mobilna u ionica internet ve tina
Download
Skip this Video
Download Presentation
MOBILNA UČIONICA INTERNET VEŠTINA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

MOBILNA UČIONICA INTERNET VEŠTINA - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

MOBILNA UČIONICA INTERNET VEŠTINA . Olivera Jović Članica Upravnog odbora i jedan od osnivačica U PŽ „ Danica“ Potpredsednica Asocijacije M SP i preduzetnika Srbije Članica ekspertske mreže WITNET- Global Network of Women in ICT www.witnet.org

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MOBILNA UČIONICA INTERNET VEŠTINA' - mariko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mobilna u ionica internet ve tina

MOBILNA UČIONICA INTERNET VEŠTINA

Olivera Jović

ČlanicaUpravnogodbora i jedan od osnivačicaUPŽ „Danica“

PotpredsednicaAsocijacije MSP i preduzetnika Srbije

Članicaekspertskemreže WITNET- Global Network of Women in ICT www.witnet.org

ČlanicaŽenskevladeRepublike Srbije www.zenskavlada.org.rs

[email protected]

http://rs.linkedin.com/in/oliverajovic

slide2
Opšteudruženje preduzetnika Leskovac sprovodiprojekat „Mobilnaučionica Internet veština“uokviruPrograma za implementacijuprve faze aktivnostiNacionalnogakcionogplana za poboljšanjepoložajažena i unapređivanjerodneravnopravnosti.

RealizacijuProgramafinansijskipodržavaŠvedskaagencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). ImplementatorPrograma je Uprava za rodnuravnopravnostMinistarstvarada i socijalnepolitikeVladeRepublike Srbije u saradnjisa International Management Group (IMG).

slide3
Nacionalnastrategijaunapređenjapoložajažena i unapređenjerodneravnopravnosti RS kaojedan od posebnihciljevanakoji se našprojekatnaslanjaističe da posebnupažnjutrebaposvetitimodernimtehnologijama, obuci za upotrebu i dostupnosti IKT, i sprovestiistraživanje o uticaju IKT naučešćeženanatržišturada.
slide4
Mere podsticanjezapošljavanja,

ženskogpreduzetništva i

samozapošljavanja

podrazumevaju

borbuprotivstereotipa u podelina

„muška“ i „ženska“ zanimanja,

podsticanjedevojaka i žena da se

profesionalnoobrazuju za

korišćenjemodernihtehnologija

i za usavršavanje u poznavanju

procesamenadžmenta

ekonomsko opismenjavanje ena za moderno poslovanje
Da bi se ženamapružilamogućnost za uspešan rad, a posebno za preduzetništvo, potrebno je osposobitiihza modernoposlovanje;
 • Trebaohrabritidevojke i mladežene da se opredeljuju za noveprofesije;
 • Potrebnoje organizovatipristupačnekurseve za biznisplanove, principetržišta, marketinga, menadžmenta i berzanskogposlovanja.
 • Posebnupažnjuposvetitimodernimtehnologijama, obuci za upotrebu i dostupnostiinformaciono-komunikacionihtehnologija, i sprovestiistraživanje o uticaju IKT nakapaciteteženanatržišturada.
Ekonomskoopismenjavanježena za modernoposlovanje
slide6
Jablaničkiokrug, čiji je centar grad Leskovac, jedan je od najnerazvijenijih u Srbiji; stepensiromaštva je jakovisok (dostiže 18 % u seoskimsredinama). Stepennezaposlenosti u Leskovcu je vrlovisok – 46,07%, pričemupodaci NSZ izJuna 2011 beleže 10.793 nezaposlenihženanateritorijigrada, štočini 49% od ukupnogbrojanezaposlenih.

Socio-kulturnikapitalžena u našem gradu je nepovoljan za njihovokvalitetnijeuključivanje u ekonomskeaktivnosti, pa smo stoga u okviru projekta predvidele besplatne obuke za žene u oblastima koje se uopšte ne obrađuju ni u formalnom ni u neformalnom obrazovanju:

 • upotreba Interneta kao alata za poslovanje,
 • pravilna komunikacija na Internetu,
 • društvene mreže kao alati za poslovanje i
 • bezbednost na Internetu
slide7
Istovremeno smo stekle i dubljiuvid o stanju i potrebamaženanateritorijigrada, kakoonihkojesunezaposleneilipripadajuranjivimgrupama, tako i u sektorupreduzetništva, putemanketesprovedenenaširokomuzorku
slide8
Trenutni uzorak od 200 anketiranih daje nam sledeće podatke:
 • Najveći broj ispitanica ima srednju stručnu spremu (43%)
 • 93% ispitanica zna da koristi računar, pri čemu 54% njih nije imalo priliku da nauči ni osnove kompjuterskih veština u školi
 • Najiskorišćeniji IKT resurs je mobilni telefon, kojeg koristi 100% ispitanica
 • Stalan pristup internetu ima 90% ispitanica, i to uglavnom kod kuće
 • Najveći broj ispitanica (42%) na Internetu dnevno provede 1-2 sata
 • 80% ispitanica svoje vreme na Internetu posveti Učenju/čitanju vesti/čitanju novosti
 • Društvena mreža sa najvećim brojem korisnica je Facebook (68% ispitanica ima svoj FB nalog)
 • Twitter i LinkedIn nisu poznate društvene mreže kod Leskovčanki i jako je mali broj žena koji ih koristi
 • Kada obavljaju kupovinu, najveći broj žena informiše se putem interneta i putem razgovora sa prijateljima, a najviše se veruje informacijama sa sajta proizvođača i forumima
slide15
Projekat „Mobilna učionica Internet veština“Opšte udruženje preduzetnika grada Leskovca implementira u saradnji sa

Odborom za rodnu ravnopravnost grada Leskovca i

Udruženjem poslovnih žena Jablaničkog i Pčinjskog okruga „DANICA“

slide16
DANICA promoviše žensku preduzetničku inicijativu,

edukuje članice kako da unaprede svoj biznis i nastoji da im

obezbedi finansijsku i promotivnu podršku.

DANICA je takođe bila partner Opšteg udruženja

preduzetnika na projektu „Zajedno za unapređenje

zapošljivosti” koji su finansirale Evropska unija i vlada

Švajcarske preko Programa evropskog partnerstva sa

opštinama PROGRES.

slide17
Žene oblikuju svet na mnogo jedinstvenih i kreativnih načina.Sanjajte velike snove, i počnite da pravite male korake koji će vas dovesti do njihovog ostvarenja.
ad