SERAP ÖZGÜL - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SERAP ÖZGÜL PowerPoint Presentation
Download Presentation
SERAP ÖZGÜL

play fullscreen
1 / 36
SERAP ÖZGÜL
367 Views
Download Presentation
mariko-phelps
Download Presentation

SERAP ÖZGÜL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÖDEVİ HAZIRLAYAN SERAP ÖZGÜL 3/B 9968093

 2. VARLIKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER SINIF: 1 ÜNİTE: 1

 3. HEDEF VE DAVRANIŞLAR HEDEF 1: Varlıklar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilme DAVRANIŞLAR 1)Bir varlığın benzerini, diğer iki varlık arasından gösterip işaretleme 2)İkisi birbirine benzer üç varlıktan birbirine benzeyenleri gösterip işaretleme 3)İkisi birbirine benzer üç varlıktan farklı olanı gösterip işaretleme HEDEF 2:Varlıkları büyüklük ve küçüklük bakımından ayırt edebilme DAVRANIŞLAR 1)İki varlıktan büyük olanı gösterip işaretleme 2)İki varlıktan küçük olanı gösterip işaretleme 3)Üç varlıktan en büyük olanı gösterip işaretleme 4)Üç varlıktan en küçük olanı gösterip işaretleme 5)Üç varlığı büyükten küçüğe doğru sıraya koyma 6)Üç varlığı küçükten büyüğe doğru sıraya koyma

 4. Baştaki varlığın benzerini gösterip işaretleyelim.

 5. Birbirine benzeyen varlıkları gösterip işaretleyelim.

 6. Farklı olan varlığı gösterip işaretleyelim.

 7. Baştaki sebzenin benzerini gösterip işaretleyiniz.

 8. Aşağıdaki balıklardan birbirine benzer olanları gösterip işaretleyiniz.

 9. Aşağıdaki varlıklardan farklı olanı gösterip işaretleyiniz.

 10. Büyük olan varlığı gösterip işaretleyelim.

 11. Aşağıdaki varlıklardan küçük olanı gösterip işaretleyim.

 12. Aşağıdaki varlıklardan en büyük varlığı gösterip işaretleyelim.

 13. Aşağıdaki varlıklardan en küçük olan varlığı gösterip işaretleyelim.

 14. Aşağıdaki varlıkları büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

 15. Aşağıdaki varlıkları küçükten büyüğe doğru sıralayalım.

 16. DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI Aşağıdaki iki varlıktan büyük olanı gösterip işaretleyiniz?

 17. Aşağıdaki iki varlıktan küçük olanı gösterip işaretleyiniz?

 18. Aşağıdaki üç varlıktan en büyük olanı gösterip işaretleyiniz?

 19. Aşağıdaki üç varlıktan en küçük olanı gösterip işaretleyiniz?

 20. Aşağıdaki üç varlığı büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

 21. Aşağıdaki üç varlığı küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

 22. AFERİN

 23. AFERİN

 24. AFERİN

 25. AFERİN

 26. AFERİN

 27. AFERİN

 28. BİR KEZ DAHA DÜŞÜN!

 29. BİR KEZ DAHA DÜŞÜN!

 30. BİR KEZ DAHA DÜŞÜN!

 31. BİR KEZ DAHA DÜŞÜN!

 32. BİR KEZ DAHA DÜŞÜN!

 33. BİR KEZ DAHA DÜŞÜN!

 34. BİR KEZ DAHA DÜŞÜN!

 35. BİR KEZ DAHA DÜŞÜN!

 36. BİR KEZ DAHA DÜŞÜN!