slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podstawy tworzenia wykresów PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podstawy tworzenia wykresów

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Podstawy tworzenia wykresów - PowerPoint PPT Presentation


  • 166 Views
  • Uploaded on

Podstawy tworzenia wykresów. 1. Wykres -. - graficzna prezentacja danych liczbowych, przedstawiona w postaci diagramu lub wykresu w prostokątnym układzie współrzędnych (nie dotyczy wykresu kołowego). 2. Typy wykresów:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podstawy tworzenia wykresów' - marina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

1. Wykres -

- graficzna prezentacja danych liczbowych, przedstawiona w postaci diagramu lub wykresu w prostokątnym układzie współrzędnych(nie dotyczy wykresu kołowego).

slide3

2. Typy wykresów:

  • kolumnowy – ułatwia porównywanie danych liczbowych; arkusz EXCEL oferuje wykresy walcowe, stożkowe, ostrosłupowe i inne;
  • liniowy – zwykle przedstawia się na nim tendencje wzrostu lub spadku pewnych wartości; arkusz EXCEL oferuje wykresy wstążkowe, bąbelkowe i inne;
  • kołowy – służy do graficznej prezentacji struktury danych określonych procentowo; koło reprezentuje sumę wartości czyli 100%, a wycinki poszczególne wartości składowe.

Wykres tego typu powstaje w wyniku połączenia punktów o współrzędnych x i y odczytywanych odpowiednio z osi poziomej i pionowej.

Patrz gazetka ścienna

slide4

3. Serie danych

Przedstawione na wykresie dane z jednej lub kilku kolumn albo wierszy nazywają się seriami danych. Dzielą się one na kategorie , które są opisane na osi poziomej i na przypisane kategoriom wartości, które odczytujemy z osi pionowej. Na wykresie kołowym ilustruje się tylko jedną serię danych, a wykres nie posiada osi.

Dane z tabeli na wykresie. po zmianie zawartości tabeli automatycznie zmienia się wykres.

slide5

4. Tworzenie wykresu za pomocą kreatora

4.1. Należy przygotować tabelę, której dane będzemy ilustrować za pomocą wykresu, np.:

slide6

4. Tworzenie wykresu za pomocą kreatora

4.2. Należy uruchomić kreator wykresów z menu Wstaw lub za pomocą przycisku na pasku narzędzi.

slide7

4. Tworzenie wykresu za pomocą kreatora

4.3. Pojawi się Krok 1 z 4 Kreatora wykresów, gdzie należy wybrać typ i podtyp wykresu.

slide8

4. Tworzenie wykresu za pomocą kreatora

4.4. Po naciśnięciu przycisku Dalej przechodzimy do kroku 2 z 4, który składa się z 2 zakładek. Na zakładce 1 Zakres danych w polu Zakres danych należy ustawić kursor i zaznaczyć zakres komórek z tabeli (nigdy nie wpisujemy danych ręcznie!!!).

slide9

4. Tworzenie wykresu za pomocą kreatora

4.5. Na zakładce 2 Serie zaznaczamy nazwę Seria 1 i w polu Nazwa zmieniamy nazwę serii wskazując odpowiednią komórkę w tabeli (nigdy ręcznie!!!). W polu Etykiety osi kategorii także ustawiamy kursor i wskazujemy odpowiedni zakres komórek z przygotowanej tabeli (nigdy nie wpisujemy danych ręcznie!!!).

slide10

4. Tworzenie wykresu za pomocą kreatora

4.6. Po naciśnięciu przycisku Dalej przechodzimy do kroku 3 z 4, który składa się z 6 zakładek. Na zakładce 1 Tytuły w polach należy ustawić kursor i wprowadzić, tym razem ręcznie, nazwy poszczególnych elementów wykresu.

slide11

4. Tworzenie wykresu za pomocą kreatora

4.7. Na zakładkach Osie, Linie siatki, Legenda i Tabela danych nie musimy zmieniać ustawień. Na zakładce Etykiety danych dobrze jest zaznaczyć pole wyboru Wartość, aby dokładnie odczytywać wartości serii danych.

slide12

4. Tworzenie wykresu za pomocą kreatora

4.8. Po naciśnięciu przycisku Dalej przechodzimy do kroku 4 z 4, gdzie dokonujemy wyboru w którym miejscu ma znaleźć się nasz wykres. Możemy go umieścić w nowym arkuszu lub w tym samym, w którym znajduje się tabela z danymi.

slide13

4. Tworzenie wykresu za pomocą kreatora

4.9. Po naciśnięciu przycisku Zakończ otrzymamy wykres, który można dodatkowo dowolnie formatować klikając na poszczególnych elementach PPM i dokonując wyboru kolorów, rozmiarów, stylów itp.

slide14

Koniec

Źródło:

Podręcznik Informatyka 2000 wyd. Czarny Kruk

Autor prezentacji:

Lidia Chęcińska