Download
liikumise mudelid htlaselt kiirenev liikumine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liikumise mudelid. Ühtlaselt kiirenev liikumine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liikumise mudelid. Ühtlaselt kiirenev liikumine

Liikumise mudelid. Ühtlaselt kiirenev liikumine

233 Views Download Presentation
Download Presentation

Liikumise mudelid. Ühtlaselt kiirenev liikumine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Liikumise mudelid.Ühtlaselt kiirenev liikumine Enn Pärtel

 2. Õpilane eristab füüsikalisi objekte, nähtusi ja suurusi; teab skalaarsete ja vektoriaalsete suuruste erinevust ning oskab tuua nende kohta näiteid; seletab füüsika valemites esineva miinusmärgi tähendust (suuna muutumine esialgsele vastupidiseks); rakendab skalaarsete suuruste algebralise liitmise/lahutamise ning vektorsuuruste vektoriaalse liitmise/lahutamise reegleid;

 3. Kiirendus

 4. Kiirenev liikumine s x O

 5. Kiirenev liikumine s x O

 6. Kiirenev liikumine s x O

 7. Kiirenev liikumine s x O

 8. Kiirenev liikumine s x O

 9. Kiirenev liikumine s x O

 10. Kiirenev liikumine s x O

 11. Kiirenev liikumine s x O

 12. Kiirenev liikumine s x O

 13. Kiirenev liikumine x O

 14. Kiirenev liikumine Keha asukoht antud ajahetkel 1 s Ajaintervall on 1 s. 0 1 2 3 4 5 6 7 x O

 15. Kiirenev liikumine Kiirus antud trajektoori punktisehkkiirus antud ajahetkel on hetkkiirus. 1 m/s 0 2 4 6 8 10 12 14 x O

 16. Kiirenev liikumine Kiiruse muut Δv = v- vo 1 m/s 0 2 4 6 8 10 12 14 x O

 17. Kiirenev liikumine Kiiruse muut ühes sekundis Δv = v- vo Ajaintervall on 1 s. 1 m/s 0 2 4 6 8 10 12 14 x O

 18. Kiirenev liikumine Igas sekundis muutub kiirus kaks meetrit sekundis võrra. 1 m/s 0 2 4 6 8 10 12 14 x O

 19. Füüsikalist suurust, mis iseloomustab keha kiiruse muutu ajaühikus nimetatakse kiirenduseks. Kiirendus on vektoriaalne suurus. x O

 20. Mida näitab keha kiirendus on 10 m/s2? Auto kiirendas 0 kuni 100 km/h 10 sekundiga. Kui suur on auto kiirendus keskmiselt? Auto liikus kiirusega 16 m/s. Kui kaua kestab pidurdamine kui auto kiirendus on - 4 m/s2?

 21. Keha nihke määramine

 22. Kiirenev liikumine s x O

 23. Kiirenev liikumine s x O

 24. Kiirenev liikumine s x O

 25. Kiirenev liikumine s x O

 26. Kiirenev liikumine s x O

 27. Kiirenev liikumine s x O

 28. Kiirenev liikumine s x O

 29. Kiirenev liikumine s x O

 30. Kiirenev liikumine s x O

 31. Keha asukohad võrdsete ajaintervallide järel Kuidas määrata kehade asukohti/läbitud nihet? x O

 32. Ühtlasel liikumisel on keha nihke määramine lihtne s = v t Ühtlaselt muutuval liikumisel on keha nihe igas ajavahemikus erinev. S0 = 0 S1 = ? S2 = ? S5 = ? Sx = ? x O

 33. Graafiline võte läbitud teepikkuse arvutamiseks

 34. Keha poolt läbitud teepikkuse arvutamine: ühtlane sirgjooneline liikumine Jalgrattur sõidab ühtlaselt kiirusega 10 m/s. Kui pika tee läbib jalgrattur 16 s? I. lahendus: II. lahendus: koostame liikumisgraafiku

 35. Jalgrattur sõidab ühtlaselt kiirusega 10 m/s. Kui pika tee läbib jalgrattur 16 s?

 36. Eraldame graafikult välja ristküliku

 37. S = a b Leiame ristküliku pindala suurustes a ja b.

 38. S = a b b = 10 S = 160 a = 16 Leiame ristküliku pindala suurustes a ja b.

 39. s = v t v = 10 m/s S = 160 m t = 16 s Leiame ristküliku pindala suurustes v ja t.

 40. Järeldus. Teljestikus v,t on liikumise kestusele vastav graafikualune pindala võrdne läbitud teepikkusega.

 41. Rakendame seda võtet ühtlaselt muutuva liikumise korral

 42. Auto sõidab asulast välja. Asula piiril on auto kiirus 15 m/s. Edasi sõidab auto kiirendusega 1 m/s2. Kui kaugel asula piirist on auto kiirus 25 m/s?

 43. Auto sõidab asulast välja. Asula piiril on auto kiirus 15 m/s. Edasi sõidab auto kiirendusega 1 m/s2. Kui kaugel asula piirist on auto kiirus 25 m/s? Tuletame ühtlaselt muutuva liikumise võrrandi graafiliselt

 44. Auto sõidab asulast välja. Asula piiril on auto kiirus 15 m/s. Edasi sõidab auto kiirendusega 1 m/s2. Kui kaugel asula piirist on auto kiirus 25 m/s? 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 45. Auto sõidab asulast välja. Asula piiril on auto kiirus 15 m/s. Edasi sõidab auto kiirendusega 1 m/s2. Kui kaugel asula piirist on auto kiirus 25 m/s? 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 46. Auto sõidab asulast välja. Asula piiril on auto kiirus 15 m/s. Edasi sõidab auto kiirendusega 1 m/s2. Kui kaugel asula piirist on auto kiirus 25 m/s? 30 25 20 15 10 5 Kuidas leida pindala? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 47. Auto sõidab asulast välja. Asula piiril on auto kiirus 15 m/s. Edasi sõidab auto kiirendusega 1 m/s2. Kui kaugel asula piirist on auto kiirus 25 m/s? 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 48. Auto sõidab asulast välja. Asula piiril on auto kiirus 15 m/s. Edasi sõidab auto kiirendusega 1 m/s2. Kui kaugel asula piirist on auto kiirus 25 m/s? 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 49. 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 s1 = v0 t

 50. 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 s1 = v0 t