. (Mérei F.)

Hawthorne-i effektus

Human relations

Mc Dougall

Edvard Ross

Pszichodráma

Csoportdinamika


A szoci lpszichol gia t rgya
A szociálpszichológia tárgya

Gordon W. Allport:

A szociálpszichológia feladata annak a meghatározása, hogyan befolyásolja az egyén gondolkodását, érzelmeit, viselkedését mások tényleges, képzetes vagy mögöttes jelenléte.

pszichológia

szociológia


A szoci lpszichol gia magyar vonatkoz sai b lint mih ly 1896 1970
A szociálpszichológia magyar vonatkozásaiBÁLINT MIHÁLY (1896-1970)

 • Munkából származó indulati feszültségek feldolgozása

 • Bálint-csoport

 • Orvos-beteg viszony, mint segítő kapcsolat


Bib istv n 1911 1979
BIBÓ ISTVÁN (1911-1979)

Holocaust társadalmi és pszichés okai:

 • Távoli ok

 • Közeli ok

 • Bűnbakképzés


Hermann imre 1889 1984
HERMANN IMRE (1889-1984)

 • Az etológiai gondolkodás és a pszichoanalízis összekapcsolása

 • Megkapaszkodási ösztön – szociális kapcsolatok

 • Szociális inadaptáció (perverzió) analitikus értelmezése a zenei tehetségnél.


M rei ferenc 1909 1986
MÉREI FERENC (1909-1986)

Együttes élmény

 • Saját szokások

 • Cselekvési sémák

 • Hagyományok

 • Játékszabályok

 • Csoportzsargon

 • Utalások

  A vezető fölérendelt a tagokkal szemben, de alárendeltje az együttes élménynek.


Pataki ferenc 1928
PATAKI FERENC (1928 - )

 • A pedagógusi munka a pedagógia, pszichológia és szociálpszichológia tudományterületeinek integrálását jelenti.

 • Makarenkó – az egyén és a közösség kapcsolatának pszichológiai törvényszerűségei.

 • A rendszerváltás hatása a szociálpszichológiára.


Vastagh zolt n 1937 2000
VASTAGH ZOLTÁN (1937 – 2000)

 • A személyiségfejlesztés meghatározó eszközei a társas közösségek

 • Kollektív stratégiák: iskolai problémák + környezet +

  szociális-intellektuális tanulás problémái

  fejlesztés.


T mater letek
TÉMATERÜLETEK

 • Ezek a tudományos szociálpszichológia alapterületei

SZOCIALI-ZÁCIÓ

TÁRSAS KÖLCSÖN-HATÁSOK

TÁSAS MEGISMERÉS ÉRTÉKELÉS

IDENTITÁS-KUTATÁS

ATTITŰD-VIZSGÁLATOK

ÉRTÉK-KUTATÁS


Szocializ ci
Szocializáció

Dr. Sing (1920): KAMALA

 • Társas környezet hatása a fejlődésre

 • Részleges vagy teljes depriváció

 • Resilia kutatások


T rsas t rsadalmi megismer s s rt kel s
Társas-társadalmi megismerés és értékelés

Burner és Postman: korongok átmérőjének becslése

 • A percepció szociális

 • Vonatkoztatási vagy referencia csoportok szerepe a megismerésben


T rsas k lcs nhat sok
Társas kölcsönhatások

 • Determinizmus: facilitáló és debilizáló hatások

 • Formális és informális struktúrák

 • Interakciós paradigmák


Identit skutat s
Identitáskutatás

 • Személyes és társadalmi identitás

 • Identitás változás

 • Az Internet, mint a személyközi és társadalmi azonosságtudatot elmosó közeg


Rt kkutat s
Értékkutatás

 • A szocializáció, mint értékekre történő szocializáció

 • Az értékpluralizmus

 • Az ember és az értékek világa


Attit dvizsg latok
Attitűdvizsgálatok

 • A viselkedés bejóslása az egyén attitűdrendszerének ismeretében

 • Az attitűdök funkciói

 • Attitűddinamika (attitűdváltozások)