Názvosloví - kyseliny - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Názvosloví - kyseliny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Názvosloví - kyseliny

play fullscreen
1 / 58
Názvosloví - kyseliny
419 Views
Download Presentation
mariette-dupont
Download Presentation

Názvosloví - kyseliny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Názvosloví - kyseliny

 2. HCl - Cl + + H H kyselina HCl voda • Kyselina je schopna odštěpit:

 3. Kyseliny bezkyslíkaté kyslíkaté HX : HF H ... O HCl HBr HI H S 2

 4. Kyseliny bezkyslíkaté HF - kyselina fluorovodíková vodíková HCl - kyselina chlorovodíková vodíková HBr - kyselina bromovodíková vodíková vodíková HI - kyselina jodovodíková vodíková H S - kyselina sulfanová (sirovodíková) 2 HCN - kyselina kyanovodíková vodíková

 5. 1. Vzorec z názvu kyselina dusičná ičná -II +I V H N O 3 6+ 6-

 6. 1. Vzorec z názvu ová kyselina sírová -II +I VI H S O 4 2 8+ 8-

 7. 1. Vzorec z názvu kyselina siřičitá ičitá -II +I IV H S O 3 2 6+ 6-

 8. 1. Vzorec z názvu kyselina uhličitá ičitá -II +I IV H C O 3 2 6+ 6-

 9. 1. Vzorec z názvu ečná kyselina trihydrogenfosforečná tri -II +I V H P O 4 3 8+ 8-

 10. 1. Vzorec z názvu ičná kyselina jodičná -II +I V H I O 3 6+ 6-

 11. 1. Vzorec z názvu itá kyselina chloritá -II +I III H Cl O 2 4+ 4-

 12. 1. Vzorec z názvu ečná kyselina chlorečná -II +I V H Cl O 3 6+ 6-

 13. 1. Vzorec z názvu kyselina chloristá istá -II +I VII H O Cl 4 8+ 8-

 14. 1. Vzorec z názvu kyselina chlorná ná -II +I I H Cl O 1 2+ 2-

 15. 1. Vzorec z názvu kyselina dusitá itá -II +I III H N O 2 4+ 4-

 16. 1. Vzorec z názvu kyselina chromová ová -II +I VI H Cr O 4 2 8+ 8-

 17. 1. Vzorec z názvu di ová kyselina dichromová -II +I VI H Cr O 2 2 7 14+ 14-

 18. 1. Vzorec z názvu kyselina pentahydrogentrifosforečná tri penta ečná +I V -II O H P 5 10 3 20+ 20-

 19. 1. Vzorec z názvu kyselina tetrahydrogendifosforečná ečná tetra di +I V -II O H P 4 7 2 14- 14+

 20. 1. Vzorec z názvu di kyselina disírová ová -II +I VI H S O 2 2 7 14+ 14-

 21. 1. Vzorec z názvu penta kyselina pentahydrogenjodistá istá -II +I VII H I O 6 5 12+ 12-

 22. 1. Vzorec z názvu kyselina tetrahydrogendifosforičitá ičitá tetra di +I IV -II O H P 4 6 2 12- 12+

 23. 1. Vzorec z názvu itá tri kyselina trihydrogenfosforitá -II +I III H P O 3 3 6+ 6-

 24. 1. Vzorec z názvu ná tri kyselina trihydrogenfosforná -II +I I H P O 2 3 4+ 4-

 25. 1. Vzorec z názvu kyselina dihydrogendifosforečná ečná di di +I V -II O H P 2 6 2 12- 12+

 26. 2. Název ze vzorce ičitá kyselina uhličitá IV -II +I H C O 3 2 6+ 6-

 27. 2. Název ze vzorce kyselina dusičná ičná V -II +I H N O 3 6+ 6-

 28. 2. Název ze vzorce ičitá kyselina siřičitá IV -II +I H S O 3 2 6+ 6-

 29. 2. Název ze vzorce ová kyselina sírová VI -II +I H S O 4 2 8+ 8-

 30. 2. Název ze vzorce ečná tri kyselina trihydrogenfosforečná V -II +I H P O 4 3 8+ 8-

 31. 2. Název ze vzorce kyselina tetrahydrogendifosforičitá ičitá di tetra +I IV -II H P O 4 6 2 12+ 12-

 32. 2. Název ze vzorce itá tri kyselina trihydrogenfosforitá III -II +I H P O 3 3 4- 4+

 33. 2. Název ze vzorce ná tri kyselina trihydrogenfosforná I -II +I H P O 2 3 4+ 4-

 34. 2. Název ze vzorce kyselina tetrahydrogendifosforečná ečná di tetra +I V -II H P O 4 7 2 14+ 14-

 35. 2. Název ze vzorce itá kyselina chloritá III -II +I H O Cl 2 4+ 4-

 36. 2. Název ze vzorce ná kyselina chlorná I -II +I H O Cl 2+ 2-

 37. 2. Název ze vzorce ičná kyselina jodičná V -II +I H I O 3 6+ 6-

 38. 2. Název ze vzorce istá penta kyselina pentahydrogenjodistá VII -II +I H I O 6 5 12- 12+

 39. 2. Název ze vzorce ečná kyselina chlorečná V -II +I H O Cl 3 6+ 6-

 40. 2. Název ze vzorce istá kyselina chloristá VII -II +I H O Cl 4 8+ 8-

 41. 2. Název ze vzorce di kyselina disírová ová +I VI -II H S O 7 2 2 14+ 14-

 42. 2. Název ze vzorce kyselina dusitá itá III -II +I H O N 2 4+ 4-

 43. 2. Název ze vzorce ová kyselina chromová VI -II +I H Cr O 4 2 8+ 8-

 44. 2. Název ze vzorce tri kyselina trichromová ová +I VI -II H Cr O 10 3 2 20+ 20-

 45. 2. Název ze vzorce di kyselina dichromová ová +I VI -II Cr H O 7 2 2 14+ 14-

 46. Thio- a peroxo-kyseliny

 47. peroxokyseliny místo skupiny -O-H peroxidická skupina - O-O-H -II -I O 2 O

 48. kyselina chromová ová -II +I VI H Cr O 4 2 8+ 8-

 49. OH O Cr O-O-H O ová kyselina peroxochromová VI -II +I H Cr O 2 4 5 -I -II 3 O 2 O